HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

S tror inte på fri hyressättning nästa sommar

Nyheter I juli 2021 skulle en ny lag om fri hyressättning för nybyggda lägenheter börja gälla, enligt Januariavtalet som slöts för ett år sedan. Men ingen utredning har tillsatts och Socialdemokraternas Johan Löfstrand tror inte att tidplanen håller. "Allt är försenat", säger han.
Fri hyressättning i nyproduktion ska införas 1 juli 2021, enligt Januariavtalet, men ännu är ingen utredning tillsatt. "Allt är försenat", säger Johan Löfstrand (S).

Den 11 januari i fjol presenterades Januariavtalet, som innebar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde bilda regering med hjälp av Centern och Liberalerna. En del av priset S och MP fick betala för regeringsmakten var att de gick med på att hyressättningen ska reformeras.

Bland annat står det i Januariavtalet att: “Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling.”

Läs ocksåSå påverkas hyresrätten av regeringsuppgörelsen

Ett år senare är det fortfarande oklart vad detta betyder. De fyra partierna är inte eniga. Under hösten har de förhandlat om direktiv till en utredning om frågan, utan att komma överens.

Tidplanen i Januariavtalet var att frågan om fri hyressättning skulle utredas 2019-2020 och ny lagstiftning vara på plats 1 juli 2021. Eftersom utredningen fortfarande inte är tillsatt kommer den planen inte att hålla, tror Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson Johan Löfstrand.

– Nej, utredningen skulle ju vara klar före 2021 och sedan ska den remissbehandlas. Nu är allting försenat. Jag har slutat gissa på när något kan bli klart, säger han.

Läs ocksåHyresgästföreningen blåser till strid mot regeringen

Ingen av de övriga partiernas bostadspolitiska talespersoner vill heller sia om när utredningen kan tillsättas. Liberalernas Robert Hannah säger att det behövs tid eftersom det är många svåra frågor att diskutera.

– Det är en komplex lagstiftning. Man måste hitta ett bra konsumentskydd och ett bra system för hur man ska beräkna hyran enligt en tariff. Dessutom finns det mycket annat som påverkas om man ändrar lagstiftningen. Jag tycker det är viktigare att det blir rätt än att det går snabbt.

Vilka är de främsta stötestenarna?

Läs ocksåNu avgörs slaget om Berlins marknadshyror

– Jag vet inte om det finns så många stötestenar, det är mer att vi har många komplexa frågor att gå igenom. Sedan verkar det finnas olika åsikter inom Socialdemokraterna, men jag uppfattar inte att de har försökt sinka förhandlingarna. Det är inte skälet till att vi inte är klara med direktiven, säger Robert Hannah.

I valrörelsen 2018 drev Socialdemokraterna kampanj mot marknadshyror. Efter Januariavtalet har de fått kritik både från partimedlemmar och från Hyresgästföreningen för att ha svikit ett vallöfte. Johan Löfstrand (S) säger att de självklart inte ville ha med punkten om fri hyressättning, men alternativet hade varit en borgerlig regering som hade velat gå ännu längre.

– Sedan vet vi heller inte var vi hamnar med den här frågan. De finns ju ännu inga direktiv och skälet är att vi inte är överens om hur de ska se ut. Vi har väldigt olika bilder och det är väldigt svårt att säga hur det kommer att bli.

Tycker du att det är synd eller ganska bra att det drar ut på tiden?

– Det här är ju ingen reform som vi önskar, samtidigt som vi tycker det är viktigt att stå upp för Januariavtalet. Men vi tycker inte det här är akut, det är viktigare med andra reformer, säger Johan Löfstrand.

Miljöpartiets Emma Hult kan inte heller säga hur det går med förhandlingarna om utredningsdirektiv.

– Det här är ju inget som Miljöpartiet förhandlade in i Januariavtalet, men det är förstås viktigt att den utredning som ska tillsättas blir så bra den bara kan, så det är flera delar vi behöver komma överens om. Att direktiven inte är klara än beror väl på att vi inte har nått ända fram något som alla är nöjda och trygga med.

Ingen av partiernas företrädare vill säga någonting konkret om hur sakfrågorna diskuteras, men Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson är mest kortfattad av alla.

Hur går det med förhandlingarna?
– Det det kan jag inte svara på naturligtvis. Inte en chans.

Med tanke på att ni fick igenom den här punkten i Januariavtalet och det har gått så lång tid, är du besviken?
– Jamen, hörde du inte vad jag sa?

Du sa att att du inte kan säga hur det går med förhandlingarna. Men är du besviken på att det tar lång tid?
– Nej, jag säger inte något, säger Ola Johansson.

Fakta: Januariavtalet

Punkt 44 i Januariavtalet heter ”Reformera hyresmodellen” och innehåller flera ändringar, varav några är på gång:

Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021).

Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. (Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 januari 2021). 

Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls (Ds våren 2020. I kraft från 2021). Utredning tillsatt, läs mer här.

Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas (förslag finns i Tillvalsutredningen SOU 2008:94 respektive lagrådsremiss 27 juni 2014) (Proposition våren 2019). Läs mer här.

Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen (Utredning 2020-2021Ny lagstiftning 1 juli 2022)

Läs också Hyreskommission ska undersöka om svenska hyror är rätt satta Vänsterpartiet kräver hyresstopp vid konceptrenoveringar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.