HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Så vill partierna få fram hyresrätter

Nyheter Socialdemokraterna lovade i dag att 250 000 nya bostäder ska byggas. Alliansen har tidigare utlovat 100 000 nya bostäder. Se hur varje parti vill få fram fler hyresrätter.
Alla partier vill att fler hyresrätter ska byggas.

Socaildemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson presenterade i dag den bostadspolitiska delen ur partiets kommande valmanifest. Löftet nu är att 250 000 nya bostäder ska byggas fram till 2020. Det ska ske med hjälp av tidigare kända satsningar på bland annat byggbonus för små lägenheter och tre miljarder kronor som kan lånas ut för nybyggnation.

De fyra allianspartierna lovade i juli att minst 100 000 nya bostäder ska börja byggas, bland annat tack vare stora satsningar på infrastruktur i det så kallade Sverigebygget. Moderaterna har senare plussat på ytterligare 50 000 nya bostäder.

Läs ocksåHannas familj fast i väntrummet efter flykten från Ukraina – ”Vill kunna klara oss själva”Hanna Veretennykova och Oleg Makarov med barnen Maria och Michael är flyktingar från Charkiv i Ukraina. Tack vare massflyktsdirektivet kan de stanna i Sverige, men det går för närvarande inte att komma vidare i asylprocessen.

Ökat byggande är den viktigaste bostadspolitiska frågan för alla partier i riksdagen, enligt en enkät som Hem & Hyra har gjort. Men hur ska det gå till? Så här svarade de i början av augusti.

Nina Lundström, Folkpartiet:

– Som för alla typer av flerbostadshus krävs det åtgärder som pressar byggkostnader och främjar kostnadseffektivitet. Det behövs mer markanvisningar och de behöver också tidsbestämmas. Likaså måste planprocessen kortas ned och byggreglerna bli mer enhetliga över landet. Dagens snåriga regelverk hämmar produktionen generellt. 

Läs ocksåGravida Maria om sitt korttidskontrakt: ”Glad bara jag inte behöver flytta under förlossningen”Robin och Maria bor på korttidskontrakt. Det innebär lågt eller inget underhåll och att de inte vet när de måste flytta.

Stefan Attefall, Kristdemokraterna:

– Regelverket måste bli enklare så att tiden från idé till färdigt hus kan kortas, för tid är pengar. Regeringen har lagt 112 skarpa förslag till riksdagen för att underlätta för ökat bostadsbyggande. Vi kristdemokrater vill också stärka hyresrättens ställning, bland annat genom att se över skattesituationen för hyresrätten för att underlätta nyproduktion. 

Markus Wiechel, Sverigedemokraterna:

Läs ocksåAllt fler osäkra kontrakt i Göteborg – privatvärdarna har flest

-Vi vill slopa fastighetsavgiften för hyresrätter samt göra det mer lönsamt att bygga hyresrätter. Givetvis kommer även antalet hyresrätter att öka om vi får igenom våra förslag om förenklade byggnormer samt nationella byggregler. 

Ola Johansson, Centerpartiet:

– Centerpartiet vill stärka byggföretagens ekonomiska drivkrafter att investera i nya och befintliga hyresrätter. Det innebär en kombination av en mer marknadsanpassad prissättning och kostnadseffektivare byggande och förvaltning. Byggregler och tillämpning av PBL ska syfta till att öka konkurrensen och snabba på processerna från idé till färdigt hus.

Veronica Palm, Socialdemokraterna:

– Vi föreslår en byggbonus på en miljard kronor för små hyreslägenheter och studentbostäder. Det är också centralt att skapa en mer flexibel plan- och byggprocess samt se på de statliga garantierna vid nyproduktion. Ett stärkt garantisystem ökar förutsättningarna för mindre byggherrar att ta sig in på marknaden och bidra till ökad konkurrens. 

Jan Lindholm, Miljöpartiet:

– Mer jämlika skattevillkor behövs mellan bostadsrätt och hyresrätt. Det är viktigt att stärka konkurrensen på byggmarknaden genom bättre förutsättningar för mindre byggföretag. För att öka byggtakten krävs ett helhetsgrepp som ser till planeringen av hela staden. Utbyggnad och förstärkning av kollektivtrafiken kan göra det mer attraktivt att bygga i många områden. 

Oskar Öholm, Moderaterna:

– Alliansen har vidtagit flera åtgärder för att skapa förutsättningar för fler hyresrätter. Vi har till exempel förlängt tiden för så kallad presumtionshyra från 10 till 15 år och har dessutom sänkt fastighetsavgiften samt förlängt tiden för vilken hyresfastigheter är undantagna från fastighetsavgift. Utöver detta har vi tillsatt en utredning om hyresrättens ställning som snart lämnar sitt betänkande med ytterligare förslag på hur vi kan stärka hyresrätten.

Amineh Kakabeveh, Vänsterpartiet:

– Vi föreslår att det införs ett statligt investeringsstöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot miljövänliga, energieffektiva hyresrätter med rimliga hyror. Med vårt förslag möjliggörs en fördubbling av antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med i dag. Studentbostäder liksom kooperativa hyresrätter ska omfattas av stödet.

Även för hyresgästerna är byggandet den viktigaste bostadsfrågan, enligt Hem & Hyras undersökning. Läs mer om den här.

Läs också Charlotte fick vänta ett år på bostadstillägg - allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten Sovsäckar för att lyfta bostadsfrågan

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.