HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Marie Linder: Jag saknar initiativ i bostadspolitiken

Nyheter Det är ingen sorg att fri hyressättning i nya lägenheter dröjer – men det är oroande att mycket annat i bostadspolitiken tycks ha satts på väntläge. Det menar Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.
Foto: Conny Pettersson
Besviken. Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder saknar initiativ i bostadspolitiken.

För drygt ett år sedan slöts Januariavtalet. En av de 73 punkterna var att fri hyressättning ska införas för nya lägenheter. En eftergift till Centern och Liberalerna för att Socialdemokraterna skulle kunna fortsätta regera. Hyresgästföreningen var inte oväntat starkt kritiska och missnöjet mot Stefan Löfven stort.

Som Hem & Hyra nyligen rapporterade blir emellertid fri hyressättning för nya lägenheter kraftigt försenat. Ingen utredning har tillsatts och ”allt är försenat” enligt Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Johan Löfstrand. Frågan är om reformen ens kommer att införas innan riksdagsvalet 2022.

Läs ocksåHyresgästföreningen ställer in sommarens stämma

Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder sörjer inte att förändringarna i hyressättningen dröjer. Helst skulle hon vilja se att förslaget inte blir av alls. Men hon oroas över att så mycket av bostadspolitiken tycks ha avstannat, medan bostadsbristen är fortsatt stor.

– Jag saknar politiskt initiativ. Det chockar mig att politikerna inte ser verkligheten med unga som inte kan hitta hemifrån, par som bor ihop trots att de vill skiljas och en svart andrahandsmarknad med skyhöga hyror, säger Marie Linder.

En annan punkt i januariavtalet är att det ska tillsättas en utredning för att lägenheternas kvalitet och läge ska få större betydelse för hyressättningen. Den har ännu inte tillsatts.

Läs ocksåNybyggaranda på fjället när folk flyr Malmbergsgruvan

Uppgörelsen omfattade även att förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls. Där är en utredning tillsatt och förändringarna ska träda i kraft 2021.

Marie Linder tycker att det är exempel på saker som politikerna borde överlåta åt parterna på hyresmarknaden. Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna diskuterar redan dessa frågar och hoppas på att komma med gemensamma förslag till förändringar.

– Politikerna bör ägna sig åt att rätta till orättvisorna i skattevillkoren mellan hyrt och ägt boende och så skulle jag vilja se en stor bostadssocial utredning, i stället för att utreda sådant som kan överlåtas åt parterna. Kanske beror det politiska stilleståndet på att partierna som ingått Januariavtalet inte är överens, säger Marie Linder.

Läs ocksåHyresgästföreningen vädjar till värdar om hyror: "Ha förståelse"
Fakta: Fakta: Januariavtalet

Punkt 44 i Januariavtalet heter ”Reformera hyresmodellen” och innehåller flera ändringar, varav några är på gång:
Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021).
Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. (Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 januari 2021).
Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls (Ds våren 2020. I kraft från 2021). Utredning tillsatt, läs mer här.
Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas (förslag finns i Tillvalsutredningen SOU 2008:94 respektive lagrådsremiss 27 juni 2014) (Proposition våren 2019). Läs mer här.
Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen (Utredning 2020-2021 Ny lagstiftning 1 juli 2022)

Läs också Nu stoppas medlemsvärvare som knackar på dörr: “Folk är oroliga” Gemenskap som ger träning i svenska

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.