Annons

Säljer Leos hus och lägger vinst på skolor – ”Borde gå på skatten”

Nyheter Kommunernas tyngsta argument för att sälja lägenheter är att få råd att bygga nya. Ändå har de plockat försäljningsvinster för över 2 miljarder till andra satsningar. Leo Östergren är säker på att hyreshöjningar väntar när hans lägenhet nu säljs till en privatvärd. Han har beslutat att flytta.
Foto: Per Groth
Vinstuttagen gör hyresgästen Leo Östergren, 67, rentav förbannad. "Kommunen är redan skyldig att bedriva skola – och den ska vara skattefinansierad. Det här blir som en extra skatt för oss som bor inom allmännyttan."

Leo Östergren, 67, har bott i det härligt lummiga bostadsområdet i södra Eskilstuna i 33 år. Planen var att stanna tills han var redo för äldreboendet.

Hans hyresvärd hade en annan plan.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I fjol meddelade Eskilstuna kommunfastigheter att 577 lägenheter skulle säljas, för att kommunen skulle få pengar till nya skolor, äldreboenden, trygghetsfrämjande satsningar och arbetsmarknadsåtgärder.

När Leo Östergren fick veta att hans tvårummare skulle gå under klubban fattade han genast beslut om att flytta. Han hade sett vad som hände när ett närliggande område såldes till en privatvärd och ville inte drabbas av samma öde.

Leo Östergren har bott i samma område i 30 men känner sig nu tvungen att flytta.

– Bara någon månad efter försäljningen kallade den nya ägaren till förhandlingar om hyran och höjde med runt tusen kronor. Det är klart att samma sak kommer att ske här.

Flyttlasset går nu till en åldersanpassad lägenhet för 65-plussare – med högre hyra och färre kvadratmeter.

Att kommunen lovat att hitta en långsiktig, ansvarfull ägare gjorde honom inte det minsta lugnare.

– Det spelar ingen roll vad de lovar. Den dag vi skriver på det nya hyreskontraktet har kommunen inget att säga till om.

Annons
Läs ocksåHär mjölkas bostadsbolagen på miljoner: ”Borde användas till renovering”Hans-Erik Pedersen vill att Förbos vinst ska användas till energieffektivisering och andra åtgärder som är vikitga för hyresgästerna, inte föras över till kommunen för att täcka andra utgifter.

I en enkätundersökning för två år sedan har majoriteten av Sveriges kommunala bostadsbolag svarat att de säljer lägenheter främst för att få råd att bygga nya. Hem & Hyras granskning visar dock att över två miljarder kronor i vinst från försäljningar mellan 2014 och 2018 i stället gick till så kallade bostadssociala ändamål, med satsningar på bland annat trygghet, särskilda boenden och skola.

Det gör Leo Östergren rent utsagt förbannad.

– Kommunen är redan skyldig att bedriva skola – och den ska vara skattefinansierad. Det här blir som en extra skatt för oss som bor inom allmännyttan.

Läs ocksåEfter utbetalningar på nära en halv miljard kronor - nu stoppas vinstuttagenKatrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, samt pengar.
Leo Östergren hade hoppats få bo kvar i lägenheten tills det var dags för äldreboendet. Så blev det inte. Lägenheterna säljs för att kommunen ska ha råd med andra investeringar.

När det gäller att föra över pengar till sin ägare är hans värd Eskilstuna kommunfastigheter flitigare än de flesta. Mellan åren 2014 och 2018 plockades närmare 100 miljoner kronor från bostadsbolaget till kommunen, visar Hem & Hyras granskning.

Och vinstuttagen har fortsatt. År 2023 kommer summan ha vuxit till totalt cirka 500 miljoner, bekräftar Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

– En halv miljard är jättemycket pengar, men använder man dem till andra byggnader räcker de inte så långt, säger han.

I grund och botten handlar vinstuttagen om kommunernas hårt ansträngda ekonomi, berättar Jimmy Jansson.

– Kostnaderna har ökat otroligt mycket. Då har vi att välja mellan att låna varenda krona för att bygga äldreboenden och skolor eller använda de här pengarna för att klara finansieringen.

Annons
Jimmy Jansson (S) ser inget problem med vinstuttagen.. ”Pengarna hamnar ju tillbaka hos ägarna, det vill säga svenska folket.”

Kan man inte bara höja skatten i stället för att plocka ut vinster?

– Jo, man kan höja skatten. Men den slår alltid hårdast mot dem som tjänar minst. Det blir ensamstående – ofta kvinnor – och pensionärer som får betala.

Att hyresgästerna skulle bli dubbelbeskattade när pengar förs över till kommunen tycker han är ett ”helt absurt” argument.

– Pengarna hamnar ju tillbaka hos ägarna, det vill säga svenska folket. Man använder inte det argumentet när någon annan kommunal verksamhet gör vinst – då är det bara positivt att kommunen tjänar pengar.

Han poängterar även att Eskilstuna faktiskt bygger 300 nya lägenheter varje år och att allmännyttan i själva verket växer.

– Vi måste vara en sund ägare som har råd att bygga nytt – och då behöver vi också sälja vissa delar. Men tyvärr blir det ju så att några människor hamnar i kläm.

Fakta: Det här innebär vinstuttag ur allmännyttan

Fakta: Tre olika typer av uttag

Normalfallet – ta ut 1,5 procent av vinsten

De allmännyttiga bostadsföretagen bedrivs som aktiebolag. I sådana bolag kan aktieägaren, det vill säga kommunen, ha rätt till en så kallad vinstutdelning – alltså en del av fjolårets vinst.

Om bostadsbolaget är del av flera kommunala bolag kan en del av vinsten föras över till andra verksamheter genom ett koncernbidrag. Bolaget kan även besluta om att minska aktiekapitalet för att återbetala pengar till kommunen.

Här får kommunen använda pengarna efter egen vilja. Det högsta totala beloppet för dessa tre typer av värdeöverföringar är cirka 1,5 procent av bolagets aktiekapital. Beloppet får heller inte överstiga halva årets vinst.

Räkneexempel: Om bostadsbolaget har ett totalt aktiekapital på 100 miljoner får maximalt 1,5 miljoner kronor föras över till kommunen – så länge man gjorde minst 3 miljoner kronor i vinst.

Undantag 1 – ta ut halva försäljningsvinsten

Oberoende av de övriga begränsningarna får kommunen plocka ut vinst från försäljningar av bostadsbolagets fastigheter. Vinsten motsvarar skillnaden mellan vad bostäderna har för bokfört värde
och vad de såldes för.

Även här får kommunen använda pengarna efter egen vilja. Men maximalt halva den totala vinsten får plockas ut.

Räkneexempel: Om bostadsbolaget sålt fastigheter för 100 miljoner får maximalt 50 miljoner föras över till kommunen.

Undantag 2 – ta ut hela vinsten

Om kommunen ska använda pengarna till så kallade bostadssociala ändamål kan hela den totala årsvinsten föras över från bostadsbolaget. Exempel på godkända satsningar är fotbollsplaner,
fritidsanläggningar, trygghetsinsatser, lekplatser och särskilda boenden.

Här måste kommunen använda pengarna för att främja integration, social sammanhållning eller för att underlätta bostadssituationen hos utsatta grupper. Till detta får hela fjolårets vinst användas.

Räkneexempel: Om bostadsbolaget gjort en vinst på 100 miljoner får 100 miljoner föras över till kommunen.

Fakta: Så gjorde vi
  • Siffrorna för respektive bostadsbolags värdeöverföringar är hämtade ur Boverkets rapporter ”Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” från räkenskapsåren 2014 till 2018. Rapporterna bygger på kommunernas egen inrapportering till myndigheten
  • Siffrorna är även justerade efter lämnat koncernbidrag och mottaget aktieägartillskott. Exempelvis: Om ett bolag lämnar koncernbidrag med 1 000 kronor till moderbolaget och får tillbaka 900 kronor som aktieägartillskott är värdeöverföringen 100 kronor.
  • Ett koncernbidrag eller aktieägartillskott från moderbolag till dotterbolag är i princip inte att betrakta som en värdeöverföring.
Läs också Kommunen vill ta rekordsumma från allmännyttan – ”de vill täcka upp för dåliga affärer” Coronakrisen anges som skäl för utdelning från allmännyttan Västsveriges kommunala värdar lämnar ifrån sig miljontals kronor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.