HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Olika uppfattning om arbetsgång vid suspension

Stockholm Regionstyrelsens beslut att suspendera två och varna en tredje ordförande var inte etik- och moralgruppens förslag. De föreslog samtal och en muntlig erinran.

Två ordförande i Hyresgästföreningen, P-O Brogren, Solna, och Jan Bergström, Kungsholmen, suspenderades i förra veckan. En tredje, Fredric Ericsson, Södermalm, fick en varning. Regionstyrelsen hänvisar till etik- och moralgruppen och i sak är de överens om att överträdelser skett, men etik- och moralgruppen menar att det borde lett till samtal i första hand.

Regionstyrelsens arbetsutskott ville gå ännu längre, de yrkade på att P-O Brogren och Jan Bergström skulle uteslutas ur Hyresgästföreningen. Men det röstar regionstyrelsen emot. I stället beslutas om suspendering med röstsiffrorna 7-5 respektive 6-5. De fem som röstade emot suspenderingarna reserverade sig.

Läs ocksåMedlemmarna ska bli fler - men är det möjligt?

Regionstyrelsens ordförande Simon Safari hänvisar till etik- och moralgruppens utredningar som grund för beslutet. I samband med att Ericsson, Brogren och Bergström fått ta del av regionstyrelsens beslutsunderlag i form av utlåtanden och lägesrapport från etik- och moralgruppen blir bilden en annan. Inte i någon av de fyra utredningar och en lägesrapport som presenteras, föreslås något annat än samtal och muntlig erinran.

– Etik- och moralgruppen har inte beslutsrätt, det har regionstyrelsen enligt stadgarna. Är det allvarligt måste regionstyrelsen agera. Kontentan av det material vi fått är att det leder till dessa beslut, säger Simon Safari, och tillägger att ingen i styrelsen yrkade på avslag.

Henrik Hammar är sammankallande i etik- och moralgruppen, som tillsattes av Hyresgästföreningens fullmäktige i höstas. Han upprepar flera gånger att det som hänt inte är bra.

Läs ocksåStor variation i antal medlemmar mellan kommunerna

– Vi undrar hur regionstyrelsen tänkt när de lägger en lägesrapport som grund för ett beslut om suspendering. Vi hade tänkt, förutsatte, att det var bäst att höra personerna, innan ytterligare undersökning gör att vi kan ta ställning. Som vi skriver skulle vi fortsätta utredningen under sommaren.

I etik- och moralgruppens riktlinjer anges att uppgiften är att ”stödja föreningarna i de fall konflikter uppstår” genom i första hand samtal med berörda personer.

Är det etik- och moralgruppen som för samtalet?
– Jajamen. Det har vi också gjort i andra ärenden.

Läs ocksåSnabb kraftsamling mot förslaget att plocka Svalövsbostäders vinstSvalövsbostäders vinst

Finns det anledning att gå till regionstyrelsen i det läget?
– Nej, jag ångrar bittert att vi efterkom begäran från arbetsutskottet. Vi var tveksamma och diskuterade hur vi skulle göra, men oerfarna som vi är, lämnade vi en lägesrapport.

De suspenderade påstår att de inte haft något samtal.
– Det har de inte haft heller. Det är genant.

Vad gör ni nu?
– Vi har stämt träff med Simon Safari på måndag. Då får vi se var det här landar. Det finns en del som behöver redas ut. Det stör mig att den anmälde inte fått själva anmälan, det borde vara obligatoriskt, de borde ha det med en gång. Om man nu inte pratar på telefon och berättar vad det gäller.

Men det finns ingen rutin?
– Nej, det måste vi skaffa oss.

Simon Safari hänvisar också till måndagens möte.

– Jag ska träffa etik- och moralgruppen och gå igenom frågorna. Någon gång måste vi börja försvara de goda krafterna, säger han.

Både P-O Brogren och Jan Bergström har överklagat regionstyrelsens beslut om suspension till förbundsstyrelsen.

– Nu ligger bollen hos förbundet. Om förbundsstyrelsen kommer fram till att vi gjort något fel kommer vi självklart att rätta oss efter det, avslutar Simon Safari.

Läs också I Råslätt och Öxnehaga har man fått fart på ungdomarna SD, M och KD vill plocka Svalövsbostäders hela vinst

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.