Annons

Ladda elbilar – ingen stor fråga för hyresgäster

Helsingborg Hur viktigt är det med laddplatser till elbilar? Angeläget med bilpooler? Inte speciellt. Det blev svaret när Helsingborgshem frågade sina hyresgäster.
Foto: Pixabay

Mindre än 14 procent tycker att det är viktigt att Helsingborgshem erbjuder hyresgäster bilpool och knappt 23 procent att det är angeläget med laddplatser för elbilar. Det blev resultatet när Helsingborgshem genomförde en hållbarhetsenkät med lite över tusen personer. Cirka 700 av deltagarna var hyresgäster och övriga bland annat personal, leverantörer och allmänhet.

Helsingborgshem drar dock inte slutsatsen att hyresgäster struntar i miljö eller klimatfrågor, inte minst för att de allra flesta svarade ”vet ej”.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

– Det kan tyda på att många inte är insatta eller lever på ett sätt att de inte behöver vara det, säger Tina Appelqvist, klimat- och miljöansvarig på Helsingborgshem.

Tina Appelqvist.

Det kan handla om att man inte har behov av bil eller om ekonomiska förutsättningar. För Helsingborgshems del handlar det nu om att öka kunskapen, medvetenheten och förståelsen i syfte att få med hyresgästerna på tåget att minska klimatpåverkande utsläpp. En del i bostadsbolagets klimatarbete är att underlätta för hyresgäster att leva klimatsmart.

I Sverige står inrikestransporter och resor för cirka en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser, varav vägtrafiken bidrar mest. Att välja bort eget bilägande och istället använda bilpooler är således effektivt ur klimatperspektiv. Detsamma att bilarna som fortsätter rulla på vägarna drivs av utsläppsfri el.

Läs ocksåHär skriver hyresgästerna kontrakt på att vara sociala

Idag har Helsingborgshem inga egna bilpooler men cirka 20 laddplatser till hyresgästers och Helsingborgshems bilar. Nu planerar man för nästa steg.

Annons

– Vi arbetar för att hitta en mer långsiktig lösning för hyresgästers behov av transporter. Frågan om laddplatser är komplex och det är kanske inget som vi ska äga själva utan vi kan samarbeta med andra aktörer. Närheten är en central fråga, säger Tina Appelqvist.

Läs ocksåUtslängd hyresgäst bosatte sig i trapphuset – döms till böterEn svart siluett av en mansperson framför en trappuppgång.

Helsingborgshem som har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år genomförde enkäten för att närmare få veta hur hyresgästerna ser på frågorna och vad de tycker om bolagets arbete. Hållbarhet i företag är inte bara en fråga om miljö och klimat utan rör även ekonomi och socialt arbete.

För de som svarade på enkäten är de viktigaste hållbarhetsfrågorna:
-Rent och snyggt i bostadsområdet.
-Bostadsbolagets arbete med trygghet och säkerhet.
-Bra balans mellan läge, standard, service och hyresnivå.

Minst viktiga hållbarhetsfrågorna:
-Att bostadsbolaget erbjuder bilpool.
-Att det underlättas att byta och dela saker (delningsekonomi).
-Insatser för att långtidsarbetslösa hyresgäster ska komma i studier eller få jobb.

Annons

– Det var mycket bra att vi gjorde enkäten, jag hoppas att fler bostadsbolag gör det. Nu vet vi inom vilka områden hyresgäster och andra tycker att vi är starka respektive svaga, och vi vet vad de inte kan så mycket om. Nu kommer vi att jobba med kommunikationen kring hållbarhetsfrågor och testa vissa saker i mindre grupper, till exempel Sällbo som är vårt nya sällskapsboende där hyresgäster delar på både ytor och saker, säger Tina Appelqvist.

Helsingborgshem är stadens kommunala bostadsbolag och äger cirka 12 000 lägenheter.

Här på Helsingborgshems hemsida kan du läsa mer om enkäten.

Fakta: Om 26 år ska Sveriges utsläpp inte påverka klimatet
Foto: Pixabay

Riksdagen har beslutat att senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Det betyder att utsläppen från verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 jämfört med 1990. Övriga utsläpp ned till noll kan kompenseras med exempevis minskade utsläpp utomlands eller större upptag av koldioxid i skog och mark.

Utsläppen ska minska gradvis och flera etappmål ska nås på vägen. Naturvårdsverket har ansvaret att följa utvecklingen.

Läs också Kyl och frys förstördes av kvarlämnad mat – hyresgäst krävs på 100 000 kronor Deras hem överhettas - och värre blev det när värden kastade persiennerna Anonym tipstjänst för hyresgäster - nytt sätt att jaga svarta kontrakt: "På gränsen till angiveri"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.