Annons

Rasar mot avgift på boendestöd: ”Drabbar de svagaste”

Lidköping Det pågår en het debatt om avgifter för boendestöd i Lidköping. Avgörandet sker i kommunfullmäktige på måndag. "Våra medlemmar är mycket oroliga", säger Anders Abelsson från föreningen Compassen.
Foto: Privat / Minna Ulin
Anders Abelsson från föreningen Compassen vill att Lidköpings politiker skrotar förslaget om att införa avgift för boendestödet.

– Vi gör allt vad vi kan för att stoppa förslaget om att införa avgift på boendestödet, säger Anders Abelsson.

Anders är aktiv i Compassen. En förening för personer med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism samt deras anhöriga i Lidköping.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Flera av de 500 medlemmarna har den kommunala insatsen boendestöd. Det vill säga, hjälp i hemmet så att vardagen ska fungera. Det kan handla om stöd när man ska städa , betala räkningarna eller ringa till myndigheter. Totalt är det drygt 160 personer i Lidköping som har den hjälpen idag. Och hittills har stödet varit avgiftsfritt.

Men det kan nu ändras. För på måndag ska politikerna besluta om kommunen ska börja ta ut en avgift på upp till 2 139 kronor i månaden för boendestödet. En förändring skulle ge socialtjänsten intäkter på mellan 500 000 kronor till 650 000 kronor per år.

– Politikerna kanske tror att de gör en ekonomisk vinst. Men det kommer kosta mer än det smakar när människor som behöver boendestöd tvingas avstå av ekonomiska skäl. Det räcker att en person tappar fotfästet och behöver helt andra, dyrare, insatser så äts den där vinsten upp, säger Anders Abelsson.

Läs ocksåSå spred mannen skräck i hyreshuset: ”Era sinnessjuka parasiter”Rädd granne i hyreshus.

Han säger att kontakten som boendestödet ger är mycket värt och att forskning visar att personer som blir av med stödet riskerar svåra problem och isolering.

Annons
Nya motiv

När frågan om avgifter för boendestöd kom upp för första gången, i början av sommaren 2020, var argumenten ekonomiska. Men politikerna tvekade och skickade ärendet på återremiss. När det kom upp igen, i höstas, var det istället likställighetsprincipen som angavs som skäl. Boendestödet skulle likställas med hemtjänst. Och eftersom brukaren får betala för hemtjänsten ska även de som får boendestöd göra det.

Men det köper inte Compassen. Enligt dem finns det ingen lag som säger att avgiftsfritt boendestöd skulle strida mot likställighetsprincipen.

Läs ocksåHär vräks flest – Mikaela kämpar för att fler ska kunna bo kvar

– Det har vi fått bekräftat av Socialstyrelsens rättsavdelning, säger Anders Abelsson, som tvärtom menar att en avgift kan strida mot socialtjänstlagen och tar ett exempel från grannkommunen Mariestad:

– Där valde politikerna att ta bort avgiften för personer med missbruksproblematik just för den inte vara förenlig med lagen. Varför har man då inte tagit till sig det här? undrar Anders Abelsson.

Borde ha tillfrågats

Compassens företrädare är över huvud taget besvikna på hur kommunen hanterat frågan. Enligt handlingsplanen för psykisk hälsa som fullmäktige i Lidköping ställt sig bakom ska brukarföreträdare vara delaktiga i utvecklingsarbete. Ändå tillfrågades inte Compassen i fråga om avgifterna.

– Det är väldigt olyckligt att inte fick chans att yttra oss tidigt i processen. Då hade vi kunnat förklara vilka stora risker ett sånt här beslut medför. Hur de kommer att drabba de allra svagaste, säger Anders Abelsson.

Annons

För att påverka beslutsfattarna har Compassen skrivit ett omfattande yttrande i ärendet. Ett yttrande som nu skickats till samtliga politiker i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Ärendet har lett en het offentlig debatt. Nya Lidköpings Tidning har skrivit en rad nyhetsartiklar. Och på debatt- och insändarsidan är frågan flitigt omskriven.

– Det är bra att frågan får uppmärksamhet. Att folk får kunskap om vad boendestöd är och hur riskerna ser ut om det inte fungerar. Nu hoppas vi att politikerna lyssnar på oss och skrotar förslaget, säger Anders Abelsson.

Hem & Hyra har tidigare berättat att det är din bostadsort som avgör om du måste betala för boendestödet eller ej. Vår granskning från december förra året visade att nästan var tredje västsvensk kommun tar betalt. I den granskning tillhörde Lidköping en av kommunerna där stödet var gratis.

Läs också Fyllde lägenheten med elektronik – hotas med uppsägning Efter den blodiga attacken - nu rivs kontraktet: "En lättnad att hon inte kommer tillbaka" Efter den blodiga attacken på grannen - nu döms hyresgästen för mordförsök

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.