HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Så tycker politikerna om att osäkra kontrakt ökar

Stockholm Hem & Hyra ställde frågan till de politiska partiernas bostadspolitiska talespersoner: Vad anser ditt parti om att antalet osäkra kontrakt ökar? Det här är svaren.
Nooshi Dadgostar (V), Hillevi Larsson (S), Robert Hannah (L) och Maria Pettersson (Fi).

Nooshi Dadgostar, Bostadspolitisk talesperson (V):
– Tack för intressant undersökning som jag menar är väldigt oroväckande. Du ska ha rätt att känna dig trygg i ditt boende och känna dig trygg med att fråga om hjälp eller kontakta hyresvärden utan rädsla för att bli utkastad. Det är förstås en sak om huset verkligen ska genomgå en renovering. Men det är, menar vi, alldeles för enkelt att använda denna ”utpressning” mot hyresgästen mer slentrianmässigt än så. I en situation med bostadsbrist är den bostadssökande naturligtvis i underläge.

– Vi har i vår bostadsmotion skrivit mer om detta: ”Vänsterpartiet menar att rivningskontrakt ska användas till det de är avsedda för. Det kontrolleras alltför sällan att hyresvärden t.ex. vidtar den renovering som uppgavs när det ansökts om att få hyra ut med rivningskontrakt. Det finns inte heller krav på kontroll av rivningskontraktens användning i lagstiftningen. Det är inte otänkbart att omfattande uthyrning med rivningskontrakt kan leda till att allt fler drar sig för att rapportera eventuella olägenheter i boendet med risk för att förlora sitt kontrakt.”

Läs ocksåGravida Maria om sitt korttidskontrakt: ”Glad bara jag inte behöver flytta under förlossningen”Robin och Maria bor på korttidskontrakt. Det innebär lågt eller inget underhåll och att de inte vet när de måste flytta.

Hillevi Larsson, Bostadspolitisk talesperson (S):
– Att antalet osäkra kontrakt ökar beror främst på den akuta bostadsbrist som råder i stora delar av landet, inte minst i Stockholm. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan tillträdandet haft bostadspolitiken högt upp på dagordningen. Efter drygt halva mandatperioden går det att konstatera att nu genomförs den största statliga bostadssatsningen på 20 år. Byggandet av flerbostadshus är på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet.

– Bostadsbristen har inneburit att hyresgästernas ställning försvagats. I ett antal frågor fattade dessutom den borgerliga regeringen beslut som minskade tryggheten för hyresgästerna. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför tillsatt en utredning med uppdrag att komma med förslag till hur hyresgästernas ställning kan stärkas. Utredningen ska presentera sina förslag i april och våra förväntningar är att dessa kan bli ett viktigt bidrag till att vända utvecklingen också vad gäller antalet osäkra kontrakt.

– Vår bostadspolitik syftar till att skapa ett Sverige som håller ihop och ett samhälle där alla ska ha rätt till en bra egen bostad. Det gör vi genom att öka bostadsbyggandet kraftigt och genom att säkerställa att hyresrätten fortsätter att vara en modern och trygg boendeform.

Läs ocksåAllt fler osäkra kontrakt i Göteborg – privatvärdarna har flest

Robert Hannah, Bostadspolitisk talesperson (L):
– Självklart är målet att alla svenskar som bor i hyresrätt ska ha en lägenhet med full besittningsrätt. Vi har dock tyvärr en mycket stor bostadsbrist i Sverige. Från Liberalernas sida välkomnar vi därför att fastighetsägare bidrar till avhjälpa bostadsbristen genom att hyra ut med rivningskontrakt så att lägenheterna inte står tomma under en övergångsperiod. Att sociala kontrakt ökar beror på att den svenska hyresmarknaden inte fungerar. Det vill vi i Liberalerna ändra på genom en offensiv nybyggnadspolitik samt ett förändrat hyressystem där efterfrågan styr hyressättningen mer än idag. Ytterligare en anledning är att kommuner blockhyr bostäder för att ge tak över huvudet till personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Annons

Emma Hult, Bostadspolitisk talesperson (MP):
– Vi tycker att det problematiskt att andelen osäkra kontrakt ökar. Miljöpartiet strävar efter ett samhälle där alla har rätt till en egen bostad och ett tryggt boende. I många städer runt om i landet har det dock länge rått bostadsbrist. Det finns för få bostäder och särskilt saknas det bostäder med lägre hyror. Det är förstås ohållbart.

– Bostadsbyggandet är just nu på rekordhöga nivåer och regeringen har bland annat infört ett investeringsstöd för nyproduktion av lägenheter med krav på lägre hyror. Sociala kontrakt och ungdomsbostäder kan ibland vara ett verktyg för att minska osäkra boenden tills dess att bostadsbristen byggts bort. Målsättningen är att alla människor ska ha rätt till ett tryggt boende.

Läs ocksåJosefin tvingades flytta flera gånger med dottern – så breder korttidskontrakten ut sigJosefin bodde på flera olika korttidskontrakt

Johanna Jämstorp, Pressekreterare (KD):
– Att det är ett uttryck för den situation vi har i dag på bostadsmarknaden med höga trösklar och stor brist. Olika grupper behöver olika stöd, för en del utgör ett socialt kontrakt vägen in på bostadsmarknaden.

– Sociala kontrakt med besittningsskydd kan orsaka situationer som den i Malmö där kommuner saknar rådighet över ca 260 lägenheter de köpt som nödlösningar för personer som saknar bostad.

Maria Pettersson, Bostadspolitisk talesperson (Fi):
– Feministiskt initiativs utgångspunkt är att alla invånares rätt till bostad är en mänsklig rättighet fastslagen i grundlagen. Korta kontrakt påverkar ofta individer negativt genom stress, osäkerhet och barn som far illa. Att nyttja bostäder som annars skulle stå tomma kan vara positivt men får inte bli en utväg att lättare kunna vräka boende. Besittningsrätten i Sverige är viktig och om den urvattnas kan det få mycket negativa konsekvenser. Feministiskt Initiativ känner sig oroade över den ökning av andelen osäkra kontrakt som Hem & Hyra presenterar. På många platser försvåras situationen av bostadsbrist och av invånarnas brist på kunskap om sina rättigheter kopplat till besittningsrätt. Rätten till bostad behöver uppvärderas som politisk fråga.

Annons

Ewa Thalén-Finne, bostadspolitisk talesperson (M):

– Moderaterna är, under förutsättning att reglerna kring korttidskontrakt efterlevs och att systemet inte missbrukas, för rivningskontrakt. Att kunna teckna ett rivningskontrakt kan vara en möjlighet att under en kortare tid få en lägenhet till låg hyra tills dess att fastigheten ska rivas eller renoveras. Med tanke på dagens bostadsbrist och situationen på bostadsmarknaden är det inte försvarbart att lägenheter står tomma i onödan, utan att vi använder befintligt bostadsbestånd på bästa sätt. Tackar man ja till ett rivningskontrakt fortsätter man oftast också att samla poäng eller kötid, vilket så småningom kan leda till ett eget förstahandskontrakt.

Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson (SD):
– Sverigedemokraterna ser många fördelar med korttidskontrakt utifrån olika anledningar. Dels ger det möjlighet för fastighetsägare att hyra ut lägenheter som annars skulle stå tomma inför renovering och dels ger det bostadssökande möjlighet till tillfälligt boende i väntan på ett permanent boende med vanligt hyresavtal. De olika varianter som kan användas så som sociala kontrakt, ungdomsbostäder, studentbostäder och rivningskontrakt möjliggör för fler grupper att komma in på bostadsmarknaden och i förlängningen hitta ett permanent boende och vissa grupper ges en möjlighet att visa upp skötsamhet för framtida hyresvärdar.
Orsaken till att antalet korttidskontrakt ökar är flera och vi ser positivt på att man kan hitta bostadslösningar via korttidskontrakt.

Ola Johansson (C) har svarat att frågan hamnat mellan stolar men att han återkommer.

Läs också Parets tama illrar kissade på golvet - fakturan blev en chock Marias lägenhet kommer rivas i sommar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.