Annons

Ombildning i Järfälla godkänd – trots frågetecken

Järfälla Hem & Hyra har tidigare rapporterat om flera oklarheter kring ombildningen från hyresrätter till bostadsrätter i Hårsta Backe. Nu har kommunfullmäktige i Järfälla godkänt ombildningen.
Hårsta backe
Foto: Ida Karlsson
För ombildningen i Hårsta Backe vill ombildningskonsulten Restate ha över 9,4 miljoner kronor, nästan dubbelt så mycket som för en liknande ombildning för några år sedan.

Hem & Hyra har följt de olika turerna kring ombildningen i Hårsta backe i Järfälla. Vi har skrivit om intygsgivare som prickats av Boverket och som godkänt föreningens ekonomiska plan, miljonarvode till ombildningskonsulten Restate och flera frågetecken kring fullmakter som använts vid en köpstämma i januari. Då avgjorde en röst frågan om hyresgästerna skulle köpa fastigheten och sina lägenheter från Järfällahus för 275 miljoner kronor.

När frågan åter var uppe i kommunfullmäktige i veckan följde en timmes lång debatt med omröstning. Majoriteten var för ett godkännande. Styret i kommunen med Moderaterna i spetsen röstade för ombildningen medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Vi vill möjliggöra för fler Järfällabor att äga sitt boende. Många är ofrivillig fastlåsta i en hyresrätt. Ombildning är ett sätt att bryta segregationen, sa kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) vid kommunfullmäktiges möte.

Hon framhöll också att bostadsbolaget Järfällahus behöver inkomster från försäljningen för renoveringar.

Aphram Melki (C) sa att kommunstyrelseförvaltningen bedömt att det inte går att påvisa stöd för osäkerheter som framförts och står fast vid bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl att föreslå kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige någonting annat än att godkänna ombildningen.

Annons
Läs ocksåOmbildning i Järfälla läggs på is – misstänkt röstfusk: "lurat till sig fullmakter"

– Vi ser det här som en viktig del i att lyfta området och öka tryggheten. Endast ombildning kommer inte lösa allt, men det är ett sätt att åtgärda svarta kontrakt och trångboddhet i ett ekonomiskt och socialt utsatt område.

Eva Ullberg (S) röstade emot ett godkännande av ombildningen Hårsta Backe.

– Om vi socialdemokrater styrt i Järfälla hade vi stoppat slarviga ombildningsprocesser. Ombildning måste hanteras varsamt. Det kan vara en affär som är den största en person gör i livet. Minoritetsstyret har inte tagit frågetecknen på allvar. Nu går vi mot ett kraftigt försenat beslut utan att ha all fakta på bordet. Det är djupt beklagligt. Vi vill inte se fler oseriösa ombildningar. Det räcker nu.

Läs ocksåJärfällahus granskar sin egen ombildning – "trovärdigheten kan ifrågasättas"

Bo Leinerdal (V) underströk att när Järfällahus säljer en del av beståndet ska det gå hundra procent korrekt till. Han hänvisade till Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna Göteborg, som varnat för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i utsatta områden för att man mister kontrollen då. Att arbeta mot oriktiga hyresförhållanden kan man inte göra om man inte äger fastigheten, förklarade han.

Annons

Agneta Dahlgren (S) påpekade att trots alla frågetecken har inte alla svar kommit fram och menade att det är besvärande. Hon framhöll att ombildningskonsulten Restate varit inblandad i en ombildning i Sollentuna som ska tas upp i Attunda tingsrätt.

– Ombildningen ska tas upp i tingsrätten där oklarheter ska redas upp. Vi hoppas att det inte blir samma sak för Hårsta Backe.

Hem & Hyra har även tidigare skrivit om kritiserade ombildningsprocesser och att en tidigare ombildning i Järfälla stoppades efter att flera röster förklarades ogiltiga.

Fakta: Ombildningen i Hårsta Backe - detta har hänt

I januari röstade hyresgäster i Hårsta Backe om de skulle köpa fastigheten och sina 150 lägenheter från det kommunala bostadsbolaget Järfällahus.

Hyresgäster anmärkte på flera saker under köpstämman. 100 röster krävdes för att ombildningen skulle gå igenom. En skärmdump från mötet visade 99 ja-röster, 2 nej-röster och en röstlängd på 101. Samtidigt uppgav ombildningskonsulten att det var 100 ja-röster, med hänvisning till att en röst som plockades fram hade skyddad identitet.

De flesta röster på köpstämman var fullmakter som lämnats in i förväg. De som är kritiska till hur stämman sköttes menar att det finns oklarheter kring fullmakter och ja-röster, medan Järfällahus representant uppgav att stämman sköttes på ett professionellt sätt.

Efter kommunstyrelsens krav på utredning undersökte revisionsfirman PwC köpstämmans protokoll och ställde frågor till Järfällahus men upptäckte inte några felaktigheter.

Samtidigt skrev revisionsfirman att de inte kunde bedöma om tveksamheter kring insamlandet och hanteringen av fullmakterna ”skulle kunna vara behäftad med sådana felaktigheter som gör att ombildningen betraktas som ogiltig”. PwC rekommenderade att kontakta fullmaktsgivarna och säkerställa att allt gått rätt till.

Efter PwC:s utredning godkändes ombildningen i Hårsta Backe av kommunstyrelsen vid ett möte i slutet på maj. Men under kommunfullmäktige i juni krävde en majoritet att frågan utreddes vidare. Kommunfullmäktige ville att hyresgästernas fullmakter skulle granskas.

Det bestämdes att det skulle bli en utredning – men det blev ingen oberoende utredning. Järfällahus, som är säljare av fastigheten, tog på sig uppdraget att kontrollera fullmakterna. Uppdraget var att intervjua alla hyresgäster som lämnat en fullmakt, Järfällahus pratade med 94 av 99 personer.

Rapporten från Järfällahus visade på flera frågetecken. Tre personer svarade att de försökt återkalla sin fullmakt. Totalt krävdes 100 röster för att ombildningen skulle gå igenom, men enligt Järfällahus genomgång var det 91 personer som uppgav att de avsåg att rösta ja till att bostadsrättsföreningen skulle köpa fastigheten.

Efter Järfällahus rundringning och rapport beslutade kommunstyrelsen i Järfälla i september att trots en rad oklarheter gå vidare med ombildningen. Nu har även kommunfullmäktige godkänt ombildningen.

Läs också Ombildning stoppas i Järfälla Efter ombildningsbluffen: Toppmäklare blir utan legitimation Efter gigantisk ombildningshärva – toppmäklare tar strid

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.