HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kristinehamn har lönsammaste allmännyttan

Värmland Hälften av de allmännyttiga bostadsföretagen i Värmland förbättrade sina resultat förra året. Högsta vinstmarginalen hade för andra året i följd Kristinehamnsbostäder. Det visar Hem & Hyras bokslutsgenomgång.
Kristinehamnsbostäder är länets lönsammaste allmännytta enligt den modell Hem & Hyra använder för att beräkna vinstmarginalen.

De kommunägda bostadsföretagen i Värmland redovisar en sammanlagd vinst med 188 miljoner kronor på bokslutsraden efter finansiella poster.

Generellt går det bra för de stora så kallade allmännyttorna medan flera av de riktigt små företagen har det kämpigt trots goda tider med högkonjunktur, låga räntor och få lägenheter outhyrda.

Läs ocksåBostadstoppar sågar fri hyressättning i nybyggt

KBAB i Karlstad gjorde en vinst med 118 miljoner kronor, 11 miljoner bättre än året innan.

Företaget har nu levererat vinster på över 100 miljoner kronor tre år i följd. Något som ägaren, Karlstad kommun, tackar för genom att plocka ut en årlig utdelning ur bolaget med 12 miljoner kronor.

Värmlands näst största allmännytta, Arvika Fastighets AB, gjorde också den näst största vinsten. Nämligen med 32 miljoner kronor.

Läs ocksåUnga vill hellre äga än hyra

Högst lönsamhet av alla kommunägda bostadsbolag i länet i förhållande till nettoomsättningen hade dock Kristinehamnsbostäder för andra året i följd.

Kristinehamnsbostäder vinstmarginal var för branschen extremt goda 24 procent. Något som innebär att var fjärde krona som kom in i hyra blev till vinst som kunde återinvesteras i verksamheten när räntorna var betalda.

Företaget har en dock speciell situation som kan få effekter på sikt och som kommenteras i årsredovisningen. Mer än var tredje hyresgäst är nämligen född utanför Sverige. I några bostadsområden är andelen utlandsfödda så stor som varannan.

Läs ocksåVägrar betala hyra för "skitstället" efter vräkning

Många har inte hunnit etablera sig i samhället och kommit in på arbetsmarknaden. Något gör framtidsutsikterna osäkra.

”Vår absolut viktigaste utmaning blir nu att våga tänka nytt och jobba stenhårt med integration och mot utanförskap så att dessa människor får en ärlig chans att komma in i det svenska samhället”, skriver tidigare vd:n Urban Linder i Kristinehamnsbostäders årsredovisning.

Företag som har det tufft trots extremt goda marknadsförutsättningar är stiftelsen Björkåsen i Storfors, Eda Bostads, Grums Hyresbostäder, Filipstadsbostäder och Munkforsbostäder. Fem företag som 2017 gick med förlust eller marginella plussiffror.

Så här har vi räknat: Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Fakta: Bostadsbolagens ekonomi
Företag Resultat 2017 Omsättning Vinstmarginal Resultat 2016 Resultat 2015 Resultat 2014
Arvika Fastighets AB 32,2 mkr 340,4 mkr 15,98 procent 19,7 mkr 6,9 mkr 34,7 mkr
Eda Bostads -2.4 mkr 66,8 mkr 1,39 procent 1,8 mkr 0,7 mkr 2,2 mkr
Filipstadsbostäder 0,5 mkr 39,9 mkr 5,08 procent – 0.4 mkr 1,7 mkr
Forshagabostäder 2,3 mkr 55,9 mkr 15,04 procent 5,7 mkr 2,0 mkr 0,2 mkr
Grums Hyresbostäder 0,1 mkr 45,8 mkr 6,38 procent 3,0 mkr  – 1,0 mkr 1,5 mkr
Hagforshem 1,7 mkr 42,0 mkr 7,24 procent 2,0 mkr 1,8 mkr 3,2 mkr
Hammaröbostäder 2,3 mkr 57,4 mkr 21,19 procent 0,6 mkr  – 22,6 mkr 5,7 mkr
KBAB, Karlstad 117,6 mkr 545,0 mkr 23,88 procent 111,0 mkr 108,5 mkr 74,8 mkr
Kilsbostäder 8,1 mkr 76,2 mkr 22,94 procent 2,5 mkr 14,5 mkr 8,4 mkr
Kristinehamnsbostäder 6,8 mkr 97,2 mkr 24,30 procent 11,6 mkr – 11,9 mkr 6,8 mkr
Sunne Bostads 0,9 mkr 45,0 mkr 15,25 procent 0 0,5 mkr 0,6 mkr
Säfflebostäder 7,8 mkr 168,2 mkr 6,78 procent 9,2 mkr 5,9 mkr 6,0 mkt
Torsby Bostäder 7,1 mkr 73,7 mkr 14,07 procent – 1,1 mkr 4,7 mkr 5,8 mkr
Årjängs Bostads 4,9 mkr 67,9 mkr 18,87 procent -23,0 mkr  – 7,4 mkr 2,5 mkr
Munkforsbostäder 0,3 mkr 15,1 mkr 4,93 procent 1,4 mkr 1,7 mkr 0,9 mkr
St. Björkåsen, Storfors – 2,5 mkr 31,2 mkr – 5,12 procent 0,8 mkr 0 0,1 mkr
Totalt 187,7 mkr 1725,7 mkr 12,38 procent 138,6 mkr 102,8 mkr 153,4 mkr
Läs också Åfas vd: "Inte orimligt att höja hyran med 5 procent" Här finns allt om stadsflytten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.