HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Ordföranden om cannabisfallet: Mycket olämpligt beteende

Nyheter En allvarlig händelse som kan innebära en skärpning av Hyresgästföreningens etiska regler. Så kommenterar förbundsordförande Marie Linder uppgifterna om att en högt uppsatt förtroendevald tagits för narkotikabrott i ett bostadsområde.
Foto: Jenny Knutsson
Marie Linder är förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

— Jag ser väldigt allvarligt på att det här har inträffat. Det här var mitt på dagen i ett bostadsområde så jag tycker det var mycket olämpligt. Det här är en nyhet för mig. Jag vet inte vem personen i fråga är och det är ingen som har tagit kontakt med mig. Jag hoppas att den här personen kan tänka sig att komma till mig för att föra en diskussion om detta, säger Marie Linder.

Kan man ha ett förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen och ha åkt fast för narkotikabrott?
— Jag tycker att våra etiska regler är väldigt tydliga på att man inte ska vara påverkad av alkohol eller andra droger. När man har ett förtroendeuppdrag i Hyresgästföreningen så har man det egentligen 24/7. Då måste man vara ett gott föredöme och inge förtroende. Vi fattar en rad beslut som rör våra medlemmar, så det är viktigt.

Läs ocksåHyresgästförenings-topp hörd av polis - cannabis i blodet

Den här personen beskriver det som en engångsföreteelse. Hur ser du på det?
— Det är jättesvårt att veta sammanhang, men det är klart att oavsett vad det är så kan vi inte ha människor som är påverkade utav alkohol eller droger när man företräder oss.

Personen menar att det här var ett bötesbrott. Han säger att ”skulle alla som åkt dit för böter åka ut så vore det nog inte så många kvar. Sedan kan vi själva moralisera över att olika bötesbrott är olika dåliga. Man kan tycka det med fortkörning också.”
— Då måste jag säga att jag tycker det är en viss skillnad mellan fortkörning och att använda droger. Det är väl självklart att det kan förekomma att människor tidigare har varit dömda för brott. Men jag tycker inte att man kan jämföra droger med fortkörning. Det handlar om att när man företräder oss så kan man inte ha ett pågående problem, det blir väldigt svårt. Går man ut och festar så är man en företrädare för Hyresgästföreningen och det ska man tänka på. Är det här lämpligt när jag gör det här när jag är företrädare.

Kan den här personen ha kvar sitt uppdrag tycker du?
— Det är jättesvårt att säga, man måste få en totalbild. Jag tänker inte ägna mig åt att döma människor här, utan jag hoppas den person det gäller ringer mig och så får vi hantera den här frågan. Men det är klart att jag tycker att det är väldigt olämpligt att om man har ett förtroendeuppdrag missbrukar droger eller alkohol.

Vad kommer att hända nu?
— Jag kommer att skicka över det här till vårt stadgeutskott (reds. anm: stadgeutskottet har ansvar för frågor som rör stadgarna och utreder bland annat också uteslutningsärenden.). Vi håller just nu på att se över våra etiska riktlinjer och då får vi fundera på om finns det ytterligare förstärkningar som vi behöver göra. Det är den direkta åtgärden, jag hoppas den här personen hör av sig till mig, så får vi fundera hur vi går vidare.

Fakta: Ur Hyresgästföreningens etiska regler

Att uppträda föredömligt betyder:

  • att du är väl förberedd när du träffar medlemmar, övriga hyresgäster, motparter och företrädare för samhället i övrigt.
  • att du behandlar människor med respekt.
  • att du vårdar ditt språk och uppträdande.
  • att du inte låter ditt omdöme försämras genom att vara påverkad av alkohol eller andra droger.
  • att du tydligt skiljer ditt uppdrag i Hyresgästföreningen från andra uppdrag eller engagemang.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.