Annons

Seger för Växjöbostäder om hyrorna på Alabastern

Växjö I dag kom hyresnämndens beslut om vilken hyra som ska gälla i nyrenoverade Alabastern. Växjöbostäder får exakt den hyra som de krävt i fyra fall av sex. Det innebär hyreshöjningar på upp till drygt 2 100 kronor i månaden. Hyran kommer att trappas upp. Omkring 300 lägenheter berörs.
Foto: Annika Wallsson
Hyresnämnden har avgjort hyrorna på Alabastern. Växjöbostäder fick igenom majoriteten av sina höjningskrav.

Hyrestvisten mellan Växjöbostäder och Hyresgästföreningen om de renoverade lägenheterna i kvarteret Alabastern på Araby i Växjö avgjordes i dag av Hyresnämnden i Jönköping.

Hyresgästföreningens inställning har hela tiden varit oförändrade hyror, med hänvisning till att de redan förhandlats utifrån renoveringen en gång tidigare. Växjöbostäder ville ha ny förhandling om en ytterligare hyreshöjning och parterna har inte kunnat enas i någon nivå. Det slutade med att Växjöbostäder vände sig till hyresnämnden för en bruksvärdering av hyrorna.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Så här ser utfallet i nämnden ut:

Enbart de två lägenheter som har kokvrå får en lite lägre höjning än vad Växjöbostäder yrkade. Övriga lägenheter får den hyra som Växjöbostäder begärt.

Hem & Hyra har inte kunnat nå Maria Säterdal, vd för Växjöbostäder, eller René Jaramillo (M), styrelseordförande för Växjöbostäder.

Läs ocksåAlabastern under lupp

Mats Seglarvik, gruppchef hos Hyresgästföreningen i Växjö, säger:

Annons

– Jag har inte hunnit se över beslutet ännu eftersom jag är sjuk. Men jag vill gärna kommentera när jag har läst.

I hyresnämndens beslut konstateras att hyreslagens regler innebär att part när som helst kan få hyrans storlek omprövad, om den tidigare hyran tillämpats i sex månader. Hyresnämnden skriver:

Läs ocksåNämnd får avgöra renoveringshyra i Växjö

”Även om parterna träffat en tidigare förhandlingsöverenskommelse grundad på bruksvärdering i stället för en diskussion om hyresvärdens kostnader innebär en sådan förhandlingsöverenskommelse inget hinder att begära en prövning i hyresnämnden. Vid en sådan prövning är utgångspunkten alltid lägenhetens bruksvärde. Något annat kriterium känner inte hyreslagen till.”

Och vidare: ”Den senast ingångna förhandlingsöverenskommelsen för prövningslägenheterna är således inget hinder mot en prövning av bruksvärdet i hyresnämnden.”

När hyresnämnden hade sitt sammanträde gjordes besiktningar av jämförelselägenheter som parterna tagit fram. Hyresnämnden skriver bland annat att det bland de lägenheter som är tillräckligt likvärdiga med prövningslägenheten får den lägenheten användas som har den högsta hyresnivån, såvida inte denna kan anses avvika från den allmänna hyresbilden såsom enstaka objekt.

Hyresnämnden: ”Samtliga besiktigade lägenheter i dessa ärenden är belägna i vad som brukar benämnas som miljonprogramsområden. Det saknas anledning att anta att skillnaderna i hyresnivåer mellan de olika områdena som har besiktigats beror på att det ena eller andra området skulle utgöra tydliga avvikelser från hyresmarknaden i stort i Växjö. Det har inte heller påståtts att några av jämförelselägenheterna skulle utgöra sådana avvikande exempel att de av den anledningen inte skulle kunna användas för en direkt jämförelse.”

Annons

Hyresnämnden har gått igenom varje prövningslägenhet och ställt den mot de lägenheter som tagits fram som jämförelse av hyresnivån. De hyresnivåer som nämnden beslutat om landar på hyreshöjningar på 20-40 procent. Därför anser hyresnämnden att hyran bör trappas upp på så sätt att höjningarna vid varje tillfälle motsvarar högst cirka tio procent av den nuvarande hyran. Upptrappningen ser lite olika ut. Några får full hyra nästa år, första januari 2021 eller första januari 2022.

Höjningarna påverkar inte bara prövningslägenheterna utan är riktmärke för hyrorna i omkring 300 lägenheter.

En ledamot är skiljaktig i beslutet, dels i fråga om hyresnivåerna och dels om trappningens utformning. Han anser inte att en direkt jämförelse kan ske mellan prövningslägenheterna och de lägenheter som Växjöbostäder har tagit fram och att hyran därför i stället ska bestämmas efter en allmän skälighetsbedömning. Han tycker även att upptrappningen borde ha varit mer förmånlig för hyresgästerna.

Fram till 16 april kan hyresnämndens beslut överklagas till Svea hovrätt.

Fakta: Alabasterns nya hyror

Hyrorna kommer att trappas upp i olika takt.

Läs också Uppsagd för sju sena hyror – så lyckas hyresgästen ändå få behålla kontraktet Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Viveca, 78, bor hos värden som höjer hyran mest i landet: "Måste bli ett stopp någon gång"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.