Annons

Michel jobbade mot ”renovräkningar” – stängs av från uppdrag i Hyresgästföreningen

Uppsala Får man arbeta mot hyreshöjningar vid renovering samtidigt som man förhandlar hyror som förtroendevald för Hyresgästföreningen? Frågan har ställts på sin spets i Uppsala, där en förtroendevald har stängts av från alla sina uppdrag på grund av sitt bostadspolitiska engagemang.
Michel Rowiński på en innergård på Marmorvägen i Eriksberg i Uppsala.
Foto: Petra Marandi Roos
Michel Rowiński på platsen där Arbetsgruppen för 0-alternativ sommaren 2020 ordnade ett öppet informationsmöte om renoveringarna på Granitvägen i Eriksberg i Uppsala. Delar av hans engagemang i arbetsgruppen anses av Hyresgästföreningens regionstyrelse i region Aros-Gävle stå i strid med hans roll som förtroendevald i lilla förhandlingsdelegationen för Uppsalahem. Därför har han blivit suspenderad.

Ta tillbaka besluten eller gör om utredningarna i ledning av en utomstående, professionell utredare. Det kräver 18 nuvarande och tidigare förtroendevalda inom Hyresgästföreningen efter att två andra förtroendevalda har suspenderats av regionstyrelsen i region Aros-Gävle. Uppropet riktar kritik mot bristande transparens i enmansutredningarna som ligger till grund för besluten och avslutar med att ställa frågan: ”Är vi på väg mot ett tjänstemannavälde inom Hyresgästföreningen?”.

Michel Rowiński är en av de två förtroendevalda som har suspenderats. Han berättar att han har mått dåligt under utredningen, haft svårt att sova, tappat aptiten och gått ner i vikt. Och han säger till Hem & Hyra att han fortfarande inte har fått helt klart för sig på vilket sätt han har brutit mot Hyresgästföreningens stadgar eller etiska regler.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

I brevet där han delgavs regionstyrelsens beslut om suspenderingen står det: ”Beslutet grundar sig på att du på olika sätt engagerat dig i Arbetsgruppen för 0-alternativ, samtidigt som du företräder Hyresgästföreningens lilla förhandlingsdelegation.” Suspenderingen gäller i två år och innebär att han inte får ha några förtroendeuppdrag inom Hyresgästföreningen under den tiden. Förutom Arbetsgruppen för 0-alternativ och lilla delegationen, som förhandlar hyror med Uppsalahem, har han varit med i bostadspolitiska gruppen i regionen och varit drivande i en miljögrupp som la ner sitt arbete när han blev suspenderad.

Arbetar för att alla ska ha råd att bo kvar

Arbetsgruppen för 0-alternativ bildades 2020 genom beslut på årsmötet för den lokala hyresgästföreningen Moränen, Marmorn och Kalkstenen i Eriksberg, enligt några som har varit aktiva i gruppen. Namnet syftar på att de vill att utgångspunkten vid hyresförhandlingar inför renovering ska vara att det ska finnas ett alternativ som ger noll procents hyreshöjning. De menar att det är det enda sättet att garantera att alla har råd att bo kvar. 0-alternativet kan till exempel finansieras genom att hyresvärden erbjuder flera olika nivåer av renovering med olika hyresnivåer, föreslår de.

– Skulle det ses som en rollkonflikt att jobba med den frågan samtidigt som man är en del av förhandlingsdelegationen, då kan man lika gärna lägga ner Hyresgästföreningen. Då blir det någon slags förhandlarförening, inte en hyresgästförening, säger Michel Rowiński.

Läs ocksåAnn-Christins saker försvann – värden lyckas inte ta reda på vad som hänt: ”Vi har ingen aning”Ann-Christin Hartelius

Enligt Michel blev han kontaktad i början av 2021 av Georg Hardt, som är beredande tjänsteman för etik- och stadgegruppen i region Aros-Gävle.

– Han säger att han vill ha ett informationsmöte över videosamtal och att jag inte behöver förbereda mig. Men det är inget informationsmöte, utan ett regelrätt förhör, säger Michel Rowiński.

Valde att stanna i gruppen

När utredningen var klar ställdes Michel inför valet att lämna antingen Arbetsgruppen för 0-alternativ eller lilla delegationen, berättar han, annars riskerade han suspendering. Men han kände sig illa behandlad under utredningen och ansåg dessutom att han inte hade gjort något fel. När han tidigare hade pratat med föreningsordföranden i Uppsala-Knivsta, Jens Nilsson, om sitt engagemang i arbetsgruppen hade han inte heller upplevt att han hade fått några signaler om att han hade gjort något fel. Därför stannade han kvar på båda posterna. Och blev suspenderad.

Får man inte engagera sig i Hyresgästföreningens arbetsgrupper samtidigt som man sitter i förhandlingsdelegationen? Hem & Hyra vände sig till Hans Eklund, ordförande i regionstyrelsen för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, för att försöka få svar på det.

Hans Eklund, ordförande i regionstyrelsen, Hyresgästföreningen region Aros-Gävle

– Jag kommer inte att gå in på skälen till suspenderingarna, för det är sekretessbelagt. Av hänsyn till de suspenderade och andra berörda, till exempel uppgiftslämnare, har vi den policyn i hela Hyresgästföreningen. Men som svar på din fråga så får man givetvis engagera sig i Hyresgästföreningens arbetsgrupper även om man är förtroendevald i förhandlingsdelegationen. Man får engagera sig var man vill, bara man kan skilja på rollerna, säger han.

Enligt den här arbetsgruppen jobbar den mot så kallade renovräkningar och för att det ska finnas olika nivåer vid renoveringar och då med utgångspunkten att det borde kunna finnas en nivå som inte ger hyreshöjning, så att alla har råd att bo kvar. Att jobba för det, står det på något sätt i konflikt med att sitta i förhandlingsdelegationen?
– Nej, det gör det väl inte. Det är klart att man kan opinionsbilda för att det ska finnas ett nollalternativ och det jobbar ju Hyresgästföreningen för också. Däremot, när en förhandlingsöverenskommelse om renoveringshyror finns, då kan man inte som förtroendevald inom Hyresgästföreningen uppmana till att inte följa den. Det blir märkligt om man dag ett sluter en överenskommelse och dag två säger ”den här ska ni skita i”. Då får inte Hyresgästföreningen särskilt mycket förtroende hos motparten som förhandlingsorganisation. Sen säger jag inget om det konkreta fallet, men hypotetiskt är det naturligtvis inte acceptabelt. Du förstår skillnaden – att i förväg opinionsbilda för att det finns ett nollalternativ, det är helt okej. När förhandlingsöverenskommelsen om renoveringshyror är klar, att motarbeta den överenskommelsen som förtroendevald, det är inte okej, säger Hans Eklund.

Läs ocksåVärden slängde deras persienner i renoveringen – nu får de rätt till nyaTre personer framför ett fönster i ett vardagsrum: En medelålders man, en yngre kvinna och en äldre kvinna.

Michel Rowiński tycker att om förtroendevalda hindras från att engagera sig för hyresgästers bästa, så blir Hyresgästföreningen ingen hyresgästförening utan bara en förhandlingsförening. Hur ser du på det?
– Det är klart att Hyresgästföreningens själva idé är att verka för hyresgästernas bästa. Men att aktivt motarbeta förhandlingsöverenskommelser, det är inte okej, för då förstör man möjligheten till bra förhandlingar i framtiden. Och det tjänar ju ingen hyresgäst på.

Hur ska man då som förtroendevald veta vilken typ av bostadspolitiskt engagemang som är okej och vilken typ av engagemang som kan leda till att man blir suspenderad?
– Det kan man väl inte veta, annat än att följa sin inre kompass och läsa de etiska reglerna för förtroendevalda och anställda inom Hyresgästföreningen som finns. Kanske också genom att samtala med andra förtroendevalda och delta i utbildningar om värdegrund och etiska regler.

Tycker du att det är tillräckligt tydligt i de etiska reglerna var gränsen går?
– Nej, de är naturligtvis på ett mer generellt plan och så måste det nog vara. Man kan inte i sådana här etiska regler fånga in alla tänkbara varianter.

Miljögruppen som Michel var aktiv i har lagt ner, lilla förhandlingsdelegationen har drabbats av kraftigt manfall och många förtroendevalda känner en oro och osäkerhet kring vad som gäller. Hyresgästföreningen jobbar just nu med målet att fler än hälften av Sveriges hyresgäster ska vara medlemmar och att antalet förtroendevalda och aktiva ska öka till 22 000 personer till år 2027. Hur ska ni nå det målet om ni suspenderar ovanligt aktiva medlemmar och skrämmer upp andra förtroendevalda?
– Det är naturligtvis aldrig lätta beslut, att fatta beslut om suspenderingar. Men Hyresgästföreningen kan inte tolerera vilka beteenden som helst. Det är viktigt i sådana här fall att skilja på sak och person. Personer kan vara jättebra och ha gjort hur mycket bra som helst för Hyresgästföreningen, men kan ha gjort en eller annan sak som inte är bra. Skulle vi inte reagera på sånt skulle vi ju förlora förtroendet hos medlemmar, allmänhet, motparter och politiker.

Att informera andra förtroendevalda om varför de två suspenderingarna har gjorts är inte möjligt, enligt Hans Eklund, med tanke på Hyresgästföreningens policy om sekretess runt suspenderingsärenden.

– Det är olyckligt om olika personer sprider information eller rykten, som gör att andra förtroendevalda blir oroliga. Jag har fått klart för mig att i stora förhandlingsdelegationen för Uppsalahem finns det en oro och jag har erbjudit att jag kommer mer än gärna på en träff. På en sån träff kan jag i allmänna ordalag tala om vad som är okej och vad som inte är okej, utan att gå in på de enskilda fallen, säger han.

Informerade grannarna om rättigheter

Michel Rowiński säger att han inte har uppfattat det som att han har motarbetat någon förhandlingsöverenskommelse.

– Vi i arbetsgruppen har inte sagt att hyran är för hög, vi har sagt att den är för hög för vissa personer. Jag tror att hyresförhandlingen inför renoveringen på Granitvägen var klar i maj förra året och i juli höll vi i arbetsgruppen ett öppet informationsmöte. Förhandlarna var inbjudna men kunde inte komma. Vi hade också bjudit in forskare och de som ville fick ställa frågor. Jag var med och förklarade att varje hyresgäst har rätt att bli lyssnad på och att man inte ska skriva under godkännandet innan man har fått svar på sina frågor, så man förstår vad det är man godkänner. Det enda jag har gjort är att informera om vad som gäller, eller oftare var man kan hitta mer information, till exempel i Hem & Hyra. Och sagt att vi inte kan göra mer förhandlingsvägen, säger han.

Annons

Samtidigt säger Michel att han inte har fått höra att han skulle ha motarbetat en specifik förhandlingsöverenskommelse, utan har fått intrycket att hans engagemang i gruppen sågs som problematiskt mer generellt. Som exempel på det nämner han ett ljudklipp från ett inspelat samtal mellan honom och Georg Hardt. I ljudklippet, som Hem & Hyra har fått lyssna på, säger Georg: ”Hyresgästföreningen har ju faktiskt som sin affärsidé, konstigt nog, många saker, men bland annat att höja hyrorna och försvara hyreshöjningar, hur konstigt det än kan låta. Och att i det läget engagera sig i en annan organisation som vill ha nollhöjning…” (slut på ljudklipp).

Men enligt Hans Eklund stämmer inte det som Georg Hardt hörs säga i ljudklippet.

– Nej, Hyresgästföreningen har ingen affärsidé överhuvudtaget, så det där uttalandet förstår jag inte riktigt. Hyresgästföreningen har ju stadgar och verksamhetsidéer och målsättningar och en hel del styrande dokument, men vi har ingen affärsidé, vi är ju inget företag, så det var ett märkligt uttalande. Det får du mer än gärna höra med Georg. Hyresgästföreningen har ingen affärsidé och inte heller någon verksamhetsidé om att höja hyrorna, säger Hans Eklund.

Georg Hardt vill själv inte svara på några frågor om uttalandet i ljudklippet.

– Det tillhör en del av utredningen som inte jag kommenterar. Det är Hans Eklund som får ta den kommentaren om han vill, säger han.

Vad är det för typ av engagemang i Arbetsgruppen för 0-alternativ som åsyftas i brevet till Michel med beslutet om suspendering?
– Jag kan besvara frågor om arbetsgången runt utredningar, däremot kan jag inte kommentera pågående enskilda ärenden, utan då är det Hasse Eklund som är kontaktperson, säger Georg Hardt.

I ett annat ljudklipp från ett samtal mellan Michel Rowiński och Hans Eklund, där Hans läser ett stycke ur den skriftliga utredningen högt, framgår det att det står att Uppsalahems representant framfört ett formellt klagomål till Hyresgästföreningen. Klagomålet handlade enligt utredningen om att Michel fanns på plats i hyresnämnden och uppfattades representera Arbetsgruppen för 0-alternativ, när renoveringen av två andra hyresgästers lägenheter prövades i december 2020. Själv säger Michel att han bara var där som åhörare.

Lyssnar Hyresgästföreningen mer på motpartens synpunkter än på sina egna förtroendevalda?
– Nej. Men Michel har väl aldrig ifrågasatt att han var i hyresnämnden? säger Hans Eklund.

Nej, men representanten för Uppsalahem var upprörd att han var där och det verkar ha varit en orsak till att det togs upp i utredningen om suspendering?
– Det är inte något som har påverkat suspenderingsbeslutet, säger Hans Eklund.

Michel Rowiński har överklagat beslutet om suspendering och kommer få sin sak prövad på riksnivå, av Hyresgästföreningens förbundsstyrelse. Men han har fortfarande inte fått ta del av det skriftliga underlaget till beslutet i regionstyrelsen.

– Det känns helt barockt. Om det är sekretess undrar jag varför de inte agerar som att det var sekretess. När det gäller myndigheter brukar man kunna få ut sekretessmarkerade handlingar med de känsliga uppgifterna borttagna, om det inte är något extremt känsligt, typ terrorism, säger Michel.

Felaktighet i den skriftliga utredningen

I ljudklippet där Hans Eklund läser ett stycke högt ur utredningen framkommer det också att det står att Michel var ombud för den andra hyresgästen vid det kritiserade tillfället i hyresnämnden, vilket inte stämmer. Enligt Hans Eklund och Georg Hardt handlar det om att ett ”inte” har fallit bort och att det framgår av sammanhanget. Georg säger att felaktigheten rättades till innan regionstyrelsen fattade sitt beslut, medan Hans är osäker på det.

– Om den fanns med var inte det något avgörande över huvudtaget för beslutet, säger han.

Kan det finnas fler fel som Michel inte har fått en chans att bemöta, eftersom han inte har fått läsa det skriftliga underlaget?
– Det vet ju inte jag, säger Hans Eklund.

Enligt Hans är den normala rutinen att om den suspenderade vill överklaga beslutet till förbundsstyrelsen får hen ta del av den skriftliga utredningen på plats under ett möte, men inte få med sig den på papper eller digitalt eftersom Hyresgästföreningen vill undvika att den sprids.

– Hur det har skett nu i covid-tider, det vet inte jag, säger Hans Eklund.

Om det stämmer som Michel säger, att han inte har fått ta del av det skriftliga underlaget inför överklagandet, tycker du då att det är demokratiskt och rättssäkert?
– Det stämmer inte med den arbetsordning som finns för hela Hyresgästföreningen. Sen om han själv har velat, det vet jag inte, säger Hans Eklund.

Enligt Georg Hardt har Michel Rowiński bjudits in till ett möte, men avböjt erbjudandet.

Annons

Om man är med på ett möte, kan man då få se det skriftliga materialet?
– Riktlinjerna är ju skrivna för en situation då det inte är corona. Eftersom det var corona hade jag tänkt att köra det på Teams (videomöte) och då berätta exakt vad som står i utredningen och svara på frågor. Men det avböjde Michel, säger Georg.

Jag tänker att det ändå blir svårare att skriva en överklagan om man inte har tillgång till det skriftliga materialet?
– Jag kan förstå det argumentet, absolut. Men det är ju också så att en utredning kan innehålla personliga uppgifter och sånt som behöver vara sekretessbelagt, som behöver komma beslutsfattarna till del men som vi inte kan sprida internt. Det finns en risk att uppgifterna kommer på avvägar, säger Georg Hardt.

Skulle det inte gå att ta bort känsliga personuppgifter?
– Det är en möjlighet, det är det faktiskt. Men vi tror också väldigt mycket på dialog och att berätta att ”Så här tycker vi som har gjort utredningen och jobbat med det här ärendet, vad tycker du? Är det något vi har missuppfattat?”. Att utväxla skrifter, det är en annan sak. Som folkrörelse vill vi ha den här muntliga diskussionen, säger Georg Hardt.

Michel upplevde det första samtalet med dig mer som ett förhör. Delar du den bilden och är det så utredningar inför suspenderingar ska gå till?
– Hur han uppfattar det kan ju bara han svara på, men min tanke är bara att klarlägga vad som har hänt. Jag jobbar mycket med öppna frågor, att inte ställa ledande frågor, utan jag vill att personen själv ska berätta om vad som har hänt. Att liksom skapa en atmosfär där det inte är någon konfrontation. Väldigt ofta ligger ingenting i det som tas upp, utan det är rena missförstånd och det reder man då ut genom att personen får berätta.

Michel Rowiński har mått väldigt dåligt av den här processen och känner sig illa behandlad. Finns det något du vill säga till honom?
– Det är förstås jättetråkigt. Det är det jag kan säga egentligen. Och att jag kan förstås, precis som alla andra – etik- och stadgegruppen och säkert regionstyrelsen också – lära mig av det här. Nu har Michel i och för sig avböjt samtal, så då blir det svårt för mig och andra att se vad vi hade kunnat göra annorlunda. Samtidigt förstår jag att mår man dåligt vill man kanske inte prata med folk heller, säger Georg Hardt.

Michel Rowiński bekräftar att han har sagt att han inte vill prata med Georg Hardt.

– Jag har sagt till honom att jag inte vill ha någon kontakt, för han skriver inte ner det jag säger korrekt eller ens sammanfattar det jag säger rätt under pågående samtal, och för att jag mår dåligt, säger Michel.

Förstod du att du hade möjligheten att ha ett möte där Georg berättade i detalj vad som står i den skriftliga utredningen?
– Nej, det förstod jag inte, säger han och lägger till att det är något han specifikt efterfrågat via mejl.

Enmansutredning är den nuvarande rutinen

I uppropet där en rad förtroendevalda protesterar mot suspenderingarna riktas kritik mot att utredningarna gjorts som enmansutredningar av en anställd. Men enligt flera inblandade följer det de rutiner som finns i regionen i dag.

– Det jag kan säga är att det är en väldigt grannlaga uppgift att göra de här utredningarna. Man måste vara ytterst noggrann och ha stora öron och liten mun. Ofta är det helt olika verklighetsbilder som levereras av den som har klagat på någonting och den som utpekats, säger Georg Hardt.

Ledamöterna i etik- och stadgegruppen får ta del av de skriftliga utredningarna och kan ta initiativ till exempel till att fler frågor ställs eller ytterligare personer kontaktas.

– Georg är väldigt duktig på att göra utredningarna, men egentligen skulle man kanske vara fler när någon riskerar att bli av med sitt uppdrag. Ibland köper vi inte utredningen som Georg har gjort till hundra procent och då rättar han till det. Men i stället kanske någon av de förtroendevalda i gruppen skulle samarbeta med den som gör utredningen redan från början? Vi har tagit upp att vi vill att alla regioner ska göra på samma sätt, att det finns en enhetlighet, säger en av de förtroendevalda i etik- och stadgegruppen i region Aros-Gävle.

Nya gemensamma rutiner på gång

Ett sådant arbete – att utveckla gemensamma rutiner för hela landet – pågår, berättar Hans Eklund.

– Skälet att vi har gjort som vi gjort i vår region är att vi bedömt att förtroendevalda inte har tidsmöjlighet och kanske inte heller alltid kompetensen att göra sådana här utredningar. I och med att förbundet ser över de här arbetsordningarna kan det säkert finnas skäl att ändra, kanske, till exempel den saken. Men jag tror inte att man ska ha fem personer som gör en och samma utredning, för det skulle ju kännas otroligt jobbigt för den person som utreds att träffa fem personer på andra sidan bordet som ska sitta och ställa frågor, säger han.

Hur ser du på om det blir demokratiskt och rättssäkert när det är en ensam tjänsteman som gör utredningarna och det inte finns så mycket insyn?
– Insynen kommer ju när det bereds av de tre förtroendevalda i etik- och stadgegruppen och beslutas av de elva förtroendevalda i regionstyrelsen. Men det kan finnas anledning, kanske, att i framtiden överväga om det bör vara två personer som samtalar med berörda personer, säger Hans Eklund.

I uppropet ställer undertecknarna frågan om Hyresgästföreningen är på väg mot ett tjänstemannavälde. Vad är ditt svar på det?
– Mitt svar är att det är en fråga som regionstyrelsen kommer att diskutera. Jag konstaterar att i bägge de här fallen är det regionstyrelsen, som består enbart av förtroendevalda, som har fattat beslutet om suspendering. Men en organisation av Hyresgästföreningens typ måste alltid diskutera rollfördelningen mellan anställda och förtroendevalda, säger Hans Eklund.

Det är ännu inte bestämt när förbundsstyrelsen ska ta upp de överklagade suspenderingarna för beslut.

Läs också Politiker duckar beslut om omstridd renovering: ”Ett enormt svek” Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt Unika beslutet stoppade helkaklade badrum – värden behåller möjlighet att överklaga

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.