HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Så får värdarna övervaka dig – det här gäller för kamerabevakning

Stockholm Antal övervakningskameror i hyreshus ökar i Stockholms län – de senaste åren har antalet fördubblats. Hem & Hyra reder ut vad som gäller för hyresvärdar som sätter upp kameror för bevakning – och vilka rättigheter de övervakade har.
Kameror finns överallt i samhället idag. bild på flera kameror med fastighet i bakgrunden och en man som håller hand för ögonen.
Foto: Getty Images
Den nya kamerabevakningslagen ska stärka de övervakades rätt. Samtidigt har det blivit lättare för hyresvärdar att sätta upp kameror. Hem & Hyra reder ut vad som gäller för kameraövervakning.

Allt fler hyresvärdar har koll på sina hyresgäster och hyreshus. Hem & Hyras granskning visar att antalet kameror har fördubblats bland de 38 största bostadsbolagen i Stockholms län de senaste sex åren. Från totalt 427 stycken i december 2015 då Hem & Hyra gjorde en kartläggning, till 851 kameror i dag.

Kamerabevakning regleras av dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen, som båda trädde i kraft 2018. Kortfattat innebär lagen att kamerabevakning bara får användas när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs ocksåBevakningskameror: Du kan få en bild på dig själv – så går du tillväga

Den nya kamerabevakningslagen ska stärka de övervakades rätt. Samtidigt har det blivit lättare för hyresvärdarna att sätta upp kameror. Vad är det egentligen som gäller när det handlar om kamerabevakning i flerfamiljshus? Hem & Hyra reder ut hur reglerna ser ut idag.

Kameraövervakning. Kvinna på bild plus skylt TV/videoövervakning
Jeanette Bladh Gustafson, jurist på IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi tog hjälp av Jeanette Bladh Gustafson, jurist på IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, som har tillsynsansvar över hela Sveriges kamerabevakning. (Som tidigare hette Datainspektionen.)

Inga tillstånd behövs

Behöver fastighetsägare ansöka om tillstånd för att sätta upp kameror sedan nya kamerabevakningslagen kom 2018?

– Nej, är det en privat fastighetsägare så behövs inget tillstånd till kamerabevakning efter att nya kamerabevakningslagen trädde i kraft.

Som jag förstår det så måste allmännyttiga bolag ansöka om tillstånd för att sätta upp kameror utomhus, men det är fritt fram för övriga fastighetsägare. Varför behöver just allmännyttiga bolag göra det?

– Allmännyttiga hyresbolag anses utföra en uppgift av allmänt intresse när de förmedlar bostäder och faller därför in under tillståndskravet, i alla fall vad gäller bevakning utomhus, det vill säga på platser dit allmänheten har tillträde.

Läs ocksåÖvervakar studenter med elva kameror: "Har skapat ett storebrorssamhälle"

Måste se till att följa reglerna

– Vad gäller kamerabevakning i trapphus och liknande där allmänheten inte har tillträde måste de däremot själva se till att följa dataskyddsförordningen. Det innebär dock inte att det är fritt fram för övriga fastighetsägare att kamerabevaka hur de vill – de måste istället för att få tillstånd från IMY själva se till att följa alla regler som finns i dataskyddsförordningen, säger Jeanette Bladh Gustafson.

Kamerabevakning. skylt på IMY
IMY, Integritetsskyddsinspektionen, som tidigare hette Datainspektionen.

Hur ser tillsynen ut? Bygger det på att hyresgäster själva anmäler till IMY om de upplever att värden inte följer regelverket?

Annons

– IMY använder sig av klagomålsbaserad tillsyn och riskbaserad tillsyn. Den klagomålsbaserade bygger på att en enskild hör av sig till oss och klagar på kamerabevakning som hen anser vara olaglig på något sätt. Då bedömer vi på IMY om vi ska inleda tillsyn eller inte.

Läs ocksåOuthärdligt ljud i trapphuset – nya tekniken kan ersätta kamerabevakning

– Den riskbaserade tillsynen bygger på att vi själva uppmärksammat att bevakning sker på ett sätt som vi vill undersöka lagligheten av. Den kan ske efter att vi fått tips, att vi blivit uppmärksammade i media eller för att vi helt enkelt vill tillsyna vissa verksamheter eller typer av bevakning, säger hon.

Ett bestämt syfte

Det är upp till bostadsbolagen att se till att de följer reglerna för kameraövervakning. Innan värden sätter upp en kamera måste den bestämma vilket syfte bevakningen ska ha.

Hur brett syfte får det vara? 

– Man måste alltid ha ett syfte och ett berättigat ändamål med sin kamerabevakning. Ändamålet är det som sätter ramarna för hur man får bevaka. Vill man som hyresvärd bevaka till exempel utanför ett källarförråd för att man haft problem med inbrott så får inte samtidigt passa på att bevaka och titta på filmmaterialet för ett annat ändamål, till exempel för att se hur ofta de boende är i sina källarförråd eller vad det nu skulle kunna vara.

Kamerabevakning. Övervakningskamera på vägg
Övervakningskamera bevakar i en tvättstuga.

Får inte kameraövervaka i förebyggande syfte

– Man får inte heller kamerabevaka i förebyggande syfte utan kamerabevakningen måste ske för att lösa ett reellt och faktiskt problem som man inte kan komma till rätta med genom andra åtgärder.

Behöver hyresvärden rapportera in till någon myndighet att denna har tänkt börja kamerabevaka?

– Om man inte är tillståndspliktig behöver man inte rapportera in något till IMY eller någon annan innan man börjar bevaka. Dock är det upp till var och en som kamerabevakar att följa alla regler i dataskyddsförordningen och tillämpliga regler i kamerabevakningslagen. Det är alltid bra att skriva ner och dokumentera hur man resonerat innan man börjar kamerabevaka. Det kan hjälpa en själva att väga riskerna mot varandra och det gör också att det blir lättare om vi inleder tillsyn att förklara hur man tänkt.

Vad är det vanligaste syftet med övervakning?

– Att man vill förebygga och utreda brott skulle jag gissa är det vanligaste i samband med bevakning av bostadshus.

Annons

Hur får hyresvärden använda det filmade materialet?

– Hyresvärden får inte spara materialet längre tid än vad som är nödvändigt för att de ska kunna uppnå ändamålet med bevakningen, till exempel för att utreda brott. En tumregel är att inte lagra/spara längre en 72 timmar. Den som filmar är skyldig att se till att materialet inte sprids till obehöriga och så få som möjligt ska ha tillgång till det inspelade materialet. Det är viktigt att begränsa kretsen av personer som kan titta på filmmaterialet.

– Använder man kameror i till exempel brottsförebyggande syfte är det lagligt att dela materialet med polisen, dock inte med andra hyresvärdar, på sociala medier eller liknande.

Få anmäler klagomål

Av de värdar som Hem & Hyra listat i den senaste granskningen finns endast fyra klagomål anmälda sedan 2016. Samtliga fick avslag och gick inte vidare för tillsyn.

Få hyresgäster verkar anmäla/klaga på övervakning. Vad beror det på tror du?

– Svårt att svara på. Det kan såklart bero på flera saker. En sak kan ju vara att det faktiskt inte är så många hyresvärdar som använder sig av kamerabevakning på ett felaktigt sätt eftersom de vet vilka regler som gäller och följer det. Ett annat alternativ kan såklart vara att alla enskilda inte känner till sina rättigheter eller vet var de ska vända sig, säger Jeanette Bladh Gustafson.

En liten film så här på slutet

Hoppas ni har fått lite bättre koll på vad som gäller för kamerabevakning i hyreshus. Som avslutning kommer en liten film om ett par beslutsamma grannar som tog saken i egna händer efter att inbrottstjuvarna snodde övervakningskameran – och klantigt nog råkade filma sig själva:

Fakta: Dina rättigheter som övervakad
  • Om du upplever att hyresvärden kameraövervakar på ett olagligt sätt så kan du lämna in ett klagomål till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, som har tillsynsansvar över hela Sveriges kamerabevakning. Det görs via IMYs hemsida.
  • Men försök alltid att lösa problemen själv genom att kontakta din hyresvärd innan du anmäler.
  • Enligt dataförordningen har du som enskild rätt att vända dig till den som kamerabevakar och invända mot bevakningen. Du har även rätt att begära tillgång till bevakningsmaterialet samt begära radering av bevakningsmaterialet.

Källa: IMY


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.