Annons

Regeringen: rätt att ta ned parabolerna i Rinkeby

Stockholm Nej, Mustafa Adnan får inte stöd av regeringen i det uppmärksammade parabolbråket i Rinkeby. Det framgår av regeringens yttrande till Europadomstolen. Fastighetsägaren hade rätt att beordra de tre berörda familjerna att ta ner sina paraboler.

Tvisten från 2005 handlar om vad som väger tyngst: de boendes rätt till information via satellit-tv eller fastighetsägarens krav på säkerhet och rätt att bestämma om fasadens utseende.
De tre familjerna ville kunna se sitt hemlands tv-kanaler. Fastighetsägaren Kvarnhjulet krävde att familjerna skulle ta ner sina parabolantenner, som de heller inte begärt tillstånd för att få sätta upp.
Mustafa Adnan konstruerade då en ställning som gjorde att parabolen kunde stickas ut genom vädringsfönstret, i stället för att fästas på fasaden. En anordning som en inkallad expert senare konstaterade var godkänd ur säkerhetssynpunkt.
Men hyresvärden menade att fönsterkarmen kunde skadas av fukt och svarade med att hota familjerna med uppsägning.
Ärendet gick till hyresnämnden som ansåg att rätten till information var viktigast.
Svea hovrätt menade tvärtemot att fastighetsägarens ”intresse av att ordning och gott skick upprätthålls” vägde tyngre. Strax före jul 2005 fick värden därmed rätt att vräka de tre familjerna. Senare drog Kvarnhjulet tillbaka hotet om vräkning, mot att parabolerna plockades ned.
Mustafa Adnan och hans familj tyckte dock att situationen blivit ohållbar och valde att flytta från Rinkeby.
Hyresgästföreningen ansåg att domen var upprörande. Samtidigt medförde den att man tvingades uppmana andra hyresgäster att ta ner sina paraboler om fastighetsägaren krävde detta. Annars kunde de boende riskera vräkning.
Men för sin medlem Mustafa Adnan drev Hyresgästföreningen ärendet vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
Domstolen begärde in ett yttrande från regeringen och ville i första hand ha svar på om familjen Adnan drabbats av ett intrång i sin rätt till information och om det intrånget i så fall var motiverat.  Om det överensstämde med Europakonventionens artikel 10.
Regeringen anser att Adnans rätt till information inte vägde tyngre än fastighetsägarens rätt.
Utrikesdepartementets rättschef Carl-Henrik Ehrenkrona har skrivit yttrandet:
– Man ska komma ihåg att detta är en privat rättstvist mellan hyresvärden och de boende. Ett myndighetsbeslut som förbjudit familjen att ta emot informationen hade varit en annan sak. Familjen förbjuds ju inte att ta emot informationen. Men de kan inte få den på det sätt de ville, i den fastigheten, säger Ehrenkrona.
Han tror dock att Europadomstolen kan väga in faktorer som huruvida uppsägningen av familjerna var en rimlig åtgärd i sammanhanget.
Även det faktum att Mustafa Adnans parabolställning bedömdes som säker kan komma med i bedömningen.
Susann Wikström, chefsjurist på Hyresgästföreningen i Stockholm, tycker att regeringens synpunkter var väntade. Hon tror att familjen Adnan kan få rätt i Europadomstolen.
– Det finns rättsfall från andra länder inom EU där rätten till information slagits fast.
Avgörandet kan dock dröja ett år eller mer.

Annons
Annons
Läs också Tänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär Domare vanvårdade lägenhet och byggde sopberg av bag-in-boxkartonger – straffas av värden Hyreskrav på över 13 procent väcker oro i Hällevadsholm Familj stämdes på 400 000 kronor av Trollhättevärd Vårgårdakvinna uppsagd efter störningar Kyrkans misstag fall för hovrätten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.