Annons

Så vill politikerna använda HFAB:s vinst

Halmstad Hem & Hyra frågade Halmstads politiker hur de vill att vinsten från HFAB, kommunens bostadsbolag, ska användas. Här är deras svar.

Mariann Norell, Vänsterpartiet

Annons
– HFAB:s vinst skall återgå till bolaget och medverka till lägre hyror, reparationer och en stabil ekonomi för bolaget.
 
Roger Orwén, Miljöpartiet
Vi tycker inte det är OK att HFAB:s vinst bland annat går till att bekosta Halmstad flygplats. Det är inte rimligt att personer som kanske inte heller nyttjar flygplatsen ska betala för andras resor. Det är inte heller rimligt att pengar som borde användas till att underhålla lägenheter går till en uppenbart miljöskadlig verksamhet. Vi vill både avveckla flygplatsen och se till att mer av vinsten än idag går till de behov av underhåll som finns.
 
Lennart Eriksson & Gunnel Bengtsson, Centerpartiet
– Skatten på den vinst som uppstår överförs till Rådhus AB (koncernmoder) istället för till staten. Resten, dvs huvuddelen, förs till HFAB:s kapital och bidrar till nya investeringar.
 
Roland Adler , Folkpartiet
Till nyproduktion, stadsdelsutveckling och bidra till Halmstads positiva utveckling. Att fortsätta satsa på barn och ungdomar genom de projekt HFAB driver med föreningslivet.
Ramesh Chibba, Kristdemokraterna
– HFAB skall givetvis uppfylla alla krav som ställer. Och anpassa sin verksamhet enligt lagändringar som gäller allmännyttiga bolag. Vinsten skall användas som ägaren – medborgarna i Halmstads kommun anser gör bäst nytta.
Aida Hadzialic, Socialdemokraterna
– HFAB:s vinst ska användas för att göra våra befintliga och framtida hyresgäster nöjda med sitt boende. Detta betyder att vinsten ska användas för att underhålla det bestånd som vi har idag och för att investera i byggande av nya fastigheter. Sedan är det särskilt viktigt att vi satsar på att göra HFAB:s fastighetsbestånd miljövänligt som ett led i vårt arbete för hållbar utveckling.
 
Carl Fredrik Graf, Moderaterna
– Vinsten efter skatt återinvesteras i bolaget. Styrelsen bedömer med ägardirektivet från kommunfullmäktige som grund, hur vinsten ska användas för nybyggnation, renoveringar och värdesäkring av kapitalet.
 
Bo Fridolph, SPI
– En […] viktig faktor är att inte HFAB drivs av vinstintressen som åsamkar dess hyresgäster kostnader som skall bäras av hela medborgarkollektivet. HFAB:s eventuella vinst skall komma HFAB:s hyreskollektiv till gagn i form av fonderade medel för underhåll och förnyelse.

Annons
Fakta: Hem & Hyras valenkät

Svaren är hämtade ur den enkät som skickades ut under våren. Alla partier som fanns representerade i fullmäktige i Halmstad i juni 2010 har deltagit.

Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Nu kan du ange din granne på webben – värden vill komma åt svartuthyrning Sjukpensionären Tomas får hyreshöjning på 350 kronor: "För mig kommer det att kännas" Att inte orka sköta uteplatsen – inget skäl för att få byta lägenhet Få sätter in persienner trots väntad rekordsommar Nytt sätt att leverera paket – därför testar värden över tusen luckor i 20 bostadsområden

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.