Annons

Privatvärd utesluten ur Fastighetsägarna

Göteborg ​​Fastighetsägarna i Göteborg har beslutat att utesluta en av sina egna medlemmar. Det uteslutna företaget JP Fastigheter AB är tidigare ägare till de grovt vanskötta hyreshusen på Keplers gata och Nebulosagatan i Bergsjön.
Det är styrelsen för Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen som fattat beslutet på rekommendation från föreningens egen interna ansvarsnämnd.
Enligt ansvarsnämnden har bolaget ”inte skött och underhållit den aktuella fastigheten på ett sådant sätt att det motsvarar den service och standard som hyresgäster har rätt att kräva”. Särskilt allvarligt är att bolaget inte åtgärdat de brister i brandsäkerheten som stadens byggnadsnämnd upptäckte i husen på Keplers gata 52 och 56. Bland annat var rökluckorna ur funktion och dessutom var många lägenhetsdörrar så skadade att det fanns stor risk för att brand- och rökgaser skulle kunna spridas mellan trapphus och lägenheter.
Enligt både styrelsen och ansvarsnämnden har JP Fastigheter brutit mot de etiska reglerna ”i sådan omfattning att de måste bedömas som klart olämpliga som förvaltare av hyresfastigheter.”
Det är en åsikt som både hyresgästerna och Hyresgästföreningen lätt kan skriva under på.  Under förra våren ansökte Hyresgästföreningen både om åtgärdsföreläggande på Keplers gata och senare även om tvångsförvaltning av fastigheterna på Keplers gata 34-56 och på Nebulosagatan 8-18.
Trasiga entrédörrar, sönderslagna fönster, läckande tak, lägenhetsdörrar utan handtag och dörrfoder, obefintlig städning, obefintlig kontakt med hyresvärden, listan över klagomål var både lång och omfattande. Också miljöförvaltningen riktade en rad förelägganden mot värden med krav på att bland annat åtgärda fukt- och mögelskador samt dålig ventilation i ett flertal lägenheter.
Därtill kan läggas att hyresgästerna under våren också riskerade att bli av med värme och varmvatten i sina lägenheter eftersom fastighetsägaren inte betalt sina fjärrvärmeleveranser hos Göteborg Energi. I sista stund lyckades dock JP Fastigheter presentera en avbetalningsplan som räddade kvar värmen och varmvattnet.
När Hyresgästföreningens begäran om tvångsförvaltning behandlades i hyresnämnden i maj månad försäkrade bolagets företrädare att alla påpekade brister skulle åtgärdas så snart som möjligt, att bolaget redan börjat arbeta med en åtgärdsplan och att ytterligare en person skulle anställas för att förbättra förvaltningen. Men senare under sommaren valde JP Fastigheter i stället att sälja både husen på Keplers gata och på Nebulosagatan och därmed blev ansökan om tvångsförvaltning inte längre aktuell. De nya ägarna har sedan dess påbörjat upprustning och renovering i båda områdena.
JP Fastigheter har inte kunnat nås för en kommentar till uteslutningen.

Annons
Fakta: PBA

FOTNOT: JP Fastigheter är moderbolag till tre dotterbolag, Nonius AB (tidigare ägare till Keplers gata), Nonius nr 3 AB (tidigare ägare till Nebulosagatan) samt Brämis 16.

Läs också Guide till hemförsäkringar Privatvärd i Göteborg prickad Privatvärd i Mölndal varnad

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.