HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Så svarar värdarna om gnagarna

Östergötland Obehag för hyresgäster, trasiga elkablar och skador i förråd. Så svarar några hyresvärdar i Östergötland om situationen med råttor kring fastigheterna.
Foto: Anticimex
När lägen
  1. Stångåstaden, Linköping

Har ni haft problem med råttor? Vi har som de flesta fastighetsägare i Linköping ett problem med råttor. Det kan yttra sig genom att de befinner sig i soprum, ute på gårdar, i avloppstammar m.m

Har ni drabbats av skador? Vi har inte haft några jätteproblem med skador men det har hänt att de har förstört hyresgästers bohag i förråd, gnagat sönder avloppsbrunnar, elkablar m.m

Läs ocksåRåttorna sprang i Ellinors säng – nu tvingas hon bo på lägenhetshotellRåttor, råtta, råttproblem, Stora Essingen, Ellinor Lundstedt

Ser ni en ökning/minskning? Vi har svårt att säga hur många ärenden som vi har men vi kan se en ökande trend. Vi kan även se att när vi har en hög nyproduktionstakt ökar också våra råttproblem i samhället. Råttorna lever i grunden under mark och när vi rör till det för dem genom grävning flyr de upp över mark bland oss människor.

Vad vidtar ni för åtgärder? De åtgärder vi gör är: Avloppsfällor under mark och betesstationer på gårdar. Förebyggande arbete med tätning av fastigheter. Dialog med andra fastighetsägare för att ta ett helhetsgrepp på problemet i ett bostadsområde. Nära samarbete med vår skadedjursentreprenör. Information till hyresgäster.

Vad kan era hyresgäster göra? De kan absolut bidra till en minskning. Råttorna finns där mat finns. Om vi matar fåglar, lämnar matrester i parker, ej stänger sopkärl etc så vill gärna råttorna ta del av godsakerna. Våra hyresgäster kan tänka på detta för att minimera mängden råttor.

Läs ocksåSkellefteå invaderas under byggboom: "Råttorna springer över fötterna"råttor ökar när grävmaskiner rör om i marken där de är bosatta..

 

Hyresbostäder, Norrköping

Har ni haft problem med råttor? Det varierar lite över våra olika områden. Framför allt skapar det olust hos hyresgäster. Det finns också exempel på när det blir t ex hålor i mark, asfalt, rabatter med mera.

Läs ocksåEtt par tusen i hyresrabatt för rått-terrorn i BoråsKollage med Abdirisaq Muse, råtta och Stefan Lindborg

Har ni drabbats av skador? I några fall har de också förstört isolering kring ventilation. Avföring och starkt frätande urin kan också orsaka skador på ytskikt/golv i källare.

Ser ni en ökning/minskning? Anticimex har från och med november 2019 varit ute och bytt fällor, fyllt på med gift 3 ggr / vecka i de områden som varit utsatta. Råttproblematiken har mer än halverats på 6 månader.

Vad vidtar ni för åtgärder? Anticimex är ute och byter fällor och fyller på gift och utför regelbundna saneringar.

Vad kan era hyresgäster göra? Lära sig att sortera hushållssoporna på rätt ställe. Inte kasta sopor bredvid kärlen och heller inte ute i våra områden.

 

Ramunderstaden, Söderköping

Har ni haft problem med råttor? Svar ja, det har förekommit möss i lägenheter framförallt där fastigheten gränsar till skogen.

Har ni drabbats av skador? Inga skador i dagsläget men obehag för hyresgäster.

Ser ni en ökning/minskning? Vi har tecknat en utökad försäkring gällande skadedjur.  Vi kan inte se någon ökning eller minskning.

Vad vidtar ni för åtgärder? Sätter ut vanliga fällor samt mer avancerade (digitala) fällor.

Vad kan era hyresgäster göra? Ja, sluta att mata fåglarna, hålla rent och snyggt samt slänga sopor i miljöhusen.

 

Läs också Kriget mot västsvenska råttor trappas upp Vd:n för Hyresbostäder i Falköping efter råttangreppet: "Vi får riva ut golvet"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.