Annons

”Risken finns att vi blir något slags försäkringsbolag”

Halland Allt färre är aktiva i Hyresgästföreningen. De aktiva är ofta äldre och på tio år har nästan en tredjedel av de lokala föreningarna försvunnit.
Regionchef Jan Olof Sandén menar att idag har många medlemmar ett konsumentförhållande med Hyresgästföreningen. De betalar och förväntar sig att föreningen fixar.

Hyresgästföreningen är en av få organisationer i Sverige som ökar sitt medlemsantal, och många medlemmar är yngre. Men föreningen har problem med att allt färre är aktiva. Hyresgästföreningen region Norra Skåne har som mål att under 2012 öka antalet förtroendevalda och aktiva.

– Nu måste vi prioritera att förändra oss, om vi vill ha kvar den demokratiska representation, säger regionchef Jan Olof Sandén.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Enligt statistiken är de flesta aktiva i regionen mellan 50 och 70 år, det vill säga de som har någon form av uppdrag vilket kan vara allt från att vara lokalansvarig till att vara ordförande i en förening. Enligt Jan Olof Sandén ska man försöka få fler unga att engagera sig. Att de flesta är äldre ser han dock som ganska naturligt och behöver i sig inte vara fel.

– Eftersom samhällsstrukturen ser ut som den gör. Är man exempelvis två arbetande föräldrar, eller en ensamstående mamma, kan livspusslet vara svårt att få ihop. Vi kanske måste acceptera att det är de äldre som har tid, vilket också är positivt. Men jag hoppas vi får in unga som vill hoppa in i någon form av aktivitet, säger Jan Olof Sandén.

Blir inte fler aktiva är organisationen i fara.

Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken

– Det är det främsta hotet mot vår framtida överlevnad. Risken finns att vi blir något slags försäkringsbolag. Folkrörelsebenet kommer att förtvina, eller det gör det redan, den demokratiska uppbyggnaden.

Den professionella delen, som den juridiska verksamheten och förhandlingsverksamheten, menar han är fortsatt mycket stark.

En orsak till varför det är så viktigt att fler engagerar sig är att föreningen inte ska tappa närheten till sina medlemmar och bostadsområden.

Läs ocksåHyresgästföreningen höjer avgiften för att förhandla: ”Vi hoppas på förståelse”Erik Elmgren, Hyresgästföreningen,

– De flesta hyresgäster är intresserade av hur det är i området som de bor. Finns vi representerade där kan vi agera i frågor som ligger hyresgästerna nära. Finns vi inte där tappar vi grundnivån i det demokratiska perspektivet. De förtroendevalda är viktiga bärare av demokratin.

Annons

Så hur ska man göra för att engagera fler?

– Helt klart finns det ingen quick fix, det handlar om en stor mix av åtgärder.

Några punkter på Sandéns lista är:

* Hyresgästföreningen måste bli bättre på att fråga folk om de vill engagera sig. Det ansvaret ligger på alla inom organisationen.

* Föreningen måste synas mer ute i bostadsområdena. Hyresgästerna måste se vilket nytta de har av att vara medlemmar, som att föreningen kan engagera sig i förvaltningen av fastigheterna.

* Det måste finnas alternativa strukturer, som projektgrupper som engagerar sig i enskilda frågor, det skulle exempelvis kunna vara föräldrar som vill förbättra lekplatser.

* Valberedningarna i de olika föreningarna måste jobba mer aktivt med att hitta nya aktiva, och med olika åldrar och bakgrunder.

* Historiskt sett har man varit för inriktad på kvantitet och måste nu tänka mer på kvalitén. Att det bildas många lokala föreningar är inget bevis på framgång, det viktiga är vad de gör.

Annons

* Olika intressen måste tas till vara. Har man exempelvis helt olika intressen inom en förening kan man bilda två.

* Hyresgästföreningen ska vara en så pass attraktiv förening att jobba för att man vill sätta det på sitt cv. För att blir det, och attrahera unga måste organisationen fråga sig vad den kan erbjuda, vad ger den tillbaka till de som engagerar sig?

* Välkommet är att få in personer som vill vara med och skapa debatt, som att diskutera boendefrågor med kommunpolitiker.

* Vi måste jobba stenhårt med varumärket, alla ska veta vad det ska innebära att representera Hyresgästföreningen.

Konkret har man hittills varit ute i alla föreningar för att få med dem på banan. Det kommer annonser i tidningar som söker förtroendevalda och en tjänst har inrättats för att driva projekt och samordna arbetet. Varje månad ska projekt, uppdrag och aktiviteter analyseras.

– Jag har inga orealistiska förhoppningar. Vi måste angripa detta på många olika sätt, och det kommer inte att vara fixat på ett år, säger Jan Olof Sandén.

Fakta: Demokrati i fyra nivåer

Hyresgästföreningens organisation har fyra nivåer. Ett riksförbund, en regional verksamhet, föreningar på kommunnivå, samt lokala hyresgästföreningar som finns i kvarter eller bostadsområden.

Läs också Hyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta” Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.