Annons

Regionstyrelsens AU sa nej till nya lägre arvoden

Gävleborg Regionstyrelsen i Aros-Gävle tillsatte en grupp som skulle utreda ett nytt arvodessystem. Men styrelsens AU gillade inte resultatet och fortsätter nu själva.
Börje Larsson ville sänka arvodena men regionstyrelsens AU sa nej. Foto: LENA MATTSSON

Uppdraget att se över arvodessystemet är bland annat en följd av turbulensen runt föreningarna i Västerås och Uppsala-Knivsta och det faktum att flera föreningar gör av med hela sin budget och mer därtill på arvoden till styrelsen.

Arvodesgruppen har bestått av Börje Larsson, tidigare regionstyrelseordförande och Kjell Blomquist från Gävle och Agneta Wesslén från Uppsala. Maria Borg, verksamhetschef för lokalt utvecklingsarbete har medverkat vid ett av gruppens möten.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Gruppens förslag gick i korthet ut på att sammanträdesarvoden tas bort för regionstyrelsen och föreningarna och ersätts med fasta arvoden. De fasta arvodena skulle baseras på prisbasbeloppet som är 44 000 kronor i år och inte som hittills på inkomstbasbeloppet som i år är 54 600 kronor.

– Vi ville slippa att arvoden tas ut för fel saker, få en överblick och spara administration. Vi i Aros-Gävle är i dag de enda som använder inkomstbasbeloppet som beräkningsgrund. De fasta arvodena var också ganska generösa, de skulle täcka tio sammanträden och arvoden skulle såklart fortfarande utgå till dem som till exempel sitter i lilla förhandlingsdelegationen, säger Börje Larsson.

Under arbetet, som pågått sedan i fjol våras, har gruppen haft kontakt med en referensgrupp från regionstyrelsen. Den tyckte förslaget gruppen kom med var bra och ville bara ändra småsaker. Men regionstyrelsens AU; ordförande Torbjörn Rönnkvist, Sandviken, Suzanne Jansson, Söderhamn och Hans Eklund, Östhammar sa nej till arvodesgruppens förslag till nya arvodesregler.

Annons
Läs ocksåHär är värdarna som vill höja hyran i Aros-Gävle 2022

– Årsmötet och inte AU borde fått ta ställning till förslaget. Vi lade ned ett stort jobb och fick klartecken från referensgruppen och nu får man läsa i Hyrt & Hänt att de tillsatt en ny grupp där regionordföranden ingår. De är ute efter pengar, det är en otroligt skrämmande utveckling. Jag är jäkligt besviken, säger Kjell Blomquist.

Agneta Wesslén från den första arvodesgruppen är besviken hon med på att AU sa nej till förslaget men hon är också ledsen över, som hon kallar dem, organisationens folk:

– Det är sorgligt att folk är så näriga och måna om att få betalt. Det är ingen prestige från vår sida men det är alldels för mycket pengar som går till arvoden i förhållande till det som går till aktiviteter.

Läs ocksåNästa års hyror klara för Hallstahems hyresgäster

Enligt beräkningar Hem & Hyra tagit del av har det förekommit att flera tidigare förtroendevalda tagit ut arvoden på över 100 000 kronor per person och år.

Annons

– Jag har ibland en känsla av att man tar uppdraget för att man vet att man får arvoden. Men höga arvoden är livsfarliga. Man kan ha skaffat sig vanor för 25-30 000 kronor över sin egentliga inkomst och sedan blir man inte vald längre och då kraschar ekonomin, säger Börje Larsson.

Den nya gruppen som ska granska arvodena består av de förtroendevalda Torbjörn Rönnkvist, Gret-Lis Grönlund, Östhammar och Erik Netz, Västerås. Johan Pelling, förhandlingschef och biträdande regionchef, är också med. Gruppen ska lägga fram sitt förslag för fullmäktige 21 april i Uppsala.

Läs också Ny regionordförande i Aros-Gävle på plats efter dödsfallet Aros-Gävles regionordförande Torbjörn Rönnkvist död i covid-19 Här slipper hyresgästerna hyreshöjning 2021

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.