Annons

Allmännyttan töms på miljarder – så svarar politikerna

Nyheter Reglerna för vinstuttag ur allmännyttan behöver ses över – men något straff för fusk ska helst inte införas. Så kan svaren från Sveriges riksdagspartier sammanfattas. Få partier har dock något konkret svar på hur en förändring ska gå till.

På fem år har 135 svenska kommuner totalt plockat ut 3,3 miljarder kronor ur allmännyttan. Pengarna har gått till allt från trygghetssatsningar och äldreboenden till integrationsprojekt och vägbyggen.

Trots att det bara är en liten del av befolkningen som bor inom allmännyttan sponsrar hyresgästerna alltså projekt som kommer alla till godo.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Flera av vinstuttagen – motsvarande hundratals miljoner kronor – strider också mot lagstiftningen. Men något straff för kommuner som bryter mot reglerna finns i dagsläget inte.

Annons

Och vad politikerna egentligen vill göra åt situationen är inte helt lätt att tolka.

Här nedan ser du riksdagspartiernas svar på vad de tycker om de stora vinstuttagen, och om att reglerna som bryts:

Annons
Läs ocksåHär mjölkas bostadsbolagen på miljoner: ”Borde användas till renovering”Hans-Erik Pedersen vill att Förbos vinst ska användas till energieffektivisering och andra åtgärder som är vikitga för hyresgästerna, inte föras över till kommunen för att täcka andra utgifter.
Fakta: Vad anser ni om nuvarande regler för vinstuttag?

 

Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson:
Det är problematiskt att kommuner väljer att plocka ut hela årsvinsten i ett allmännyttigt bostadsbolag i ett läge när det finns stora behov av såväl nya bostäder som av renoveringar i befintligt bestånd. Reglerna bör ses över. Hur är en fråga som bör utredas vidare, men det är orimligt att det inte finns sanktioner mot dem som bryter mot lagens intentioner.

Carl-Oskar Bohlin (M), riksdagsledamot och gruppledare i Civilutskottet:
Det är i grunden rimligt att kommunen har denna dispositionsrätt över överskottet. Vi har i dagsläget inga förslag på sanktioner. Bristande ändamålsenlighet av medelshantering är en sak som kommunens revisorer bör uppmärksamma och påpeka redan med nu gällande lagstiftning.

Momodou Malcolm Jallow (V), riksdagsledamot och ledamot Civilutskottet:
De allmännyttiga bostadsbolagens uppgift är inte att generera vinst. Om kommunerna behöver förstärka sina ekonomier bör samtliga kommuninvånare vara med och bidra, inte bara de allmännyttiga bolagens hyresgäster. På sikt skulle vi vilja ändra lagstiftningen så att allmännyttiga bostadsbolag inte får göra några värdeöverföringar till sina ägare över huvud taget. Förslagsvis bör det tillsättas en utredning som ges i uppdrag att se över problemet och komma med konkreta förslag till åtgärder.

Roger Hedlund (SD), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson:
Det ska alltid finnas en planering för framtida underhåll, vilken ska beaktas innan vinst tas ut ur bostadsbolaget. Uttag från bolaget ska alltid gagna hyresgästerna påtagligt. Krav på uppföljning och sanktionsmöjligheter bör ses över, men vem som bäst ansvarar för uppföljningen har vi inget konkret förslag på i nuläget. Vi anser att någon form av vite kan bli aktuellt för felaktig användning av vinstuttag.

Ola Johansson (C), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson:
Politikernas ageranden ska i första hand utvärderas av väljarna. Samtidigt är det givetvis viktigt att landets kommuner är seriösa och ansvarsfulla ägare till sina bostadsbolag och samtidigt ser till kommuninvånarnas bästa. Vi värnar det kommunala självstyret och vill i möjligaste mån undvika att införa nya statliga regleringar som begränsar kommunernas självständighet.

Lova André Nilsson (MP), politisk sekreterare och samordnare:
Att kommunen som ägare har möjlighet att göra värdeöverföringar mellan allmännyttiga bostadsaktiebolag för att fullfölja sitt bostadspolitiska uppdrag tycker vi är bra. Däremot är det inte rimligt att kommunen tar ut vinst från bostadsbolagen. Hyresgästernas hyror ska inte puttas in i kommunens svarta hål. Miljöpartiets slutsats är att sanktioner i nuläget inte krävs, däremot är uppföljning fortsatt viktigt och kan utvecklas.

Robert Hannah (L), bostadspolitisk talesperson:
Hyran i ett kommunalt bostadsbolag får inte användas som en dold beskattning för dem som bor där. Samtidigt är det viktigt att bostadsbolagen bedrivs affärsmässigt. Det måste vara upp till varje kommunalt bolag, och varje kommun, att utefter sina förutsättningar göra en ansvarsfull och rättvis bedömning så länge som hyresgästerna inte betalar överhyra. Vi har i dagsläget inte lagt några förslag om sanktionssystem.

Larry Söder (KD), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson:
Möjligheten att kunna använda en del av vinsten för sociala ändamål eller för att öka integrationen anser vi är något som är bra för samhället i stort. En bra återkoppling är en viktig del i att denna möjlighet ska finnas. Om återkopplingen inte är tillräckligt bra är det denna man måste förbättra, och inte starta med sanktioner.

Fakta: Det här innebär vinstuttag ur allmännyttan

Fakta: Tre olika typer av uttag

Normalfallet – ta ut 1,5 procent av vinsten

De allmännyttiga bostadsföretagen bedrivs som aktiebolag. I sådana bolag kan aktieägaren, det vill säga kommunen, ha rätt till en så kallad vinstutdelning – alltså en del av fjolårets vinst.

Om bostadsbolaget är del av flera kommunala bolag kan en del av vinsten föras över till andra verksamheter genom ett koncernbidrag. Bolaget kan även besluta om att minska aktiekapitalet för att återbetala pengar till kommunen.

Här får kommunen använda pengarna efter egen vilja. Det högsta totala beloppet för dessa tre typer av värdeöverföringar är cirka 1,5 procent av bolagets aktiekapital. Beloppet får heller inte överstiga halva årets vinst.

Räkneexempel: Om bostadsbolaget har ett totalt aktiekapital på 100 miljoner får maximalt 1,5 miljoner kronor föras över till kommunen – så länge man gjorde minst 3 miljoner kronor i vinst.

Undantag 1 – ta ut halva försäljningsvinsten

Oberoende av de övriga begränsningarna får kommunen plocka ut vinst från försäljningar av bostadsbolagets fastigheter. Vinsten motsvarar skillnaden mellan vad bostäderna har för bokfört värde
och vad de såldes för.

Även här får kommunen använda pengarna efter egen vilja. Men maximalt halva den totala vinsten får plockas ut.

Räkneexempel: Om bostadsbolaget sålt fastigheter för 100 miljoner får maximalt 50 miljoner föras över till kommunen.

Undantag 2 – ta ut hela vinsten

Om kommunen ska använda pengarna till så kallade bostadssociala ändamål kan hela den totala årsvinsten föras över från bostadsbolaget. Exempel på godkända satsningar är fotbollsplaner,
fritidsanläggningar, trygghetsinsatser, lekplatser och särskilda boenden.

Här måste kommunen använda pengarna för att främja integration, social sammanhållning eller för att underlätta bostadssituationen hos utsatta grupper. Till detta får hela fjolårets vinst användas.

Räkneexempel: Om bostadsbolaget gjort en vinst på 100 miljoner får 100 miljoner föras över till kommunen.

Läs också Striden inte över – dragkampen om ombildningar väcker oro och hopp i Göteborg Efter utbetalningar på nära en halv miljard kronor - nu stoppas vinstuttagen Kommunen vill ta rekordsumma från allmännyttan – ”de vill täcka upp för dåliga affärer” Granskning: Två av tre studenter missar bostadsbidraget – "nästan 10 000 kronor på ett år"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.