Annons

Om hyresvärden stämmer dig – så gör du för att inte bli ruinerad i rätten

Nyheter Krångligt, tidsödande – och dyrt. Tanken på att hamna i domstol för saker som rör boendet kan verka avskräckande. Men för de flesta hyresgäster finns det hjälp att få – till och med för den som förlorar ett mål eller efter döden. Hem & Hyra reder ut vad som gäller för rättsskydd, advokatkostnader och självrisker.
En hand med mynt samt en sedel på ett bord, och en kvinna med händerna för ansiktet.
Foto: Getty Images
Rädd att bli stämd av hyresvärden? Din hemförsäkring, Hyresgästföreningen eller staten kan hjälpa dig.

Som vi visat har fastighetsägaren och advokaten Lars Danckler valt att ställa flera av sina hyresgäster inför rätta. Han har då krävt ersättning för skador i lägenheterna men också för sina egna rättegångskostnader. Och just tanken på att behöva betala advokater kan verka avskräckande – men många hyresgäster har redan idag möjlighet att få ersättning för rättegångskostnaderna.

Rättsskydd i hemförsäkringen

Antingen med hjälp av Hyresgästföreningen, hemförsäkringen – eller en kombination av dessa. Av de kostnader som är förknippade med en juridisk process utgör arvodena till ombud den absolut största delen.

Peter Stark är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, en organisation som ger oberoende vägledning i försäkringsfrågor. Han berättar att det i alla hemförsäkringar ingår något som kallas rättsskydd.
– Det är hjälp med finansiering att bekosta ett ombud, säger han.

Juristen Peter Stark berättar att det finns flera begränsningar i rättsskyddet i hemförsäkringen.

Rent praktiskt går det till så att den hyresgäst som riskerar att hamna i allmän domstol kontaktar en advokat som i sin tur vänder sig till försäkringsbolaget för att begära ersättning enligt rättsskyddet. Då slipper hyresgästen att betala för sin egen advokat ur egen ficka.

Staten kan ge rättshjälp

En mer begränsad form av hjälp är den som staten erbjuder i det som kallas rättshjälp (se faktaruta).
En annan möjlighet finns för dem som är medlemmar i Hyresgästföreningen. Då ingår juridiskt biträde i medlemsavgiften, berättar förbundsjurist Susanna Skogsberg.
– Vanligen betalar man ingenting för sitt eget ombud, säger hon.
Det gäller alltså när man får hjälp från Hyresgästföreningens jurister.

Annons
Susanna Skogsberg
Förbundsjurist Susanna Skogsberg berättar att Hyresgästföreningen kan företräda medlemmar som hamnar i tvist med hyresvärden – men inte under alla omständigheter.

I de fall som Hem & Hyra har tittat på är det fastighetsägaren som valt att dra sina hyresgäster inför rätta i tingsrätten. I ett sådant fall kommer Hyresgästföreningen att företräda medlemmen.

Men om det tvärtom är hyresgästen som ställer ett krav, är det inte garanterat att Hyresgästföreningen går med på att agera ombud, säger förbundsjuristen. Juristen och hyresgästen får sätta sig ned och diskutera saken först – för att bland annat undersöka om det finns en rättslig grund för att driva en process
– Det är viktigt att medlemmen är välinformerad om riskerna och möjligheterna till framgång, säger Susanna Skogsberg.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

Självrisk i hemförsäkringen

När det gäller hemförsäkringar finns det två viktiga begränsningar: ett maxbelopp, samt en självrisk.
– I nästan alla rättskydd är självrisken ganska stor och ligger kring 20-25 procent, säger Peter Stark.
Denna andel av ombudskostnaderna får alltså försäkringstagaren vara beredd att betala ur egen ficka. Maxbeloppet ligger mellan 130 000 och 400 000 kronor. Det innebär att försäkringsbolaget slutar att betala efter att den summan har uppnåtts.

Äldre kvinna sitter vid bord med papper.
Kan företräda dödsbon. Marianne Fransson ångrar att hon inte kontaktade Hyresgästföreningen för att få hjälp efter att hennes bror gått bort.

Marianne Fransson är en av de personer som tvistat med Lars Danckler. Hon kontaktade sitt försäkringsbolag när hon blev dragen inför rätta, men valde till slut att inte anlita något eget ombud just med tanke på maxbeloppet och självrisken. Marianne Fransson hade inte själv hyrt av Lars Danckler.

Det hade däremot hennes bror Börje, och när han dog fick hon företräda dödsboet. Eftersom det inte handlade om hennes egna pengar och det fanns begränsade tillgångar i dödsboet vill hon inte riskera att komma över maxbeloppet på 300 000 kronor – eller ta självrisken på 20 procent.
– Då hade jag istället fått betala med mina egna pengar så det gjorde jag inte men jag tror tyvärr inte att alla tänker så, säger hon.

Läs ocksåRokokosoffa och udda sovställning - bevis för svartuthyrningÖrebrobostäders logga, ett rivet hyresavtal och en röd rokokosoffa.

Ångrar att hon inte kontaktade Hyresgästföreningen

En sak som hon däremot ångrar är att hon inte också kontaktade Hyresgästföreningen, där Börje var medlem sedan många år. En avliden medlem kan få kostnadsfri juridisk rådgivning även efter sin död, berättar juristen Viktor Lundgren.
I praktiken blir det då så att Hyresgästföreningen hjälper den person som företräder dödsboet efter den avlidna, till exempel en familjemedlem.

Annons

Medlemskapet i Hyresgästföreningen täcker bara kostnader för det egna ombudet. Den hyresgäst som förlorar en tvist i tingsrätten och blir dömd att betala även motpartens ombudskostnader får ingen ersättning för detta från Hyresgästföreningen. Här kan hemförsäkringen täcka upp – men då gäller också villkoren kring maxbelopp och självrisk.
– Det är jätteviktigt att teckna en hemförsäkring för just rättsskyddet, säger Peter Stark.

Läs ocksåJuridiskt ombud: Därför ska hyresgästen inte betala för påstådda rökskador

När första kravet kommer från hyresvärden

Några fallgropar finns för den som söker ersättning via hemförsäkringen eller Hyresgästföreningen – och det handlar om tiden. I praktiken innebär det att man ska varit försäkrad redan när man flyttade in, och att det inte får finnas något glapp om man byter försäkringsbolag. En liknande regel gäller för den som söker hjälp av Hyresgästföreningen. Den som inte är medlem när det första kravet från hyresvärden kommer kan få gratis juridisk rådgivning men inte något biträde i rätten
– Man måste vara medlem när tvisten uppstår, säger Susanna Skogsberg.

Fakta: Rättsskydd

Rättsskydd ingår i en hemförsäkring, och innebär att försäkringstagaren kan få ersättning för sina ombudskostnader i rätten. Detta gäller dock bara tvister som enbart kan avgöras i allmän domstol. Exempel på allmänna domstolar är tingsrätter samt mark- och miljödomstolarna – medan hyresnämnderna inte räknas dit. Ett undantag är hyresnämndsärenden som överklagas till en hovrätt. När ärendet väl är uppe i hovrätten har försäkringstagaren rätt till rättsskydd.

Källa: Peter Stark, Konsumenternas försäkringsbyrå

Fakta: Rättshjälp

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd från staten till personer som själva inte kan få ersättning för en advokat eller annan jurist via sin hemförsäkring och som har begränsad ekonomi. Rättshjälpen kan användas i allmän domstol men är mindre omfattande än rättsskyddet.

Källa: Sveriges domstolar

Läs också Var fjärde ung vuxen bor kvar hos föräldrarna - de flesta mot sin vilja Fängelsedomar i muthärva inom kommunalt fastighetsbolag överklagas Regionkontor flyttar till brokig stadsdel: ”Vi ska vara där folk är”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.