Annons

Privatvärd i Mölndal varnad

Mölndal ​En privat fastighetsägare i Mölndal varnas nu av sina egna. Enligt Fastighetsägarnas ansvarsnämnd har kvinnan både brutit mot bestämmelserna i hyresförhandlingslagen och åsidosatt god sed på hyresmarknaden.

​Enligt ansvarsnämnden har kvinnan i stället för att erbjuda hyresgästerna ett förstahandskontrakt använt sig av bulvaner, alltså personer som egentligen aldrig bott i huset men som ändå officiellt utgett sig för vara förstahandshyresgäster. Dessa personer har i sin tur hyrt ut ”sina” lägenheter i andra hand till högre hyror än de som förhandlats fram med Hyresgästföreningen.

Annons
Därmed har de hyresgäster som bott med andrahandskontrakt både fått betala för hög hyra och fått ett försämrat besittningsskydd.
Det var Hyresgästföreningens jurist Tony Jonsson som kom missförhållandena på spåren i samband med att en tidigare andrahandshyresgäst begärde återbetalning av för hög hyra. Det var också Tony Jonsson som anmälde fastighetsägaren till ansvarsnämnden.
–   Därför är det väldigt tillfredställande när fastighetsägarnas egen branschorganisation skriver att ”ägaren har kringgått hyresförhandlingslagen genom att genom bulvan hyra ut i andra hand samt betinga sig oriktiga hyror. Hon har därigenom åsidosatt bestämmelserna i hyresförhandlingslagen och därutöver god sed på hyresmarknaden”, säger Tony Jonsson. Det visar ju att vi gjorde rätt i att anmäla de här missförhållandena.
Den kvinnliga fastighetsägaren har till ansvarsnämnden medgett att hon gjort fel och att det inte ska upprepas. Fastighetsägaren har, på grund av att hon inte följt bestämmelserna i hyresförhandlingslagen, också tidigare betalat ett skadestånd till Hyresgästföreningen och har betalat tillbaka överhyror till hyresgästerna.
Men Fastighetsägarnas ansvarsnämnd ansåg alltså ändå att kvinnan ska tilldelas en varning.
 

Annons
Fakta: Så många bostäder behövs

FAKTA: 
Ansvarsnämnden hos Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen har till uppgift att besluta om åtgärder mot medlemmar som inte sköter förvaltningen av sina fastigheter enligt god sed på hyresmarknaden. Nämnden kan genom beslut om erinran eller varning rikta kritik mot försumliga fastighetsägare för att få dem att vidta rättelse. I mer allvarliga fall kan nämnden föreslå styrelsen att utesluta fastighetsägare ur föreningen. Nämnden kan också behandla andra frågor som berör god sed på hyresmarknaden.
Nämnden består av följande personer: advokat Björn Magnusson, Advokatfirman Lindahl, Gunnar Dyhre, kammarrättslagman, Hans Kjellberg, Ivar Kjellbergs Fastighets AB, Carl-Axel Petri, fd. hovrättspresident samt advokat Bertil Sparf, Bertil Sparf Advokatbyrå AB.
Källa: www.fastighetsagarna.se

Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Privatvärd i Göteborg prickad Privatvärd utesluten ur Fastighetsägarna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.