Annons

20 000 lägenheter i hus som hotas av översvämning – här är du extra utsatt

Skåne Skyfallen blir intensivare och vanligare samtidigt som stigande havsnivåer hotar. Sveriges sydliga delar har störst risk för översvämningar. Inte bara husägare drabbas. Bara i Skåne och Halland finns över 20 000 hyreslägenheter i hus som ligger i extra utsatta områden.
Foto: Getty Images
SMHI:s kartor visar ett medel på antal dagar per år där nederbörden kan bli mer än 10 millimeter och därmed leda till översvämningar. Den översta kartan visar hur det såg ut 1991-2013. Den nedre visar ett värsta scenario 2069-2098 där utsläppen har fortsatt öka som idag. Bilden till höger är från översvämningen i Malmö 2014.

Året är 2002 och i Kristianstad har det regnat i dagar. Som mest stiger vattnet till 2,24 meter över det normala. Stora delar av staden hotas att svämma över med katastrofala följder.

I augusti 2014 svämmar Suseån över. Konsekvenserna blir förödande i Getinge utanför Halmstad när vattnet tränger in i hundratals hem.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Samma månad, samma år. En storm dränker 2 200 hus och 3 000 bilar i Malmö.

Översvämningar Sverige
På sensommaren 2014 drabbades det kommunala bostadsbolaget HFAB:s kvarter i Getinge utanför Halmstad av en stor översvämning.

Den mest förödande översvämningen i vår närhet inträffade tre år tidigare. Två timmars ösregn i Köpenhamn kom att kosta staden runt 7 miljarder kronor.
– Framtidsscenarierna är mer nederbörd och extremväder. Skyfallen kan i princip komma var som helst. Köpenhamn 2011 kunde lika gärna ha hänt i Malmö. Därför är det en fråga som gäller alla, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Störst risk för översvämningar

Orsaken är utsläpp av växthusgaser som värmer upp atmosfären. Ju högre temperaturer desto mer vatten i luften. Samtidigt som skyfallen väntas öka stiger haven. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekar ut 25 städer i Sverige som extra känsliga. Sju ligger i Skåne och två i Halland, län som är extra känsliga med vattendrag och långa kuststräckor. Dessutom lutar Sverige. Landhöjningen, som pågår sedan senaste istiden, pågår fortfarande i norr medan den så gott som avstannat i söder.

Översvämningar Sverige
MSB:s karta över områden med betydande översvämningsrisk. (Utanför kartan Haparanda). MSB utgår från var konsekvenserna kan bli störst, bland annat hur många som bor och jobbar i områdena och vilka samhällsfunktioner som finns.

Mest regn faller det i västra Sveriges. Enligt SMHI är orsaken att lågtryck och andra väderfenomen som rör sig runt jordklotet oftast kommer in över Sverige västerifrån. När vindarna från haven träffar land pressas luft upp och stiger, kyls ner och bildar moln som blir till regn. Eftersom norra Sverige har Norge som barriär mot havet regnar det inte lika mycket där. Halmstad är utsatt, högre havsnivåer väntar och skyfall och stormar kan pressar upp vattennivåerna vid kusten och vattendrag ytterligare ett par meter.

Annons
Översvämningar och konsekvenser

Översvämningsdrabbade Kristianstad ligger i öster och här är problemen att staden ligger på en låglänt halvö och här finns Sveriges lägsta punkt 2,32 meter under havsytan.

Den ökade översvämningsrisken är inte bara en fråga för villaägareägare. Samtliga utpekade kommuner har kommunala bostadsbolag med hyresrätter i riskområden. Hem & Hyras undersökning visar att bara i Skåne och Halland har de över 20 000 lägenheter här. Därtill kommer privata hyresvärdar med fastigheter. Hyresgäster kan drabbas av till exempel vattenfyllda förråd och garage, stopp i hissar eller vattenfyllda gårdar som till exempel kan göra det svårt att åka till jobbet.

Läs ocksåDitt hem blir en bastu - så slår framtidens värmeböljorvärmebölja bostadsbolag
Falsterbo är rikskänt – konsekvenserna kan bli mycket stora

Ingen av de kommunala bostadsbolagen har hittills systematiskt analyserat enskilda fastigheter som myndigheter likt MSB nu uppmanar till.

Flera av bostadsbolagen menar att de inte kan göra så mycket åt stigande havsnivåer utan följer kommunernas arbete. Så är fallet för Vellingebostäders vd Christer Tedestål. Falsterbo är rikskänt för att fina villor riskerar att dränkas av vatten men Christer Tedestål uppskattar att också 350-400 hyresrätter ligger i riskzonen.
– Vid enstaka extrema vattennivåhöjningar kommer det bara att handla om att rädda liv, säger han.

Hos dem som har drabbats tidigare, som HFAB i Halmstad, MKB i Malmö ABK i Kristianstad, är medvetenheten stor och här gör också kommunerna stora insatser bland annat med att bygga vallar. ABK uppskattar att hundratals fastigheter har ”säkrats” och att de i dag enbart har 70 lägenheter i riskområden.

Läs ocksåPrognosen för Skånes nya klimat - välkommen till Tyskland
Översvämningar Sverige
Mette Lindahl Olsson, MSB.

Enligt MSB är ansvaret för klimatanpassning delat men när det kommer till själva fastigheterna är det i första hand ägarnas. De behöver kartlägga sina bestånd och områden: Hur kan vattnet rinna undan? Finns det mycket asfalt eller grönt som kan ta upp vatten? Var kan det bli aktuellt med evakueringar? Var skulle hyresgäster få svårt att ta sig till sina bostäder? Hur ska hyresgäster informeras?
Att se över bestånden gäller alla fastighetsägare.
– Ingen kan blunda för vad som kan hända. Vår lista är utifrån ett nationellt perspektiv, alla behöver titta ur ett lokalt perspektiv, säger Mette Lindahl-Olsson, enhetschef på MSB.

Annons
Hem & Hyra har granskat hur översvämningar kan slå i Sverige idag

Översvämningar Sverige

Johanna kände hur mattan blev blöt – fick fly översvämningen

Prognosen för Skånes nya klimat – välkommen till Tyskland

Fakta: Täta tak och gröna ytor – så kan fastigheterna klimatsäkras
Gröna tak i Augustenborg i Malmö.

Branschorganisationen Fastighetsägarna uppmanar fastighetsägare att kartlägga sina bestånd och systematiskt arbeta med klimatanpassningar. De konstaterar att det normalt kostar mer att återställa skador än att förebygga dem.

Exempel på saker att göra:

Täta tak, fönster och laga sprickor i källargolv.
Utgå från en fuktigare miljö vid val av material och färg.
Installera översvämningsskydd, till exempel backventiler på avlopp.
Bygga tak över källartrappor och garageportar.
Kontrollera stuprör, brunnar och dräneringsrör.
Omvandla hårda ytor till grönytor, lägga gröna tak.
Se till att marken lutar från husen.
Överväga att skaffa skivor att kunna montera för dörrar, fönster och ventilation.
Säkerställa tillgång till översvämningsskydd och pumpar.
Säkerställa att det finns reservkraft om elen slås ut.
Kontrollera så det inte finns känslig eller värdefull utrustning i källare.
Påtala behov av förebyggande åtgärder för kommunen.

Källa: Fastighetsägarnas skrift ”Klimatsäkra din fastighet”.

Fakta: Så här många lägenheter finns i hus som ligger i utsatta områden - och detta görs

HALLAND
Värd: Eksta i Kungsbacka. Antal lägenheter i riskområden: 200-300. Detta görs: Väntar in och följer kommunens arbete i frågan.

Värd: HFAB i Halmstad. Antal lägenheter i riskområden: 200-300. Detta görs: Bland annat arbetar man med förhöjda socklar, varningssystem samt skyddsvallar i Getinge.

SKÅNE
Värd: Helsingborgshem. Antal lägenheter i riskområden: 2 125. Detta görs: En plan för framtida behov håller på att tas fram. I löpande underhåll kontrolleras stuprör och back­ventiler. Identifierar risker lokalt.

Värd: Vellingebostäder/ Falsterbo/Höllviken. Antal lägenheter i riskområdet: 350-400. Detta görs: Samverkar med kommunens i frågan.

Värd: ABK/ Kristianstad/Åhus. Antal lägenheter i riskområden: Cirka 70 som ännu inte anses säkrade.
Detta görs: Har egna elverk och pumpar i drabbade områden. Ingen djupanalys gjord.

Värd: Landskronahem. Antal lägenheter i riskområden: Har inte angett. Detta görs: Har installerat grundvattenpumpar i riskfastigheter. Har jour med utrustning för att suga vatten.

Värd: MKB i Malmö. Antal lägenheter i riskområden: Cirka 18 000 uppskattat på antalet som drabbades vid ett skyfall 2014. Detta görs: Ska ta fram en strategi för ett  systematiskt ­riskarbete. Ska analysera område för område. Planterar 500 träd.

Värd: Trelleborgshem. Antal lägenheter i riskområden: Cirka 400. Detta görs: Backventiler i fastigheterna och pump­gropar med larm. Bygger inga källare vid nybyggnation.

Värd: Ystadhem. Lägenheter i risk­områden: 1 300.
Detta görs: Besiktigar ­fastigheterna varje år, ronderingar ­varje vecka. ­Gröna ytor prioriteras. Problematiken i åtanke vid exempelvis takbyten.

Så gjordes undersökningen:
Vi frågade bostadsbolagen: äger ni hyresrätter i områden känsliga för översvämningar, och i så fall, hur många? Vissa bolag har utgått från vilka områden som tidigare har drabbats, andra från kommunens riskkarta.

Läs också Lämnade alla kranar öppna – nu vräks hyresgästen efter flera översvämningar Så fick Eva sin hyra halverad i rätten: ”Jag har inte kunnat smälta det” Förhandlingarna bröt samman när Ulfs värd ville höja hyran med 12 procent – det händer nu

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.