HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Pärlade armband en succé – överskottet går till Kvinnohuset

Örebro Enkla pärlade armband med texten ”Våga bry dig” har gett Kvinnohuset i Örebro ett tillskott i kassan. Armbanden har sålts av Örebrobostäder och är en del i bostadsbolagets arbete för att få hyresgästerna att bry sig om varandra.
Bilden visar en korg med armband och en hand där ett armband sitter runt handleden.
Foto: Magnus Wahman
Våga bry dig-armbanden har enligt Öbo blivit en succé. Bilden är beskuren.

Det var sommaren 2017 som Öbo drog igång Våga bry dig – ett nytt sätt att arbeta med att få bostadsbolagets hyresgäster att känna sig trygga och ta hand om varandra. Samarbetspartners är Hyresgästföreningen, Örebro kommun, polisen och Kvinnohuset i Örebro.

Grunden utgörs av den policy mot våld i hemmet som utarbetats av den ideella föreningen Huskurage. Men Öbo utvecklade idén till att handla om att visa omtanke om sina grannar i största allmänhet.

Läs ocksåAllt fler bostadsbolag ansluter till Huskurage

– Sedan 2017 har vi genomfört ett massivt kommunikationsarbete för att nå ut med detta till våra hyresgäster, säger Anna-Carin B Magnusson som är bosocial chef på Öbo.

I alla trapphus sitter lappar uppe med rubriken ”Våga bry dig”. Där står också hur Öbo vill att hyresgästerna ska gå tillväga om de misstänker att en granne far illa (se faktaruta). Filmer om konceptet har spridits på sociala medier och visats på två av Örebro SK:s hemmamatcher.

En stor succé har – enligt Anna-Carin B Magnusson – de enkla pärlade armbanden med texten ”Våga bry dig” blivit.

Läs ocksåÖbo säljer armband för kvinnohuset och går med i Huskurage

– Ungdomar har fått pärla dem i samband med bland annat Voxfestivalen och Brickebackens dag. Det slutade med att vi fick åka till Panduro och köpa nya trådar eftersom de 200 meter långa rullarna tog slut. Och ett tag kändes det som varenda unge i stan gick omkring med sådant armband.

Öbo har sålt armbanden och överskottet har gått till Kvinnohuset i Örebro. Exakt hur mycket armbanden gett kan bolaget dock inte säga.

– Vi har sålt många armband och även shoppingkassar med Våga bry dig-tryck och på så sätt dragit in en hel del pengar till Kvinnohuset. Tillsammans med andra bidrag från oss – bland annat julgåvor och pengar för lotteri på Öbo-galan- har detta gett Kvinnohuset runt 65 000 kronor.

Läs också"Öbo:s vinst ska gå till sol- och vindkraftverk"

I Våga bry dig-arbetet ingår även utbildning av den egna personalen. Öbo har också tagit fram rutiner för hur de anställda ska agera vid misstanke om att en hyresgäst far illa.

För att följa upp hur arbetet har gått genomförde Öbo en webb-baserad enkät där man lät de boende svara på frågor om Våga bry dig. Enkäten visar bland annat följande:

* Tre av fyra tillfrågade hade sett lappen i trappuppgången.

* Drygt åtta av tio svarade att de skulle agera vid misstanke om att ett barn eller vuxen utsattes för våld i hemmet.

* Mer än var fjärde svarade att de redan hade agerat för att motverka våld i hemmet.

* 85 procent av de tillfrågade svarade ja på frågan om de trodde att Våga bry dig kan leda till ökad trygghet hos de boende.

Av de 1 500 slumpvis utvalda hushållen som ingick i undersökningen svarade 390, det vill säga cirka 25 procent av de tillfrågade. Den låga svarsfrekvensen betyder att undersökningen inte är statistiskt säkerställd.

– Det är vi väl medvetna om och vi kan inte dra för stora växlar på det här resultatet. Men vi kommer att fortsätta mäta det här och då ska vi försöka öka antalet svarande, säger Anna-Carin B Magnusson.

Hon är ändå nöjd med utfallet.

– Svaren vi fick ger ändå en indikation på att vi har nått ut med budskapet. Vi har lyckats väcka en tanke och en medvetenhet hos människor och det är vi nöjda med.

Fakta: Så här står det på lapparna i trappuppgångarna

Är du orolig för att din granne far illa? Då önskar vi att du gör så här:

Ring på hos din granne och fråga hur det står till.

Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.

Ring polisen. Vid akuta situationer kontaktas alltid Polisen först.

Om du vid upprepade tillfällen känner allvarlig oro för barn, gör en anmälan till socialtjänsten.

Läs också Polisövervakning i Nacksta Ludvikaföreningen drabbad av flera inbrott – "total fördärvelse"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.