Annons

Polisens svarta bild av Göteborgs gängvåld

Göteborg Ordningsvakter som misshandlas, stenkastning mot poliser, barn som används som stödtrupper av kriminella. Det är en mörk bild av förortens bostadsområden som tonar fram i polisens ansökningar om kameraövervakning.
Foto: Polisen/Anders Paulsson

LÄS MER: 100 poliskameror övervakar bostadsområden i Göteborg

Polisen får kameraövervaka offentlig plats i upp till tre månader utan att fråga någon om lov. Ska kamerorna sitta uppe längre behövs tillstånd. (Se faktaruta).

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Hem & Hyra har begärt ut alla ansökningar från polismyndigheten till länsstyrelsen i Västra Götaland och Datainspektionen under 2017 och 2018.

Där beskriver Göteborgspolisen hur kriminella nätverk försöker ta kontrollen över vissa stadsdelar.

Genom sitt våldskapital skrämmer gängen invånarna som ofta inte vågar vittna, polisanmäla eller ens tala med polisen.

Läs ocksåHyresvärden gick in i kvinnans rum och sniffade på trosor – fångades på filmBilden visar en hand som rotar runt bland underkläder. Bilden ärarrangerad.

Beskrivningarna handlar även om hur kriminella demonstrativt plockar åt sig varor i butiker och bara promenerar ut. Om hur barn används som utkikar eller för att bära på sig narkotika. Att polisingripanden riskerar att urarta i stenkastning och upplopp, vilket ibland får polisen att avvakta med att ingripa.

Citat ur ansökan:

Situationen i områdena innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning.

Läs ocksåTrakasserad av nazisympatisör - mamman och barnen fick fly sitt hem: "Utbildad att mörda"Bild visar en trappuppgång plus en helsvart silhuett av en man.

Polispersonal har utvecklat särskilda arbetsmetoder när de genomför tjänsteåtgärder och de arbetar alltid i större grupper för den personliga säkerheten och för att undvika att polisbilar utsätts för skadegörelse, vid ingripanden mot de kriminella nätverken i området.

Polisens möjlighet att arbeta i områdena är begränsad. Utvecklingen är oroande då det går att anta att om poliser inte kan utföra sitt uppdrag fullt ut eller känner obehag för att göra det, har även andra samhällsföreträdare svårt att arbeta i dessa områden.

Både boende och de samhällsaktörer som arbetar i områdena känner sig övergivna av det övriga samhället vilket inneburit att de har anpassat sig till situationen.

 

 

Polisen bifogar också händelserapporter från de olika stadsdelarna de senaste tre åren. Hem & Hyra publicerar här ett urval ur dessa:

BERGSJÖN

* Vecka 52, 2016. Två bilar tillhörande socialtjänsten sätts i brand. I samband med släckningsarbetet kastas sten mot räddningspersonal.

* Vecka 4, 2017. Patrull biträder ambulans vid hjärtstopp. Efter avslutat larm upptäcker poliserna två sönderskurna däck på polisbilen.

* Vecka 10, 2017. Poliser attackeras i samband med ingripande mot person i det kriminella nätverket.

* Vecka 11, 2017. Polis och räddningstjänst på plats i området för att bärga en MC och en moped. Personer ur det kriminella nätverket kommer till platsen och lyckas med våld ta tillbaka MC:n och åka från platsen.

* Vecka 12, 2017. Ordningsvakterna på Rymdtorget hotas till livet.

* Vecka 25, 2017. Väktare kontaktar polispatrull vid Rymdtorget Centrum. De uppger att det under gårdagen varit civilklädd polis på plats och att cyklande ungdomar ropat ”grisen är här”. Det skall snabbt ha blivit ett fyrtiotal ungdomar på plats. Ungdomarna skall senare ha kontrollerat flera privatpersoner i området för att se om de var civilpoliser.

* Vecka 27, 2017. I närområdet skjuts två personer i ryggen. I nästan direkt anslutning till skjutningen blev en polis som stoppat en moped nästan påkörd av en bil som lämnat Komettorget i mycket hög hastighet. Föraren av bilen sköts av polis och blev lindrigt skadad.

Annons

* Vecka 31, 2017. Flera rapporter om problem med ungdomar i åldrarna 7-15 år som beter sig mycket illa på och runt Rymdtorget. Ordningsvakterna uppfattar ovan ungdomar som den allra yttersta svansen till vad LPO Nordost betecknar som Bergsjönätverket. Ungdomarna hjälper på olika sätt till i narkotikahanteringen, vanligast genom att agera ”spanare” och via samtal/sms/facebook varna när polisen är på plats. Ungdomarna utgör ett problem inte bara i att de är en uppenbar rekryteringsgrund för det territoriella nätverket utan också i att de genom sitt normbrytande beteende signalerar att samhället inte har kontroll över torget.

* Vecka 36, 2017. Fyra ordningsvakter på Rymdtorget blev så hårt ansatta av ett gäng att de kände sig tvingade att larma. Patruller var snabbt på plats men då hade gänget lämnat. Ordningsvakterna uppfattade det som att det var Bergsjönätverket som var på dem. Sannolikt var det nätverkets yngre svans. Oavsett vilka det var så utgör det ett samhällsproblem att miljön på Rymdtorget är sådan att inte ens fyra ordningsvakter kan utföra sitt arbete utan akut understöd av polisen.

* Vecka 36, 2017, Ordningsvakter får ta emot ett hot mot en av deras kollegor som jobbade 26/8, detta på grund av att han larmade polisen: ”Han kommer nu inte gå säker här uppe längre om vi säger så”.

* Vecka 38, 2017. Grov misshandel av ordningsvakt. Målsägare som är ordningsvakt blev som det verkar lurad att ta sig till ett garage i anslutningen till Gallerian. Väl där blev han överfallen av uppemot 20 maskerade gärningsmän. Målsägaren blev bland annat slagen med sin egen batong och fick ett stort antal slag och sparkar mot sig. Han ådrog sig bland annat skallskador.

* Vecka 40, 2017. Däck skärs sönder på en parkerad polisbil.

* Vecka 42, 2017. Under en trygghetsvandring med personal från kommunen samt politiker blir dessa verbalt utsatta av ett maskerat gäng som även gjorde vissa utfall mot vandrarna.

 

BISKOPSGÅRDEN

* 161229 Våld mot tjänsteman genom att okända gärningsmän kastat smällare mot poliser och orsakat skada och smärta i öronen på poliserna.

* 170626 Gärningsman misstänks för våld mot tjänsteman genom att med sin motorcykel kört över målsägarens högra ben så att smärta uppstod.

* 170921 En man har blivit slagen i huvudet med en hammare (mordförsök).

* 171103 Gärningsmän har gemensamt och i samförstånd kastat gatstenar mot två polismän som färdades i en radiobil på en parkeringsplats. Gatstenarna hade orsakat kraftig kroppsskada om de hade trängt igenom rutorna. Båda polismännen fick glassplitter på sig.

* 171115 Försök till våld mot tjänsteman genom att okänd gärningsman försökt belysa patrullen med grön laser.

* 180121 Gärningsman har kastat in explosivt föremål i bostad med syfte att beröva dem därinne livet.

 

HAMMARKULLEN

* Vecka 52, 2016. I samband med ett beslag av narkotika och automatvapen på Bredfjällsgatan försöker någon att tända eld på en skola i närheten. Bilar brinner och bangers kastas. Kriminellt nätverk hotar med att nu kommer det att bli oroligt i Hammarkullen.

* Vecka 2, 2017. Man hittas svårt misshandlad i trapphus på Bredfjällsgatan.

* Vecka 13, 2017. Ungdomar kastar sten mot polisbil.

* Vecka 14, 2017. Våldsamt upplopp i Hammarkullen. Stenkastning, bränder och molotovcocktails kastade mot polis. Polis träffades av sten. ”Allmänhet” blir stoppad och kontrollerad av kriminella i Hammarkullen som vill undersöka om han är polis.

* Vacka 44, 2017. Två däck på en radiobil skars sönder på Hammarkulletorget medan patrullen var där på rutinpatrullering.

Annons

* Vecka 49, 2017. Grovt rån. Misstänkt har skjutit i marken bredvid målsägaren och tilltvingat sig pengar. En misstänkt gripen efter husrannsakan.

* Vecka 3, 2018. Störningsjouren åker inte längre på allmänstörningar som är utanför lägenhet. Efter att ha åkt ut på en störning i trapphus på Bredfjällsgatan blev personalen hotade till livet. Störningsjouren berättar att det är väldigt få störningar i Hammarkullen och de tror att det troligtvis beror på en tystnadskultur. Man vågar helt enkelt inte ringa. (Hem & Hyras anmärkning: Störningsjouren bekräftar att skyddsstopp rådde en period i början av 2018. Senare har dock arbetet på Bredfjällsgatan återupptagits. Men om Störningsjouren gör bedömningen att det handlar om olovliga aktiviteter i trappuppgångar, till exempel drogförsäljning, ringer de anställda polisen och försöker inte själva prata med personerna. Denna policy gäller i hela Göteborg.)

* Vecka 4, 2018. Rutan på en p-vaktsbil krossades då bilen stod parkerad på Bredfjällsgatan.

 

HJÄLLBO

* Vecka 1, 2017. När räddningstjänsten släcker en brand i ett sopkärl får de smällare kastade mot sig. En brandman skadas i samband med detta.

* Vecka 17, 2017. Fältsekreterare blir sparkad i magen av en okänd person. Sparkandet fortsätter även när fältsekreteraren ligger ner på marken.

* Vecka 18, 2017 Busstrafiken stoppas i området med anledning av stenkastning

* Vecka 20, 2017. Ingripande mot kända kriminella i området. En person sliter sig från polispersonal och springer. Ett 20-tal personer samlas snabbt runt patrullen och stämning blir mycket dålig.

* Vecka 20, 2017. Nytt ingripande mot känd kriminell. Återigen samlas 20 personer runt ingripande patrull och situationen blir hotfull.

* Vecka 24, 2017. Mordförsök vid Bläsebovallen. Målsäganden sköts i bröstet vid en fotbollsplan. Många vittnen fanns på plats bland annat ett helt fotbollslag med barn som bedrev sin träning på den aktuella platsen.

* Vecka 26, 2017. Vi kontroll av förråd i närområdet påträffas mopeder. I en av dessa mopeder påträffas tre pistoler varav två föreföll vara skarpa.

* Vecka 40, 2017. En nyinflyttad invånare skulle handla på Ica Hjällbo. På väg till butiken blev han konfronterad av ett gäng unga män som bad honom visa sin bricka. När han frågade vad de höll på med så började de jaga honom och det slutade med att han blev misshandlad. Gärningsmännen uppgav att de skulle slå ihjäl honom om han visade sig där igen. Han hade inte varit i Hjällbo tidigare och hade ingen konflikt med någon av personerna.

* Vecka 44, 2017. Mord. En bränd och misshandlad kropp anträffades i ett dike vid en gångväg i området.

* Vecka 48, 2017 Hjällbo upplevs som oroligt av väktare och samverkansparter. Problemen pågår främst kring centrum och gallerian. Detta skapar otrygghet och försvårar för handlarna i gallerian. Väktarna uppger att man sett mer av de man uppfattar som ledande i Hjällbonätverket på torget den senaste veckan. Från näringsidkarna rapporteras om otrygghet i området som eskalerat de senaste månaderna. Nätverken i området stör handeln genom bland annat skadegörelse och ofredanden. Detta minskar möjligheterna för näringsidkarna att verka i området.

* Vecka 50, 2017. Skadegörelse på utrustning tillhörande polisens kameramontage. När polis närmar sig området maskerar sig ungdomar och går emot polispersonalen. De markerar tydligt att polisen inte är välkommen i området. Allmänhet kommer spontant fram till polis och säger att något måste göras åt otryggheten i området. Återkommande grov brottslighet mot liv och hälsa.

LÄS MER:

100 poliskameror övervakar bostadsområden i Göteborg

”De flesta jag känner gillar inte kamerorna”

Kameraövervakning har gett effekt i Kungälv

Fakta: Ny lag om kameraövervakning

En ny lag om kameraövervakning trädde i kraft den 1 augusti i år. Därmed ändrades flera tidigare regler.

  • Tillstånd krävs inte längre för kamerabevakning av till exempel butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler. Inte heller vid bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk.
  • Polisen och SÄPO får kameraövervaka utan tillstånd i tre månader, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. Tidigare fick myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad.
  • Tidigare var det länsstyrelserna som utfärdade tillstånd för övervakning. Nu är Datainspektionen ensam tillsynsmyndighet. Målet med ändringen är att skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna runt om i landet och effektivare tillsyn.
  • Den personliga integriteten skyddas nu av reglerna i EU:s nya dataskyddsförordning.
  • Det krävs fortfarande tillstånd till kamerabevakning för myndigheter och samhällsinstitutioner som skolor, sjukvård och kollektivtrafik. Men det har blivit lättare att få tillstånd till kamerabevakning på tåg och stationer och vid sjukhus.

Källa: Regeringen.

Fakta: Ytterligare ändringar föreslås

Bara två veckor efter att den nya lagen trätt i kraft föreslog en statlig utredning ytterligare ändringar.

Enligt utredningens förslag bör polisen, säkerhetspolisen, tullen och kustbevakningen få kameraövervaka helt utan tillståndskrav.

Läs också Gottsunda inte längre särskilt utsatt område: "Det glädjer mig" Så mycket får värden snoka för att upptäcka svartuthyrning – och här går gränsen Ann-Christins saker försvann – värden lyckas inte ta reda på vad som hänt: ”Vi har ingen aning”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.