Annons

Regeringen vill subventionera boende

Nyheter Kommunerna kan få möjlighet att ge pengar till kommunala bostadsbolag på krisorter. Det kan även bli tillåtet att subventionera hyresrätter, enligt regeringen.

I går beslutade regeringen att en utredare ska föreslå åtgärder för ett bättre och bredare bostadsutbud än vad som finns i dag.

Det handlar bland annat om att få fram fler hyresrätter och är ett led i att öka kommunernas möjligheter att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen, som finns formulerat i bostadsförsörjningslagen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

”Problemen är inte begränsade till kommuner som verkar på en svag bostadsmarknad, utan även andra kommuner upplever svårigheter att få till stånd behövlig ny- eller ombyggnation, eftersom lönsamheten många gånger inte bedöms vara tillräcklig”, skriver regeringen i direktiven till utredningen.

Olika myndigheter och organisationer har pekat ut en EU-regel för ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”, som skulle göra det möjligt för Sverige att ge skattepengar till byggande.

Annons

Bland annat refererar regeringen till en ny rapport från Sveriges kommunala bostadsbolag i Sabo, ”Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader”, som konstaterar att den EU-regeln skulle öppna för kommuner att ”tillhandahålla ett bestånd av hyresbostäder som kan efterfrågas även av hushåll med begränsade inkomster”. I detta sammanhang nämns äldre, personer med funktionshinder och unga.

Läs ocksåIngrid i Gottsunda fick besök av EU-projekt – så vill Uppsalahem minska sitt klimatavtryckIngrid Pineiro i röd tröja tar emot flera gäster i trappuppgången utanför sin ytterdörr. EU-projektet Net Zero Cities besökte Gottsunda.

Sådana hyresrätter skulle kunna kallas för ”social housing” eller ”subventionerade bostäder”, skriver regeringen, men understryker att den inte vill att någon grupp får utpekas som ”svag”. Utredaren får därför i uppdrag att ge förslag på hur kommunerna kan skapa ”ett önskvärt bostadsbestånd i situationer då marknadens lönsamhetskrav eller marknadsmisslyckanden försvårar ett bostadsutbud som innebär att alla kan efterfråga en bostad av god kvalitet.”

Regeringen vill också att kommunerna ska få gå in med ekonomiskt stöd till kommunala bostadsbolag som har många tomma lägenheter och därför gör stora förluster.

– I storstadsregionerna är det bostadsbrist, men det finns också en annan verklighet. Många, såväl privata som kommunala, bostadsbolag i glesbygd upplever att de har svårt att få verksamheten att gå ihop på grund av betydande vakanser i beståndet, säger bostadsminister Stefan Attefall i en kommentar.

Annons
Läs ocksåDorothee cyklade med Egyptens president – "Han kallade det för ett maratonlopp"Dorothee Hildebrandt med sin cykel i Sharm el-Sheik. Bakom hennes syns en skylt med texten Cop 27, vilket var namnet på FN:s klimatkonferens i den egyptiska turistorten.

Bostadskreditnämnden har beräknat att 3 600 lägenheter behöver rivas åren 2012-2014, till en kostnad av cirka 900 miljoner kronor. Fram till 2015 måste ytterligare 4000 lägenheter rivas till en kostnad av ytterligare 1 miljard kronor. Regeringen skriver i direktiven till utredningen att det är i första hand kommunen ”som bär ansvaret för att avveckla eller genomföra den omstrukturering som krävs”, men ”i särskilda fall kan det finnas behov av statliga insatser…”. Utredaren ska föreslå ”en reglering som medger att stöd kan lämnas till kommunala bostadsföretag i kris.”

Utredare blir Martin Nilsson, idag hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Han ska arbeta i två år och lämna sitt förslag före sommaren 2015.

Läs också Så kan din hyra bli lägre "bakvägen" – EU ger grönt ljus för efterlängtade momsregler Därför misslyckas Stockholms kommuner att gemensamt lösa byggandet: "Svagt att inte ta ansvar" Här är hyresrätten vanligast

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.