Annons

Regeringen lägger om bostadspolitiken

Nyheter Dagens mål för bostadspolitiken skrotas. Det nya målet ska i framtiden vara att skapa väl fungerande bostadsmarknader där den boende ses som konsument. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades på torsdagen.​
Det var på torsdagsförmiddagen som finansminister Anders Borg presenterade årets budgetproposition.
När det gäller bostadspolitiken var den stora nyheten att regeringen väljer att omformulera själva målet med politiken.
Dagens bostadspolitiska mål inkluderar såväl frågor som rör själva boendet som frågor gällande samhällsplanering i stort. Det skrotas nu av regeringen och ersätts i stället av två separata mål, ett för bostadsfrågor och ett för samhällsbyggande. 
 
Det tidigare målet för bostadsfrågorna var att ”alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader”.
Det nya målet är i stället att sträva efter ”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”, enligt förslaget i propositionen.
Målet för samhällsbyggande ska i framtiden vara att skapa ”en ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande”, enligt budgeten.
 
I övrigt var det tunnsått med nyheter i budgeten. Det fanns till exempel ingenting om ägarlägenheter eller några satsningar på miljonprogrammets områden.
En nyhet var dock att Boverket föreslås få fem miljoner kronor de kommande åren för att upprätta en informationsportal på Internet om boende, byggande och inomhusmiljö.
 
Det framgår även av budgeten att satsningen på att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i storstädernas förorter kommer att fortsätta. Detta för att främja integrationen, enligt regeringen.
 

Annons
Läs också Lånestrategier för hyresgäster Striden inte över – dragkampen om ombildningar väcker oro och hopp i Göteborg Granskning: Två av tre studenter missar bostadsbidraget – "nästan 10 000 kronor på ett år" Allmännyttan töms på miljarder – så svarar politikerna Kärleken förde Sven Wollter till en hyresrätt i Luleå M erbjuder 20 000 hyresgäster att köpa sin hyresrätt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.