Annons

Så ska nya slumbostäder stoppas i Malmö

Malmö Hyresvärdar i 21 bostadsområden i Malmö hårdbevakas av miljöförvaltningen. Det baseras inte på klagomål från hyresgäster utan på var problemen mest sannolikt finns. "Det är en rättviseaspekt. Vi ska inte bara vända oss till den som skriker högst", säger miljöinspektören Erica Krook.
Foto: Anders Paulsson
Erica Krook och Simon Alskans.

Tidigare i juni slog miljöförvaltningens inspektörer till på flera adresser i ett mindre radhusområde i östra delarna av Malmö. Deras intresse var främst riktat mot husens källare.

Bakgrunden till insatsen var uppgifter från andra grenar av kommunen och tidigare erfarenheter av undermåliga bostäder i just det här området. Någon månad tidigare stötte inspektörer på en familj som bodde i en möglig och fuktig källare i samma kvarter. Fastighetsägaren, en privatperson, varnades den gången och belades med ett förbud från att ta in hyresgäster i källaren i framtiden.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Vid det senaste besöket lyckades inspektörerna inte ta sig in på alla adresser men det stod klart att fler källare fungerade som bostäder. Nu är nya besök planerade. Exemplen med inspektionerna illustrerar hur miljöförvaltningen arbetar med egeninitierad bostadstillsyn.

En karta över Malmö med 21 markerade områden – så ser vapnet mot framväxten av nya slumbostäder ut. Erfarenhetsmässigt är det mindre sannolikt att boende här skulle tipsa eller skicka klagomål till kommunen om bostäderna hade brister ur en miljösynpunkt. En hel del på kartan kan beskrivas som miljonprogram.

Läs ocksåBesöker hyresvärden fem gånger om dagen – kan vräkas efter 70 år i samma lägenhet: ”Rop på hjälp”

Zooma in på kartan och klicka på de färgade ytorna för att få mer information.

Miljöförvaltningens arbetssätt har sina rötter i skandalen för tio år sedan med hundratals nedgångna lägenheter i Herrgården på Rosengård. De var fulla av mögel och kackerlackor.

Det var startskottet. Man tänkte väl “om vi har missat detta vad har vi missat mer”, säger miljöinspektören Erica Krook.

Läs ocksåSexbarnsfamilj ockuperade trapphuset med saker: "Skor och annat som måste förvaras"

Idag arbetar miljöförvaltningen på ett annat sätt i kontakten med hyresvärdarna.

Annons

Det är en rättviseaspekt. Vi ska inte bara vända oss till den som skriker högst, säger Erica Krook.

–  Det finns en parallell mellan att känna till sina rättigheter, kunskap om lagar och med utbildning och andra förutsättningar, säger hennes kollega Simon Alskans.

Traditionellt har arbetet varit mer inriktat på tips och klagomål som grund för inspektioner. Men de två kollegorna är överens om att det inte räcker. I början av sommaren 2017 fanns ett hundratal pågående ärenden kopplat till den uppsökande verksamheten.

Ungefär hälften av ytan i de 21 områdena sammanfaller med vad polisen betecknar som särskilt utsatta eller riskområden i Malmö. Det är socioekonomiskt svaga stadsdelar med utbredd och djupt rotad kriminalitet där statens inflytande är lågt. Problematiken är tätt knuten till invånarnas boendesituation och trångboddheten i hyreshusen pekas av polisen ut som en bidragande orsak.

Kommunens inspektioner av fastigheterna kan se ut på olika sätt. Om det finns misstankar om problem i en specifik lägenhet i ett hus riktas uppmärksamheten mot hela fastigheten och vad inspektörerna beskriver som strukturella problem.

På så vis når vi lägenheter som vi inte ens har inspekterat, säger Simon Alskans.

Vid enstaka tillfällen ger inspektörerna sig även ut på promenad i specifika delar av Malmö för att söka upp hyreshus som från utsidan ser ut att vara i dåligt skötta. Det kan handla om skicket på fasaden eller tecken på att det finns undermåliga ventilationssystem.

Vi går gata upp och gata ner. Vi har en förteckning över vem som äger fastigheterna och så checkar vi av, säger Simon Alskans.

Annons

En förutsättning för att arbeta på detta sätt är en uppbackning från politiskt håll, berättar de två miljöinspektörerna. Det känner de att de har.

I regel är reaktionen från de berörda hyresgästerna positiv.

De är nyfikna och säger “äntligen kommer någon hit och tittar”. De här är den mest givande delen av vårt arbete, att komma ut och träffa malmöborna, säger Erica Krook.

Hur hade boendesituationen sett ut i Malmö utan den här typen av arbete?

Vi hade haft betydligt fler bostäder med dålig inomhusmiljö, säger Simon Alskans.

Det händelsestyrda hade styrt vad vi hade tittat på och vi hade nog haft fler ärenden som det i Herrgården, säger Erica Krook.

Fakta: Så går det till när brister upptäcks
  • Fastighetsägaren får en skrivelse och blir upplyst om att miljöförvaltningen planerar en inspektion.
  • Vissa svarar direkt med en rapport och plan för åtgärder, andra inte.
  • Ett antal lägenheter väljs ut och hyresgästerna tillfrågas om det går bra med ett besök.
  • Fastighetsägaren deltar inte under själva synen
Fakta: Detta undersöks
  • Ventilation
  • Fukt
  • Luft- och vattentemperatur
  • Eventuella skadedjur som faraomyror, råttor eller kackerlackor
  • Buller
Fakta: 21 områden på kartan

Segevång, Kirsebergsstaden, Oxie Kyrkoby, Apelgården, Kryddgården, Törnrosen, Örtagården, Herrgården, Almgården, Norra Sorgenfri, Möllevången, Södra Sofielund, Augustenborg, Almhög, Eriksfält, Nydala, Hermodsdal, Lindängen, Holma, Bellevuegården, Kroksbäck.

Läs också Gängkriminell skrev sig hemma hos polis – mitt under skarpt säkerhetsläge: "Svart i ögonen" Alida bor i en tidskapsel - hennes brokiga hem sparas åt framtidens forskare Kvinna hyrde ut rum i villa – trots att hon var vräkt: "Flyttat ut saker på gatan"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.