Annons

Ovaccinerad isolerade sig i fritidshuset – nära mista hyreskontraktet

Nyheter Hyresgästen bor i en trea sedan drygt 40 år. Under pandemin valde hon att flytta till fritidshuset och inte vaccinera sig. Det skulle hon inte ha gjort. Det höll på att kosta henne bostaden.
ovaccinerad, covid-19, hyresnämnden, hyresnämnden i Göteborg
Foto: Getty
Bodde mycket i fritidshuset. En ovaccinerad kvinna höll på att mista sitt hyreskontrakt. Orsak: Hon vistades för mycket i fritidshuset.

Pandemin ställer alltjämt tillvaron på ända. När smittspridningen tog fart valde en kvinna i 60-årsåldern att dra sig tillbaka till fritidshuset. Det ligger blott en mil ifrån trerummaren på 85 kvadrat på Lindholmen i Göteborg, som hon hyrt sedan 40 år. En av de främsta anledningarna till den ensliga tillvaron är att kvinnan valt att inte vaccinera sig mot covid-19.

Värden fattar misstanke

En man spenderar desto mer tid i trerummaren. Det fick hyresvärden, kommunala Bostadsbolaget, att fatta misstanke om att kvinnan, som står ensam på hyreskontraktet, hyrde ut lägenheten otillåtet i andrahand.

I juni förra året startade Bostadsbolaget en utredning. Den visade att mannen varit skriven på adressen sedan 2012.

Efter den enkla kollen ligger det nära till hands att dra slutsatsen att mannen och kvinnan har en relation och är sambos. Enligt uppgifter på sajten Birthday äger de dessutom en blandrashund tillsammans.

Mannen sågs oftare

Men fastighetsvärden hade bara sett till kvinnan vid ett tillfälle, då hon kvitterade ut en vindsnyckel. Mannens närvaro i bostadsområdet var desto mer frekvent.

Värden fortsatte därför utredningen genom att kontrollera elförbrukningen i fritidshuset som kvinnan ägt sedan år 2000. En i stort sett oförändrad förbrukning sedan 2017 gjorde att Bostadsbolaget drog slutsatsen att kvinnan varit permanentboende där de senaste åren. Att fritidshuset skulle ha blivit en mer permanent bostad för den ovaccinerade kvinnan först under pandemin, var inget som hyresvärden trodde på.

Annons

– Generellt sett så tittar vi alltid på behovet. I det här fallet gjorde vi bedömningen att hyresgästen inte bott permanent i lägenheten, säger Annika Öby, verksamhetschef på Störningsjouren i Göteborg, som gjort utredningen.

Redogör för sin livslånga vänskap

När parterna möts i hyresnämnden får kvinnan och mannen redogöra för sin nästan livslånga vänskap. Kvinnan berättar att mannen till en början var inneboende hos kvinnan. Efter två år kom andra känslor in i bilden och de blev ett par. Under pandemin har kvinnan i praktiken isolerat sig i fritidsfastigheten eftersom hon valt att inte vaccinera sig, varit försiktig och hållit sig undan umgänge. Mannen har befunnit sig mesta delen av tiden i lägenheten, men besökt henne i stugan flera gånger i veckan.

Hon har också varit i lägenheten en till tre gånger i veckan, beroende på väder och vind. Att fastighetsvärden inte sett till henne så mycket är inte så underligt eftersom han bara jobbar fram till fyra på vardagseftermiddagarna. Hon vistas mycket i lägenheten under helgerna.

De delar på hyran genom att mannen betalar sin del kontant till kvinnan. Maten betalas också gemensamt. Fritidsfastigheten används frekvent och därför får värmen stå på hela året.

Nämnden tror på kvinnan

Hyresnämnden tror på mannen och kvinnas uppgifter, som de berättat om under ed. Om hur de känt varandra nästa hela livet men att de blev kära i varandra först för fem-sex år sedan. Förklaringen att hon som ovaccinerad dragit ner på umgänge och bosatt sig i fritidshuset finner hyresnämnden också trovärdig. Därför får hon bo kvar.

Annons

– Hon är naturligtvis mycket lättad och nöjd med beslutet, säger advokat Thomas Larsson, som agerat ombud för kvinnan i hyresnämnden.

Bostadsbolaget här ännu inte bestämt sig för om man ska överklaga hyresnämndens beslut till hovrätten.

Hem och Hyra har tidigare rapporterat om Bengt och Eva Borgh som fick kontraktet uppsagt efter att ha satt sig i karantän i sommarstugan. Hyresnämnden lät dem bo kvar, men när värden, kommunala LKF i Lund, överklagade till hovrätten, så miste det äldre paret hyreskontraktet. 

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Fakta: Värden måste bevisa att fritidshuset är permanentbostad

Om värden vill säga upp dig för att han eller hon anser att fritidshuset är din permanenta bostad är det värden som har bevisbördan. Detsamma gäller om värden bedömer att din partner och du inte är sambos utan att det rör sig om otillåten andrahandsuthyrning.

Principen är att du ska vara skriven där du bor. Många människor i hyresrätt har också en fritidsbostad där man tillbringar mycket tid. Enligt SCB har drygt en tredjedel av landets hyresgäster tillgång till fritidshus.

Är du skriven på hyresrättens adress är utgångspunkten att du bor där och värden måste visa på särskilda skäl som talar emot det.

Vid en bedömning i hyresnämnd och hovrätt tittar man bland annat på hur många dagar som hyresgästen vistas i lägenheten. En hyresgäst bör vistas minst 80-100 gånger under ett år i lägenheten , enligt praxis, för att hyresgästen ska anses ha ett behov av lägenheten som permanent bostad eller bostadskomplement.

När det gäller bedömning om huruvida det rör sig om samboskap eller andrahandsuthyrning tittar de rättliga instanserna på om parterna bor ihop stadigvarande i ett parförhållande, och har gemensamt hushåll. Eller om det rör sig om ett självständigt nyttjande av lägenheten för den som inte är hyresgäst enligt hyresavtalet. Ett enkelt sätt att slippa värdens misstänksamhet är att informera om att du träffat en partner som flyttat in hos dig.

Källa: Susanna Skogsberg, Hyresgästföreningen

Läs också Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Öppnade utan byxor på annan adress – förlorar sitt hyreskontrakt Valentino fick inte byta lägenhet – kostade honom jobbet Eva har haft sin blomstrande uteplats i över 30 år – nu riskerar hon att bli av med den Därför fick Eva en hyressänkning och Allan en höjning – så går det när rätten prövar nivån

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.