Annons

Privatvärd i Göteborg prickad

Göteborg ​En privat hyresvärd i Göteborg har prickats av Fastighetsägarnas etiska nämnd. Skälet är att hyresvärden utan tillåtelse tagit sig in i en av hyresgästernas lägenheter.

​-  En hyresvärd har aldrig rätt att gå in i en lägenhet utan lov om det inte förelägger en akut situation, säger Lars Assbring, chefsjurist hos Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. En sådan akut situation kan till exempel vara en vattenläcka, misstanke om brand eller att man misstänker att hyresgästen kan ha råkat ut för något som gör att han eller hon inte själv kan ta sig ut ur lägenheten.

Annons
Men några sådana skäl fanns inte när hyresvärden i december förra året tog sig in med egen nyckel i hyresgästens lägenhet. Hyresgästens hustru var hemma men satt och matade familjens baby och kunde därför inte öppna när det ringde på dörren. Någon minut senare hörde hon hur någon tog sig in i lägenheten och i hallen stötte hon ihop med hyresvärden.
Hyresvärden har förklarat sitt agerande med att han behövde komma åt nycklar till en grannlägenhet som skulle repareras från fukt- och mögelskador. Eftersom hyresgästen också är fastighetsskötare/vicevärd i huset utgick hyresvärden från att nycklarna fanns i hans lägenhet och tänkte hämta dem trots att ingen öppnat när han ringde på.
Hyresgästen tog mycket illa vid sig över intrånget och valde att anmäla hyresvärden till Fastighetsägarnas regionala ansvarsnämnd, där Lars Assbring sitter med som sekreterare.
–  Det faktum att hyresgästen också fungerade som fastighetsskötare har ingen betydelse i det här fallet, säger han. Det här är ett klart brott mot våra etiska regler som vi ser allvarligt på och därför utdelade vi en erinran mot den här fastighetsägaren.
Hyresvärden valde att överklaga till den etiska nämnden hos Fastighetsägarna Sverige som dock kom till samma slutsats som ansvarsnämnden i Göteborg.
En erinran är den mildaste formen av markering som ansvars- och etiska nämnden kan utdela.
Därnäst följer varning och i mer allvarliga fall kan nämnderna också besluta att utesluta fastighetsägare ur den egna organisationen.
–  Det handlar om att självsanera, att hålla rent utanför egen dörr och min bedömning är att detta är ett effektivt sätt att göra det på, säger Lars Assbring. Vi har inget intresse av medlemmar som inte sköter sig som fastighetsägare och som inte följer god sed på hyresmarknaden.
 

Annons
Fakta: Så gör bolagen

FAKTA: Ansvarsnämnden hos Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen består av sex ledamöter, varav fem är jurister. Fyra av juristerna är rekryterade utanför föreningen. Till ansvarsnämnden kan bland andra hyresgäster, Hyresgästföreningen och andra fastighetsägare vända sig och anmäla hyresvärdar som de anser missköter sig i något avseende. Ansvarsnämnden kan också välja att själv ta upp och granska enskilda fall.
Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till etiska nämnden hos Fastighetsägarna Sverige.

Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Privatvärd utesluten ur Fastighetsägarna Privatvärd i Mölndal varnad

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.