Annons

Skandalvärd i nytt blåsväder

Stenungsund ​Värden Bengt Stjärnered, som finns med på Hem & Hyras lista över landets 26 värsta värdar, har överlåtit sina hus på nya ägare. Men den granskning Hem & Hyras gjort visar fortsatt tydliga kopplingar till familjen Stjärnered.- Den mannen har ingen heder i kroppen, kommenterar Hyresgästföreningens jurist Conny Borup.

​Av den kortfattade information hyresgästerna fått i sina brevlådor framgår att Bengt Stjärnereds bolag Stjärnfastigheter överlåtit ett av husen, Bergsvägen 5-9, till Fejen Bostäder AB. De andra två husen nummer 11-21 har övertagits av Skrinet Bostäder AB. Alla tre fastigheterna ska förvaltas av Axxona  AB.

Annons
Men en närmare granskning av de här tre bolagen visar på fortsatt tydliga kopplingar till familjen Stjärnered.  De två nya ägarbolagen Fejen och Skrinet bildades så sent som i början av februari i år och som enda ordinarie ledamot i styrelsen för bägge bolagen återfinns Bengt Stjärnereds hustru.
 
I aktiebolaget Axxona som enligt informationen till hyresgästerna ska sköta förvaltningen av alla tre husen är Bengt Stjärnered själv styrelseordförande. Även här är hans hustru ordinarie ledamot.
 
Överlåtelsen av de tre hyreshusen som registrerades av Lantmäteriets inskrivningsenhet den 21 mars har inte skett genom någon försäljning.  I stället har Bengt Stjärnered överlämnat de tre husen som gåva till de två nystartade bolagen. Gåvohandlingarna är daterade 18 mars och undertecknade av såväl Bengt Stjärnered och hans hustru, den sistnämnda som representant för såväl Fejen som Skrinet.
 
Av informationen till hyresgästerna framgår också att april månads hyra ”ska betalas på redan utskickad avi”, alltså även fortsättningsvis till Stjärnfastigheter.
 
Hyresgästföreningens jurist Conny Borup skräder inte orden när han får höra talas om vad som hänt på Bergsvägen.
 
– Den här mannen har ingen heder i kroppen, säger han upprört. Det är uppenbart att Bengt Stjärnered inte har minsta avsikt att lämna över förvaltningen och därmed uppfylla den överenskommelse han själv gått med på. I stället har han bluffat sig igenom hela den här processen för att undgå en tvångsförvaltning.
I mitten av februari i år behandlade hyresnämnden Hyresgästföreningens ansökan om att ställa de tre husen på Bergsvägen under tvångsförvaltning. Ansökan omfattade hela 26 sidor där Bengt Stjärnered anklagas för en lång rad brister och övertramp.
 
Det handlar både om dåligt underhåll av lägenheterna, uppsägningar av hyresgäster utan godtagbara skäl och hot om kronofogde och inkasso mot hyresgäster som vägrat gå med på höjda hyror. Flera hyresgäster uppger också att Bengt Stjärnered tagit sig in i lägenheter och förråd utan tillstånd .
 
Efter några timmars förhandlingar i hyresnämnden gick Stjärnfastigheters ägare frivilligt med på att överlåta förvaltningen av sina tre hyreshus i Stenungsund  till en utomstående förvaltare som skulle ta hand om den dagliga driften av husen.
 
Det var en överenskommelse som välkomnades av såväl Hyresgästföreningen som hyresgästerna på Bergsvägen och som även Bengt Stjärnereds juridiska ombud förklarade sig nöjd med. Men glädjen förbyttes snabbt i besvikelse när Bengt Stjärnered begärde anstånd, alltså förlängd tid, för att upprätta ett förvaltningsavtal.
 
Den begäran sade Hyresgästföreningen dock nej till och har i stället begärt att hyresnämnden återigen tar upp föreningens ansökan om tvångsförvaltning. En tid för den förhandlingen är också utsatt till 18 maj i år.
 
– Den här begäran om anstånd som Bengt Stjärnered lämnade in till hyresnämnden 17 mars i år är ju ren och skär bluff, en ren skenmanöver, eftersom han dagen därpå skriver på en gåvohandling där husen överlåts till de nya bolagen, säger Conny Borup, Hyresgästföreningens jurist, som nu kommer att lämna in en ny ansökan om tvångsförvaltning , denna gång riktad mot de nya ägarna Fejen och Skrinet.
 
Bengt Stjärnered finns med på den lista över Sveriges 26 värsta värdar som Hem & Hyra presenterade i början av året. En nominering som han själv kommenterade med ”jag skulle gärna vilja veta på vilka grunder de kommit fram till det”.
 
Men när Hem & Hyra söker Bengt Stjärnered för att ställa frågor om överlåtelsen är han inte intresserad av att lämna några kommentarer. I stället lägger han på luren så fort reportern presenterat sig och svarar sedan inte på efterföljande samtal.
 
Inte heller Bengt Stjärnereds juridiska ombud vill lämna någon kommentar eftersom han överhuvudtaget inte varit inblandad i överlåtelsen. 

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Värdarna som är sämst i landet Video: Fastigheterna förfaller när ägaren håller sig undan Svartlistad värd dras inför hyresnämnden Nu fungerar allting igen efter tvångsförvaltningen Gun är tryggare när huset är sålt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.