Annons

Miljonvinst för Hyresgästföreningen Sydost

Blekinge Hyresgästföreningen Sydost visar en vinst på 1,3 miljoner kronor för 2014. Anledningen är främst återbetalning från pensionsfonder. Men ett tapp av förtroendevalda bekymrar.

Hyresgästföreningen Sydost, som omfattar länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland, summerar ett framgångsrikt år i sin årsredovisning för 2014. Ekonomin är stabil, antalet medlemmar har ökat och en hel del verksamhet har genomförts.

Bland aktiviteterna finns bland annat en turné med en offentlig lägenhet som uppmärksammade bostadsbristen i flera kommuner. Region Sydost hade som mål att träffa 600 politiker under året, det blev 658.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

– Det är jättebra. Det är ett jättejobb man har gjort ute i föreningarna. Det var ingen som trodde på målet, vi tog i från början, så det här är jättebra, säger Björn Johansson, Sydosts regionordförande.

Stor del av Hyresgästföreningens arbete handlar om förhandlingar, främst hyresförhandlingar men även förhandlingar som rör boendet, inte minst vid ombyggnationer. När det gäller hyresförhandlingarna säger Björn Johansson:

– Det blev generellt sett låga hyreshöjningar förhållandevis. Och vi har gjort ett bra jobb. Det har varit ett lågt ränteläge och en låg inflation, det vi inte kunnat påverka är taxehöjningar och där har man stövlat på som om inget har hänt. Bolagen har även gärna velat ha yrkande i linje med vad de brukar så det gäller att hålla i.

Läs ocksåHyresvärdar bromsar byggandet - oroas av räntesmäll

Även juridisk hjälp ingår i Hyresgästföreningens basverksamhet. Totalt arbetade föreningen med 2 785 ärenden, varav 200 gick vidare för prövning i någon rättslig instans. Det är ungefär samma siffror som året innan.

Däremot så har antalet rådgivningar ökat kraftigt. 4 620 rådgivningar år 2014, jämfört med 3 639 året innan. Anledningen till detta är sannolikt två, enligt Björn Johansson. Dels att rådgivningen blivit nationell och därför har kommunicerats ut extra till medlemmarna. Dels bostadsbristen.

Annons

– Det är brist på lägenheter och då pressas hyresgästerna tillbaka. Värdarna är mindre villiga att göra något, de får uthyrt ändå. Jag tänka mig att det ofta handlar om saker som man vill få åtgärdade men inte får i den utsträckning man tycker, säger Björn Johansson.

Läs ocksåAngelica får inte vara medlem - utesluts efter konflikt om hyrorEn kvinna står på en gata i Tranås. I bakgrunden syns en grupp andra kvinnor och män som samtalar med varandra. Kvinnan i förgrunden heter Angelica Engvall. Hon bär vinröd jacka och har glasögon och långt brunt hår.

En nyhet förra året var att den juridiska enheten började föra en samlad statistik över hur mycket pengar deras arbete inneburit i besparingar för medlemmarna, en så kallad nyttobarometer. Summan blev drygt 1,2 miljoner konor.

– Det här går inte ut på att få pengar så man kan inte ha det som hela måttet, långt därifrån. I de allra flesta fall när hyresgäster får hjälp så handlar det om brister, att de får brister åtgärdade och ofta kan det räcka med att en ärendehandläggare från oss ringer till hyresvärden. Har man en trasig spis så vill man ju ha en ny spis och inte ersättning för att den är trasig, säger Björn Johansson.

Antalet medlemmar ökade med 122 personer förra året, jämfört med året innan. Samtidigt minskade antalet förtroendevalda med 34 personer, till totalt 1 137 förtrorendevalda.

– Det här är absolut bekymmersamt. Vi känner att vi har misslyckats, säger Björn Johansson.

Å andra sidan tillkom 148 aktiva medlemmar, som engagerat sig men inte som förtroendevalda. Oftast handlar det om arbetsgrupper i en enskild fråga, till exempel utemiljön.

Annons

– Vi har inget emot att medlemmar engagerar sig i enskilda frågor men jag ser hellre förtrorendevalda. Jag vill både och. Men förtroendevalda är grunden i hela vår organisation och en lokal hyresgästförening får beslutanderätt på ett helt annat sätt än en arbetsgrupp som inte har någon egen budget. Sedan är det bra att jobba med enskilda frågor, det är bra att det har ökat men det är inte alls bra att det sjunker med antalet förtroendevalda. Det är som det här med äldre-yngre. Vi har inte för många äldre, vi har för få yngre, säger Björn Johansson.

Ekonomiskt är Sydost en stark förening. Soliditeten ligger på 87 procent. Årets resultat landade på 1,3 miljoner kronor, år 2013 stannade resultatet på 117 000 kronor. Vinsten förklaras med återbetalning från pensionsfonder.

– Tar man bort det så går vi back. På en treårscykel ska vi gå jämt upp men det här går inte att budgetera för, att börsen går bra. Det är bara att tacka och ta emot, så det är bra. Men man måste tänka sig för så man inte tar på sig spenderbyxorna, säger Björn Johansson.

På lördag håller Hyresgästföreningen Sydost sitt årsmöte. Björn Johansson är föreslagen till posten som regionordförande via omval på två år.

Läs också Ny regionordförande lämnar sina uppdrag Färre tar hjälp av Hyresgästföreningen Fyra röster avgjorde - Urban blir ny regionordförande

Miljonvinst för Hyresgästföreningen Sydost

Kronoberg ​Hyresgästföreningen Sydost gör omkring 4 miljoner kronor i vinst för andra året i rad, visar årsredovisningen för 2010. Pengarna ska användas för att få fart på folkrörelsen.
Efter förlustår för Hyresgästföreningen Sydost, där länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland ingår, vände trenden år 2009. Då gick Hyresgästföreningen Sydost plus med drygt 4 miljoner kronor. Även 2010 blev ett vinstår med drygt 3,9 miljoner kronor i vinst.
 
– De här överskotten kommer vi att på något sätt satsa på att utveckla folkrörelsen för där känner vi att vi tappat lite så vi vill satsa på lokala hyresgästföreningar och de förtroendevalda och hoppas att vi ska få fart på folkrörelsen, säger regionordförande Björn Johansson.
 
Vet ni konkret på vilket sätt?
 
– Vi sitter just nu och funderar på det och är inte klara ännu, vi vill inte heller binda fast oss i något men det kan blir fråga om projektanställningar, säger Björn Johansson.
 
När Björn Johansson kortfattat får summera 2010 säger han så här:
 
– Det har varit ett bra år. Vi har riktat in oss på vår egen verksamhet och fått ordning på de avtal vi har med bolagen när det gäller boinflytande och sådant. Vi har bättre koll på hur pengarna används och vi har även riktat in oss på vårt arbete mot Agenda 2016 så det känns bra.
 
Regionen visar ett medlemstapp under 2010 på ungefär 1 000 medlemmar jämfört med 2009. Medlemsantalet för 2010 landade på 68 684 medlemmar. Totalt hade regionen 1 501 aktiva medlemmar med förtroendeuppdrag förra året, 1 587 året innan.
 
– Den nedåtgående trenden har vänt upp men det syns inte på ett helår. Men det har vänt under 2010 och det är positivt, säger Björn Johansson.
 
Under 2010 fick Hyresgästföreningen Sydost ta emot färre klagomål och synpunkter mot föreningen. 2010 registrerades 134 klagomål, jämfört med 160 året innan. De flesta synpunkter och klagomål handlade om bemötande och utfall/resultat efter kontakt med föreningen.
 
– Jag kan inte svara på varför klagomålen gått ned men förhoppningsvis har vi blivit tydligare. Men det där kan svänga mycket mellan åren, säger Björn Johansson.

När det gäller ärenden till Hyresgästföreningen Sydost så behandlades totalt 2 435 ärenden under 2010 och därtill 2 933 rådgivningar. Av ärendena gick 77 vidare för rättslig prövning i främst hyresnämnd och tingsrätt. De vanligaste typerna av ärenden har handlat om bristande underhåll, reparationer i lägenheten, hyran, ersättningskrav och besiktningar i samband med flytt. 
 
På lördag håller Hyresgästföreningen Sydost sitt årliga fullmäktigemöte. Totalt sex motioner har kommit in.

Annons
ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar
 
– Det är rätt mycket mot vad det brukar vara men jag tycker ändå att det är lite. Det är friskt för demokratin att man lämnar in förslag och det är bra att utnyttja den rätten, säger Björn Johansson.
 
En av motionerna handlar om att införa reducerad medlemsavgift för pensionärer. Men regionstyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att det även finns andra grupper som har det sämre ekonomiskt ställt och som också kan tänkas göra anspråk på en rabatt. Återstå att se vad fullmäktige säger i morgon.

Annons
Läs också Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Storkonflikt om årets hyreshöjning – Willhem lämnade förhandlingsbordet men höjde hyrorna ändå Värdar hotar tusentals hyresgäster med domstol: "Skulle bli extremt kostsamt" Barbro vill inte sitta på två stolar - nu tar hon ett kliv uppåt Ja till varmhyra och sänkt tröskel för unga – här är stämmans beslut i korthet

Miljonvinst för Hyresgästforeningen Sydost

Gotland ​Hyresgästföreningen Sydost gör omkring 4 miljoner kronor i vinst för andra året i rad, visar årsredovisningen för 2010. Pengarna ska användas för att få fart på folkrörelsen.

Efter förlustår för Hyresgästföreningen Sydost, där länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland ingår, vände trenden år 2009. Då gick Hyresgästföreningen Sydost plus med drygt 4 miljoner kronor. Även 2010 blev ett vinstår med drygt 3,9 miljoner kronor i vinst.

– De här överskotten kommer vi att på något sätt satsa på att utveckla folkrörelsen för där känner vi att vi tappat lite så vi vill satsa på lokala hyresgästföreningar och de förtroendevalda och hoppas att vi ska få fart på folkrörelsen, säger regionordförande Björn Johansson.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Vet ni konkret på vilket sätt?

– Vi sitter just nu och funderar på det och är inte klara ännu, vi vill inte heller binda fast oss i något men det kan blir fråga om projektanställningar, säger Björn Johansson.

När Björn Johansson kortfattat får summera 2010 säger han så här:

Läs ocksåDyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"

– Det har varit ett bra år. Vi har riktat in oss på vår egen verksamhet och fått ordning på de avtal vi har med bolagen när det gäller boinflytande och sådant. Vi har bättre koll på hur pengarna an-vänds och vi har även riktat in oss på vårt arbete mot Agenda 2016 så det känns bra.

Annons

Regionen visar ett medlemstapp under 2010 på ungefär 1 000 medlemmar jämfört med 2009. Medlemsantalet för 2010 landade på 68 684 medlemmar. Totalt hade regionen 1 501 aktiva medlemmar med förtroendeuppdrag förra året, 1 587 året innan.

– Den nedåtgående trenden har vänt upp men det syns inte på ett helår. Men det har vänt under 2010 och det är positivt, säger Björn Johansson.

Läs ocksåStorkonflikt om årets hyreshöjning – Willhem lämnade förhandlingsbordet men höjde hyrorna ändå

Under 2010 fick Hyresgästföreningen Sydost ta emot färre klagomål och synpunkter mot föreningen. 2010 registrerades 134 klagomål, jämfört med 160 året innan. De flesta synpunkter och klagomål handlade om bemötande och utfall/resultat efter kontakt med föreningen.

– Jag kan inte svara på varför klagomålen gått ned men förhoppningsvis har vi blivit tydligare. Men det där kan svänga mycket mellan åren, säger Björn Johansson.

När det gäller ärenden till Hyresgästföreningen Sydost så behandlades totalt 2 435 ärenden under 2010 och därtill 2 933 rådgivningar. Av ärendena gick 77 vidare för rättslig prövning i främst hyresnämnd och tingsrätt. De vanligaste typerna av ärenden har handlat om bristande underhåll, reparationer i lägenheten, hyran, ersättningskrav och besiktningar i samband med flytt.

Annons

På lördag håller Hyresgästföreningen Sydost sitt årliga fullmäktigemöte. Totalt sex motioner har kommit in.

– Det är rätt mycket mot vad det brukar vara men jag tycker ändå att det är lite. Det är friskt för demokratin att man lämnar in förslag och det är bra att utnyttja den rätten, säger Björn Johansson.

En av motionerna handlar om att införa reducerad medlemsavgift för pensionärer. Men regionstyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att det även finns andra grupper som har det sämre ekonomiskt ställt och som också kan tänkas göra anspråk på en rabatt. Återstå att se vad fullmäktige säger på lördag.

Läs också Värdar hotar tusentals hyresgäster med domstol: "Skulle bli extremt kostsamt" Barbro vill inte sitta på två stolar - nu tar hon ett kliv uppåt Ja till varmhyra och sänkt tröskel för unga – här är stämmans beslut i korthet

Miljonvinst för Hyresgästföreningen Sydost

Östergötland ​Hyresgästföreningen Sydost gör omkring 4 miljoner kronor i vinst för andra året i rad, visar årsredovisningen för 2010. Pengarna ska användas för att få fart på folkrörelsen.
Efter förlustår för Hyresgästföreningen Sydost, där länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland ingår, vände trenden år 2009. Då gick Hyresgästföreningen Sydost plus med drygt 4 miljoner kronor. Även 2010 blev ett vinstår med drygt 3,9 miljoner kronor i vinst.
 
– De här överskotten kommer vi att på något sätt satsa på att utveckla folkrörelsen för där känner vi att vi tappat lite så vi vill satsa på lokala hyresgästföreningar och de förtroendevalda och hoppas att vi ska få fart på folkrörelsen, säger regionordförande Björn Johansson.
 
Vet ni konkret på vilket sätt?
 
– Vi sitter just nu och funderar på det och är inte klara ännu, vi vill inte heller binda fast oss i något men det kan blir fråga om projektanställningar, säger Björn Johansson.
 
När Björn Johansson kortfattat får summera 2010 säger han så här:
 
– Det har varit ett bra år. Vi har riktat in oss på vår egen verksamhet och fått ordning på de avtal vi har med bolagen när det gäller boinflytande och sådant. Vi har bättre koll på hur pengarna an-vänds och vi har även riktat in oss på vårt arbete mot Agenda 2016 så det känns bra.
 
Regionen visar ett medlemstapp under 2010 på ungefär 1 000 medlemmar jämfört med 2009. Medlemsantalet för 2010 landade på 68 684 medlemmar. Totalt hade regionen 1 501 aktiva medlemmar med förtroendeuppdrag förra året, 1 587 året innan.
 
– Den nedåtgående trenden har vänt upp men det syns inte på ett helår. Men det har vänt under 2010 och det är positivt, säger Björn Johansson.
 
Under 2010 fick Hyresgästföreningen Sydost ta emot färre klagomål och synpunkter mot föreningen. 2010 registrerades 134 klagomål, jämfört med 160 året innan. De flesta synpunkter och klagomål handlade om bemötande och utfall/resultat efter kontakt med föreningen.
 
– Jag kan inte svara på varför klagomålen gått ned men förhoppningsvis har vi blivit tydligare. Men det där kan svänga mycket mellan åren, säger Björn Johansson.
 
När det gäller ärenden till Hyresgästföreningen Sydost så behandlades totalt 2 435 ärenden under 2010 och därtill 2 933 rådgivningar. Av ärendena gick 77 vidare för rättslig prövning i främst hyresnämnd och tingsrätt. De vanligaste typerna av ärenden har handlat om bristande underhåll, reparationer i lägenheten, hyran, ersättningskrav och besiktningar i samband med flytt.
 
På lördag håller Hyresgästföreningen Sydost sitt årliga fullmäktigemöte. Totalt sex motioner har kommit in.
 
– Det är rätt mycket mot vad det brukar vara men jag tycker ändå att det är lite. Det är friskt för demokratin att man lämnar in förslag och det är bra att utnyttja den rätten, säger Björn Johansson.
 
En av motionerna handlar om att inför reducerad medlemsavgift för pensionärer. Men regionstyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att det även finns andra grupper som har det sämre ekonomiskt ställt och som också kan tänkas göra anspråk på en rabatt. Återstå att se vad fullmäktige säger på lördag.

Annons
Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Storkonflikt om årets hyreshöjning – Willhem lämnade förhandlingsbordet men höjde hyrorna ändå Värdar hotar tusentals hyresgäster med domstol: "Skulle bli extremt kostsamt" Barbro vill inte sitta på två stolar - nu tar hon ett kliv uppåt Ja till varmhyra och sänkt tröskel för unga – här är stämmans beslut i korthet

Miljonvinst för Hyresgästforeningen Sydost

Blekinge ​Hyresgästföreningen Sydost gör omkring 4 miljoner kronor i vinst för andra året i rad, visar årsredovisningen för 2010. Pengarna ska användas för att få fart på folkrörelsen.
Efter förlustår för Hyresgästföreningen Sydost, där länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland ingår, vände trenden år 2009. Då gick Hyresgästföreningen Sydost plus med drygt 4 miljoner kronor. Även 2010 blev ett vinstår med drygt 3,9 miljoner kronor i vinst.
 
– De här överskotten kommer vi att på något sätt satsa på att utveckla folkrörelsen för där känner vi att vi tappat lite så vi vill satsa på lokala hyresgästföreningar och de förtroendevalda och hoppas att vi ska få fart på folkrörelsen, säger regionordförande Björn Johansson.
 
Vet ni konkret på vilket sätt?
 
– Vi sitter just nu och funderar på det och är inte klara ännu, vi vill inte heller binda fast oss i något men det kan blir fråga om projektanställningar, säger Björn Johansson.
 
När Björn Johansson kortfattat får summera 2010 säger han så här:
 
– Det har varit ett bra år. Vi har riktat in oss på vår egen verksamhet och fått ordning på de avtal vi har med bolagen när det gäller boinflytande och sådant. Vi har bättre koll på hur pengarna an-vänds och vi har även riktat in oss på vårt arbete mot Agenda 2016 så det känns bra.
 
Regionen visar ett medlemstapp under 2010 på ungefär 1 000 medlemmar jämfört med 2009. Medlemsantalet för 2010 landade på 68 684 medlemmar. Totalt hade regionen 1 501 aktiva medlemmar med förtroendeuppdrag förra året, 1 587 året innan.
 
– Den nedåtgående trenden har vänt upp men det syns inte på ett helår. Men det har vänt under 2010 och det är positivt, säger Björn Johansson.
 
Under 2010 fick Hyresgästföreningen Sydost ta emot färre klagomål och synpunkter mot föreningen. 2010 registrerades 134 klagomål, jämfört med 160 året innan. De flesta synpunkter och klagomål handlade om bemötande och utfall/resultat efter kontakt med föreningen.
 
– Jag kan inte svara på varför klagomålen gått ned men förhoppningsvis har vi blivit tydligare. Men det där kan svänga mycket mellan åren, säger Björn Johansson.
 
När det gäller ärenden till Hyresgästföreningen Sydost så behandlades totalt 2 435 ärenden under 2010 och därtill 2 933 rådgivningar. Av ärendena gick 77 vidare för rättslig prövning i främst hyresnämnd och tingsrätt. De vanligaste typerna av ärenden har handlat om bristande underhåll, reparationer i lägenheten, hyran, ersättningskrav och besiktningar i samband med flytt.
 
På lördag håller Hyresgästföreningen Sydost sitt årliga fullmäktigemöte. Totalt sex motioner har kommit in.
 
– Det är rätt mycket mot vad det brukar vara men jag tycker ändå att det är lite. Det är friskt för demokratin att man lämnar in förslag och det är bra att utnyttja den rätten, säger Björn Johansson.
 
En av motionerna handlar om att inför reducerad medlemsavgift för pensionärer. Men regionstyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att det även finns andra grupper som har det sämre ekonomiskt ställt och som också kan tänkas göra anspråk på en rabatt. Återstå att se vad fullmäktige säger på lördag.

Annons
Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Storkonflikt om årets hyreshöjning – Willhem lämnade förhandlingsbordet men höjde hyrorna ändå Värdar hotar tusentals hyresgäster med domstol: "Skulle bli extremt kostsamt" Barbro vill inte sitta på två stolar - nu tar hon ett kliv uppåt Ja till varmhyra och sänkt tröskel för unga – här är stämmans beslut i korthet

Miljonvinst för Hyresgästföreningen Sydost

Kalmar Hyresgästföreningen Sydost gör omkring 4 miljoner kronor i vinst för andra året i rad, visar årsredovisningen för 2010. Pengarna ska användas för att få fart på folkrörelsen.

Efter förlustår för Hyresgästföreningen Sydost, där länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland ingår, vände trenden år 2009. Då gick Hyresgästföreningen Sydost plus med drygt 4 miljoner kronor. Även 2010 blev ett vinstår med drygt 3,9 miljoner kronor i vinst.

– De här överskotten kommer vi att på något sätt satsa på att utveckla folkrörelsen för där känner vi att vi tappat lite så vi vill satsa på lokala hyresgästföreningar och de förtroendevalda och hoppas att vi ska få fart på folkrörelsen, säger regionordförande Björn Johansson.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Vet ni konkret på vilket sätt?

– Vi sitter just nu och funderar på det och är inte klara ännu, vi vill inte heller binda fast oss i något men det kan blir fråga om projektanställningar, säger Björn Johansson.

När Björn Johansson kortfattat får summera 2010 säger han så här: 

Läs ocksåDyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"

– Det har varit ett bra år. Vi har riktat in oss på vår egen verksamhet och fått ordning på de avtal vi har med bolagen när det gäller boinflytande och sådant. Vi har bättre koll på hur pengarna an-vänds och vi har även riktat in oss på vårt arbete mot Agenda 2016 så det känns bra.

Annons

Regionen visar ett medlemstapp under 2010 på ungefär 1 000 medlemmar jämfört med 2009. Medlemsantalet för 2010 landade på 68 684 medlemmar. Totalt hade regionen 1 501 aktiva medlemmar med förtroendeuppdrag förra året, 1 587 året innan.

– Den nedåtgående trenden har vänt upp men det syns inte på ett helår. Men det har vänt under 2010 och det är positivt, säger Björn Johansson.

Läs ocksåStorkonflikt om årets hyreshöjning – Willhem lämnade förhandlingsbordet men höjde hyrorna ändå

Under 2010 fick Hyresgästföreningen Sydost ta emot färre klagomål och synpunkter mot föreningen. 2010 registrerades 134 klagomål, jämfört med 160 året innan. De flesta synpunkter och klagomål handlade om bemötande och utfall/resultat efter kontakt med föreningen.

– Jag kan inte svara på varför klagomålen gått ned men förhoppningsvis har vi blivit tydligare. Men det där kan svänga mycket mellan åren, säger Björn Johansson.

När det gäller ärenden till Hyresgästföreningen Sydost så behandlades totalt 2 435 ärenden under 2010 och därtill 2 933 rådgivningar. Av ärendena gick 77 vidare för rättslig prövning i främst hy-resnämnd och tingsrätt. De vanligaste typerna av ärenden har handlat om bristande underhåll, reparationer i lägenheten, hyran, ersättningskrav och besiktningar i samband med flytt.

Annons

På lördag håller Hyresgästföreningen Sydost sitt årliga fullmäktigemöte. Totalt sex motioner har kommit in.

– Det är rätt mycket mot vad det brukar vara men jag tycker ändå att det är lite. Det är friskt för demokratin att man lämnar in förslag och det är bra att utnyttja den rätten, säger Björn Johansson.

En av motionerna handlar om att inför reducerad medlemsavgift för pensionärer. Men regionstyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att det även finns andra grupper som har det sämre ekonomiskt ställt och som också kan tänkas göra anspråk på en rabatt. Återstå att se vad fullmäktige säger på lördag.

Läs också Värdar hotar tusentals hyresgäster med domstol: "Skulle bli extremt kostsamt" Barbro vill inte sitta på två stolar - nu tar hon ett kliv uppåt Ja till varmhyra och sänkt tröskel för unga – här är stämmans beslut i korthet

Miljonvinst för Hyresgästföreningen Sydost

Jönköping Hyresgästföreningen Sydost gör omkring 4 miljoner kronor i vinst för andra året i rad, visar årsredovisningen för 2010. Pengarna ska användas för att få fart på folkrörelsen.

Efter förlustår för Hyresgästföreningen Sydost, där länen Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Blekinge, Östergötland och Gotland ingår, vände trenden år 2009. Då gick Hyresgästföreningen Sydost plus med drygt 4 miljoner kronor. Även 2010 blev ett vinstår med drygt 3,9 miljoner kronor i vinst.
 
– De här överskotten kommer vi att på något sätt satsa på att utveckla folkrörelsen för där känner vi att vi tappat lite så vi vill satsa på lokala hyresgästföreningar och de förtroendevalda och hoppas att vi ska få fart på folkrörelsen, säger regionordförande Björn Johansson.
 
Vet ni konkret på vilket sätt?
 
– Vi sitter just nu och funderar på det och är inte klara ännu, vi vill inte heller binda fast oss i något men det kan blir fråga om projektanställningar, säger Björn Johansson.
 
När Björn Johansson kortfattat får summera 2010 säger han så här:
 
– Det har varit ett bra år. Vi har riktat in oss på vår egen verksamhet och fått ordning på de avtal vi har med bolagen när det gäller boinflytande och sådant. Vi har bättre koll på hur pengarna an-vänds och vi har även riktat in oss på vårt arbete mot Agenda 2016 så det känns bra.
 
Regionen visar ett medlemstapp under 2010 på ungefär 1 000 medlemmar jämfört med 2009. Medlemsantalet för 2010 landade på 68 684 medlemmar. Totalt hade regionen 1 501 aktiva medlemmar med förtroendeuppdrag förra året, 1 587 året innan.
 
– Den nedåtgående trenden har vänt upp men det syns inte på ett helår. Men det har vänt under 2010 och det är positivt, säger Björn Johansson.
 
Under 2010 fick Hyresgästföreningen Sydost ta emot färre klagomål och synpunkter mot föreningen. 2010 registrerades 134 klagomål, jämfört med 160 året innan. De flesta synpunkter och klagomål handlade om bemötande och utfall/resultat efter kontakt med föreningen.
 
– Jag kan inte svara på varför klagomålen gått ned men förhoppningsvis har vi blivit tydligare. Men det där kan svänga mycket mellan åren, säger Björn Johansson.

När det gäller ärenden till Hyresgästföreningen Sydost så behandlades totalt 2 435 ärenden under 2010 och därtill 2 933 rådgivningar. Av ärendena gick 77 vidare för rättslig prövning i främst hy-resnämnd och tingsrätt. De vanligaste typerna av ärenden har handlat om bristande underhåll, reparationer i lägenheten, hyran, ersättningskrav och besiktningar i samband med flytt.
 
På lördag håller Hyresgästföreningen Sydost sitt årliga fullmäktigemöte. Totalt sex motioner har kommit in.
 
– Det är rätt mycket mot vad det brukar vara men jag tycker ändå att det är lite. Det är friskt för demokratin att man lämnar in förslag och det är bra att utnyttja den rätten, säger Björn Johansson.
 
En av motionerna handlar om att införa reducerad medlemsavgift för pensionärer. Men regionstyrelsen vill avslå motionen med hänvisning till att det även finns andra grupper som har det sämre ekonomiskt ställt och som också kan tänkas göra anspråk på en rabatt. Återstå att se vad fullmäktige säger på lördag.

Annons
ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar
Annons
Läs också Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Storkonflikt om årets hyreshöjning – Willhem lämnade förhandlingsbordet men höjde hyrorna ändå Värdar hotar tusentals hyresgäster med domstol: "Skulle bli extremt kostsamt" Barbro vill inte sitta på två stolar - nu tar hon ett kliv uppåt Ja till varmhyra och sänkt tröskel för unga – här är stämmans beslut i korthet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.