HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Krylbohus hotas av vite – måste utreda fukt och skadedjur

Avesta Bostadsbolaget Krylbohus måste utreda problemen med skadedjur, fukt och mögel i två hyreshus i Krylbo, Avesta. Annars hotas företaget av viten på sammanlagt 70 000 kronor.
Foto: Mattias Frödén

Hem & Hyra har tidigare berättat om en inspektion som tjänstemännen på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning gjorde i december förra året av fyra hyreshus på Ponsbachs väg i Krylbo.

Inspektionsrapporten visade att det fanns stora problem med skadedjur, mögel, dålig ventilation med mera. Sammanlagt besöktes 16 av de totalt 114 lägenheterna i husen.

Läs ocksåSvenskt bolag köpte i Krylbo

Krylbohus och tjänstemännen har sedan haft två möten i januari där parterna, enligt miljöförvaltningen, var överens om flera saker som behövde genomföras av bolaget.

Men helt överens var man inte, vilket har fått miljöchefen Claes Pile att ta beslut om två förelägganden som är förenade med viten – ett slags böter.

Det handlar om två av fastigheterna där miljökontoret begär att bolaget dels upprättar en plan för skadedjursbekämpning. Bland annat ska en inventering som fokuserar på kackerlackor och löss göras i samtliga lägenheter. Långsiktiga rutiner ska tas fram för undersökningar av förekomst av skadedjur och hur man bekämpar dem. En annan viktig del är att säkerställa att kommunikationen mellan de berörda parterna – hyresgäster, bostadsbolaget och skadedjursfirman – fungerar.

Läs ocksåKravet på husägare i Ställdalen: "Åtgärda annars stänger vi"

Kackerlackor är bärare av olika sjukdomar. De förorenar inomhusmiljöer och livsmedel med sin avföring och sitt illaluktande sekret, som kan framkalla allergier hos människor. Barn är en extra känslig grupp och i flera av lägenheterna där kackerlackor observerades – och där ingen sanering inletts – bor det barn, enligt rapporten.

Det andra föreläggandet handlar om att genomföra en fuktutredning i de två fastigheterna. Detta sedan tjänstemännen konstaterat ”omfattande problem med fuktskador och mikrobiell påväxt” i lägenheterna. Mikrobiell påväxt är sådant som mögel, röta och svamp.

Fukt i byggnader utgör en hälsorisk och även här konstaterar miljökontoret att barn anses vara en känslig grupp.

Läs ocksåHär möts grannarna på Facebook – "Större förståelse för varandra"

Föreläggandena utfärdades den 27 januari och senast den 9 mars måste Krylbohus redovisa vad man tänker göra. Gör man inte det inom den tiden hotas företaget av ett vite på 40 000 kronor för fuktutredningen och 30 000 kronor för delen som rör skadedjursbekämpningen. För varje 30-dagarsperiod som går utan att föreläggandet uppfylls hotas bolaget av nya viten på samma belopp.

Hem & Hyra har utan framgång sökt Krylbohus vd Anders Fredriksson för en kommentar, men enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören Simon Alskans har bolaget lovat att uppfylla miljökontorets krav.

– De har återkopplat till oss och sagt att de kanske till och med ska göra mer än det som vi har ställt krav på i besluten, säger han.

Sedan ägarbolaget Landsort Care 4 tog över husen via Krylbohus AB har en omfattande upprustning av området inletts. Boende och företrädare för Hyresgästföreningen vittnar om att utvecklingen är positiv efter att tidigare ägare vanskött husen.

Miljöchefen Clas Pile poängterar också att Krylbohus anstränger sig för att få ordning på husen och området i stort.

– De försöker verkligen komma till stånd med saker och ting. Jämfört med hur det har varit tidigare är det jättestor skillnad. Men vi tittar på saker ur ett hälsoperspektiv och tar inte lika stor ekonomisk hänsyn som Krylbohus gör, säger han.

Fakta: Har satsat 20 miljoner kronor

I oktober 2018 köpte svenskägda Landsort Care 4 AB köpte de 27 fastigheterna med totalt 711 lägenheter av danska Krylbostäder.

Köpesumman blev 188 miljoner kronor och Landsort Care 4 kunde via Krylbohus AB ta över fastigheterna den 1 december.

Fastigheterna var ordentligt nedgångna efter åratal av misskötsel, sedan det kommunala bostadsbolaget Gamla Byn sålde husen i slutet av 90-talet.

I oktober i fjol enades Hyresgästföreningen om ett åtgärdsprogram på 18 punkter. Enligt avtalet kommer Krylbohus att få höja hyrorna i små steg vartefter att underhållsinsatserna blir färdiga. Detta kommer dock att ske först efter separata förhandlingar.

Krylbohus har exempelvis satsat på ett nytt låssystem till portarna, lagat tak, bytt fönster och sett över värmesystem. Enligt uppgift har ägarna hittills satsat 20 miljoner kronor.

Läs också Athena vill skaffa elbil men kan inte: "Fel att det är enklare för dem i villa" Carina kämpar mot ensamheten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.