Annons

Sju av tio unga vill flytta hemifrån

Göteborg ​Sju av tio unga mellan 20 och 25 år skulle vilja flytta hemifrån men kan inte på grund av bostadsbristen. Lika hög andel föräldrar skulle vilja att deras ungdomar hittar en egen bostad. Det visar en enkätundersökning som Hyresgästföreningen låtit göra i Göteborgsområdet.
– Resultatet av undersökningen är både alarmerande och uppfordrande gentemot de ansvariga kommunpolitikerna, säger Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare hos Hyresgästföreningen region Västra Sverige.
– Vi kan helt enkelt inte låta en hel ungdomsgeneration ”stanna i växten”. Arbete och bostad är förutsättningen för att bli vuxen på riktigt.
Företaget Novus Opinion har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 300 föräldrar i Göteborgsområdet. 150 av dem bor i Göteborg, andra hälften i någon av kranskommunerna . Gemensamt för de intervjuade är att de har barn mellan 15 och 25 år som bor kvar hemma.
Sju av tio intervjuade föräldrar med ungdomar i åldern 20-25 år uppger att deras ungdomar skulle vilja flytta hemifrån om de hade möjlighet. Lika hög andel föräldrar uppger att de själva också vill att deras unga ska kunna flytta ut till en egen bostad.
Bara omkring 20 procent av föräldrarna svarar att deras barn bor hemma och vill fortsätta göra det.
Hälften av de intervjuade föräldrarna oroar sig för att deras ungdomar inte ska kunna hitta egen bostad. Störst är oron bland föräldrarna i Göteborg. Där säger 16 procent att de är mycket oroliga över bostadssituationen medan 38 procent säger sig vara mycket oroliga.
En hög andel mammor och pappor är också oroliga för att deras barn inte ska ha råd att flytta hemifrån. Även här är oron störst bland Göteborgsföräldrarna.
Majoriteten av de tillfrågade föräldrarna, närmare 70 procent, har inte agerat aktivt för att hjälpa sina barn att hitta en egen bostad. Bland dem som har agerat är den vanligaste åtgärden att ordna ett bosparande . Var tionde förälder har satt sitt barn i bostadskö och ungefär lika hög andel har pratat med vänner och bekanta för att försöka hitta en bostad.
Närmare sju av tio föräldrar anser att hyresrätt är den bästa boendeformen som första bostad.
– Undersökningen bekräftar vårt krav på en omfattad nybyggnation av hyreslägenheter med rimliga hyror i hela Göteborgsområdet, säger Lennart Sjöstedt.
Föräldraenkäten har också genomförts i Stockholms- och Malmöområdet med likartat resultat. Totalt omfattar undersökningen 1 000 föräldrar i de tre storstadsområdena.

Annons
Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Nya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö" Lättare få lägenhet om du har släkting på bostadsbolaget: "Korruptionsrisk" Tranemobon Bengt fajtas för sin tomma lya i Göteborg - "Rena rama Nordkorea" Så länge måste du köa till de mest populära adresserna – Jeannette väntade i 10 år

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.