Annons

Personalbostäder kan rädda målet för bostadsbyggandet

Nyheter Byggbolaget Skanska har svårt att rekrytera anställda som ska bygga de 700 000 bostäder som behövs. En lösning kan bli att först bygga bostäder åt sina egna anställda.

– Vi ser utmaningar när det handlar om att rekrytera nyckelpersoner som arbetsledare, produktionschefer och projektledare, säger företagets HR-chef Anna Wenner.

Även Mikael Anjou, vd på Einar Mattsson Byggnads AB, anser att det ofta visar sig vara svårt att hitta personal.

ANNONSLånestrategier för hyresgäster

– På hantverkarområdet upplever vi ingen bristsituation alls för närvarande; däremot finns det en specifik brist inom vissa tjänstemannakategorier, framför allt platschefer, kalkylatorer och inköpare. Bristsituationen på ledande tjänstemän är delvis tillväxthämmande.

Svårast att rekrytera är det i storstadsområdena, alltså just där trycket på att bygga fler bostäder är som störst. En av de främsta anledningarna är att folk utifrån som är intresserade av jobben måste tacka nej då de inte hittar någon bostad – och Skanska har börjat fundera på att erbjuda anställda lägenheter.

– I och med att vi bygger bostäder funderar vi på egna kreativa lösningar när det gäller våra anställda. Hur kan vi hjälpa oss själva?, säger Wenner och lägger till att en tänkbar lösning är att bli de egna anställdas hyresvärd.

Läs ocksåTrädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre"John Tizzard, trädgårdsarkitekt.

– Vi både bygger, utvecklar och äger lägenheter, så det skulle vi kunna göra i egen regi.

Annons

Och det är inte bara Skanska som har svårt att rekrytera. Sex av tio byggföretag anser att bristen på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande, visar färska siffror från Konjunkturinstitutet.

– Så höga siffror har det inte varit sedan 2008, säger Maria Billstam, som är chef för den så kallade Konjunkturbarometern.

Läs ocksåNya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö"

Branschorganisationen Sveriges byggindustrier (BI) delar medlemsföretagens oro. Bristen på arbetskraft är – vid sidan av utdragna planprocesser och avsaknaden av en långsiktig politik – ett hinder för ökat byggande, menar organisationens näringspolitiske chef Björn Wellhagen.

 – Om vi ska bygga de 700 000 bostäder som Boverket uppger att vi behöver fram till 2025 och som regeringen har satt som mål så skulle vi behöva ytterligare ungefär 40 000 årsarbeten.

Ännu fler behöver nyanställas bara för att ersätta dem i branschen som går i pension de kommande åren. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen förväntas pensionsavgångarna i byggbranschen uppgå till 57 000 anställda under åren 2015 till och med 2024.

Annons

Fackförbundet Byggnads anser också att fler byggjobbare behövs – de 700 000 bostäderna är bara toppen av ett isberg.

– Självklart är det en utmaning. Vi ska bygga ikapp allt som inte blivit byggt, renovera miljonprogrammen och bygga infrastruktur, säger förbundsordföranden Johan Lindholm och lägger till att en del av lösningen är att fler kvinnor och nyanlända kommer in i byggbranschen.

Fakta: Branschen saknar yrkeserfarna

Svårigheterna att hitta personal påtalas även i Arbetskraftsbarometern 2015 som Statistiska centralbyrån släppte innan årsskiftet: Fyra av fem arbetsgivare inom byggindustrin anser att det saknas yrkeserfarna civilingenjörer inom byggteknik och lika många anser att det råder brist på högskoleingenjörer inom samma yrkesområde. Tre av fem arbetsgivare efterfrågar dessutom fler yrkeserfarna byggarbetare på gymnasienivå.

Läs också Noll nya hyresrätter i Vaxholm på sju år – "det är skandal" Här ledde investeringsstödet till byggboom – Hedda fick en av 2000 nya lägenheter Folkets hus till salu kan bli bostäder

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.