Annons

Södertälje vägrar skattepengar till svarthyror – ”inga stackare”

Dalarna Södertälje kommun har i flera år ställt krav på att andrahandskontrakten ska vara giltiga i samband med att försörjningsstöd för hyra betalas ut. Men rättsläget är oklart och öppet för tolkningar. Det gör att kommunerna hanterar andrahandsuthyrningen på olika sätt.
 ”Kontrollerar ni att andrahandskontrakt är godkända av hyresvärden innan ni betalar ut försörjningsstöd för hyra?” Ja, svarade först 31 av de 48 kommuner i Mellansverige (Dalarnas, Värmlands, Sörmlands och Örebro län) som deltog i Hem & Hyras undersökning.
Men när vi ställde mer detaljerade följdfrågor visade det sig att endast runt tio kommuner verkligen gör denna kontroll. Att kommunernas svar ändrades och att de hanterar frågan på olika sätt har sin förklaring i juridiken: Rättsläget är oklart och öppet för tolkningar.
Frågan om socialtjänsten har rätt att kontrollera ett andrahandskontrakt går helt enkelt inte att besvara med ett rakt ja eller nej. Många  kommuner tolkar lagen som att sekretessen bryts om de berättar för andra att deras klient söker försörjningsstöd. Andra kommuner tänker inte så.

Södertälje kommun har i flera år ställt krav på att andrahandskontrakten ska vara giltiga i samband med att försörjningsstöd för hyra betalas ut.

– Annars bidrar vi till brott, konstaterar Anna Flink som är områdeschef på socialkontoret i Södertälje.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Det är upp till den bidragssökande att visa att han eller hon har ett ”vitt boende”. Det kan exempelvis handla om att ge handläggaren tillåtelse att kolla med hyresvärden om att kontraktet är ok.

Annons

– Får vi inget medgivande, ja då kan vi inte fatta något beslut.

Har ni mött något motstånd mot det här sättet att jobba?

Läs ocksåLagändring prövad: "Oseriösa värdar som struntar i förhandling ska avskräckas"Tvådelad bild med en man i yngre medelåldern i kavaj och en digital tavla från tingsrätten som visar pågående förhandlingar.

– Hyresvärdarna blir jätteglada men våra kolleger i andra kommuner tycker inte att vi kan ställa så hårda krav på de här ”stackars människorna”. Men vi ser på dem som ansvarsfulla medborgare, inte som några stackare, säger Anna Flink.

Annons
Anna Flink.
Hon upplever att Södertälje är ganska ensamt om att arbeta på det här sättet, eftersom det finns en utbredd uppfattning hos landets socialkontor om att andrahandskontrakt inte får kontrolleras.
– Men allt fler kommuner börjar bli intresserade av det vi gör. Jag skulle kunna arbeta som konsult eftersom det är så många som vill jobba så här.
Södertälje har genom att agera mot fusket sänkt sina kostnader för ekonomiskt bistånd.
– Det är otroligt mycket av bidragsbrotten som grundar sig i fusk med andrahandskontrakt och var man är folkbokförd. Vi har pengar som vi förvaltar på delegation av skattebetalarna och då kan vi inte bara sitta och hoppas på att det folk säger till oss stämmer.
Att kommunerna tolkar så olika beror på att det inte finns några generella regler även om kommunernas beslut ska ha stöd i socialtjänstlagen. Dessutom är varje försörjningsstödsärende unikt och ska bedömas var för sig. Kommunerna måste även förhålla sig till Socialstyrelsens mycket kortfattade och allmänt hållna råd om hur lagen ska tolkas.

– Men vi kan inte detaljstyra och det är alltid upp till kommunerna att göra en bedömning i varje enskilt fall, säger Petra Bergendahl, jurist på Socialstyrelsen.

I råden nämns bara hyran, inget om att kontrollera att andrahandsuthyrningen är okej.

Fakta: Socialstyrelsens råd

Socialstyrelsens råd till kommunerna är mycket kortfattat. Så här står det:
Om lägenheten hyrs i andra hand, bör nämnden godta den hyra som lägenhetsinnehavaren och andrahandshyresgästen har avtalat, under förutsättning att den är skälig.

Läs också Efter fjärrvärmechocken - bostadsbolaget gläds åt Konkurrensverkets besked: ”Vi ser det som en vinst” Fimpade fel – får betala 700 000 i skadestånd Flera års slarv med hyran och varningar om uppsägning – så räddades ändå kontraktet Förnekar svart uthyrning – säger hon bor med exmaken och hans nya fru

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.