Annons

Regeringen föreslår nya lagar – krafttag mot oseriösa värdar

Nyheter Regeringen presenterar nu flera lagar som ska komma åt oseriösa hyresvärdar och chockhöjning av hyror efter renoveringar. Den som fått sin lägenhet skadad i brand ska även ha större chans att få flytta tillbaka. Något som välkomnas av Hyresgästföreningens ordförande.
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder välkomnar regeringens förslag på att stärka hyresgästernas ställning. Men det saknas delar, menar hon.

Hem och hyra har genom åren rapporterat flitigt om oseriösa hyresvärdar, som köper nedgångna hus och brister i sitt underhållsansvar.

Som skandalvärden Tino Bessaou i Blötberget som struntat i att åtgärda vattenskador och låtit en småbarnsfamilj vara utan varmvatten i flera veckor.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Rapporteringen har inte heller undgått politikerna. Under torsdagen presenterade regeringen en rad förslag för att stärka hyresgästernas ställning i utsatta situationer.

– Hyres­gäster ska ha trygga och bra bostäder, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Ett av regeringens nya förslag är att hyresnämnden ska kunna ingripa på ett tidigt stadium och hota fastighetsägare med vite om inte brister rättas till.

Läs ocksåEfter ett år – nu ska hyresvärden äntligen laga Bjoerns bidé: ”Duschen fyller inte samma funktion”Bild på Bjoern Wideen samt en bild på hans bidé.

Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg tycker förslaget är bra.

– Framförallt när det gäller när man överväger tvångsförvaltning är det bra att hyresnämnden kan ålägga fastighetsägaren att vidta åtgärder på fastigheten. Den möjligheten saknas idag, säger hon.

Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg är glad över att regeringen vill sätta press på oseriösa värdar.

Också Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder är positiv.

– Hyresvärdar som inte sköter sig ska hållas ansvariga, människor ska inte tvingas leva i misär för att en hyresvärd inte sköter sig.

Annons
Skydd vid brand

Ett annat av förslagen handlar om vad som händer när en lägenhet förstörts av brand eller liknande. Med dagens lagstiftning är inte hyresvärden skyldigt att erbjuda ett annat boende.

Något som hyresgästen Carina Marklund varit med om vid två tillfällen. Vid det första tillfället renoverade värden bostaden och flyttade själv in i Carinas gamla lägenhet.

Läs ocksåTidigare fackordförande: "Vision vill lyxrenovera för att höja hyran"Sture Nordh, tidigare fackordförande.

Nu föreslår regeringen alltså att hyresgäster som hamnar i liknande situationer ska erbjudas ett nytt hyresavtal av värden, om det anses skäligt.

Susanna Skogsberg välkomnar även detta besked, i en fråga som Hyresgästföreningen ägnat sig åt lobbyarbete under många år.

– Det är en fruktansvärd situation att inte bara förlora sitt personliga hem men också tak över huvudet. Förslaget stärker hyresgästernas skydd och är efterlängtat, säger hon.

Ordförande Marie Linder instämmer.

– Jag har vid ett flertal tillfällen uppvaktat justitieminister Morgan Johansson om orimligheten att människors hyreskontrakt bokstavligt brinner upp. Ett viktigt påverkansarbete som givit resultat.

Lägre hyreshöjning vid renovering

Ytterligare ett förslag i regeringens nya lagpaket är att hyrgäster som får kraftigt höjda hyror efter renoveringar ska få möjlighet att fasas in i den nya hyran i ett lugnare tempo.

Chockhöjning av hyror är något som ofta återkommer i Hem och Hyras rapportering. Som fallet med det kommunala bostadsbolaget Signalisten i Solna som 2019 meddelade att hyrorna skulle höjas med 60 procent efter renovering.

Annons

Susanna Skogsberg tycker att förslaget låter bra, men efterfrågar ett extra tillägg:

– Ett rejälare inflytande för hyresgästen. Att denna till exempel ska kunna välja mellan tre olika nivåer vid renoveringar och därmed själv kunna påverka sin hyra, säger hon.

Också Marie Linder anser att det saknas viktiga delar i förslaget som ligger på bordet.

– Det är bra att regeringen nu lagstadgar om att hyran ska trappas upp i ett lugnare tempo vid renoveringar. Men det räcker inte – ett starkare konsumentskydd behövs. Det viktiga är att hyresgäster har inflytande över själva renoveringen så de har råd att bo kvar långsiktig.

Sista delen i det nya lagförslaget handlar om att privatpersoner som hyr ut sin ägda bostad inte ska ha ska ha rätt att säga upp ett tidsbegränsat hyresavtal i förtid.

– Som jag tolkar det införs någon form av besittningsskydd, frågan är hur starkt det är, kommenterar Susanna Skogsberg.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2022.

Fakta: Det här föreslår regeringen
  • att det införs en möjlig­het att ingripa mot brister i förvalt­ningen av hyres­fastig­heter på ett tidigt stadium, genom att hyres­nämnden kan vites­före­lägga fastig­hets­ägare att åtgärda bristerna,
  • att en hyres­gäst vars lägenhet förstörs genom brand eller liknande ska erbjudas ett nytt hyres­avtal av hyres­värden, förut­satt att det är skäligt,
  • att hyresgäster som får en väsent­ligt höjd hyra efter en reno­vering ska få för­bättrade möjlig­heter att ställa om till den nya hyran genom att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag och
  • att privat­personer som hyr ut ägda bostäder och bostads­rätter inte längre ska ha rätt att utan skäl säga upp ett tids­begrän­sat hyresavtal i förtid.
Fakta: Hur blir lagförslaget verklighet?
  • Det regeringen nu beslutat om är en lagrådsremiss. Det innebär att regeringen skickar förslagen till lagrådet som granskar att förslagen inte strider mot någon grundlag eller annan lag och att det är rättssäkert.
  • Därefter skickas lagförslagen i form av en proposition till riksdagen.
  • Om en majoritet där är positiv till lagförslagen kan de röstas igenom och bli nya lagar.
Läs också Mobiltelefon eller het lampa kan ha orsakat brand – dödsbo slipper betala 639 000 kronor Hög musik och krossade fönster - nu tvingas mannen flytta: "Ville ge honom en chans" Hyresgästen fimpade i köket – döms till fängelse för mordbrand

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.