Annons

SKL: 160 000 bostäder kan byggas enligt existerande planer

Nyheter Fler än 150 000 bostäder kan byggas runt om i Sverige enligt de detaljplaner som redan finns.
Foto: Anna Rytterbrant
Det byggs så det knakar, framför allt i Stockholmsområdet och flera närliggande kommuner.

En ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar att det går att bygga närmare 160 000 bostäder enligt existerande detaljplaner. Samarbetsorganisationen konstaterar också att var fjärde ny detaljplan överklagas.

Den lagändring som skulle påskynda överklagandeprocessen har dessutom visat sig få motsatt effekt, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

– Mark- och miljödomstolarna behöver hantera överklagade detaljplaner snabbare än vad de gör i dag. En studie som Boverket gjort bland tre av fem domstolar visar att överprövningen i genomsnitt tar 142 dagar. Det är betydligt längre än vad det tog för länsstyrelserna som var första överprövande instans fram till 2016.

Resultatet blir att bostadsbyggen blir försenade och dyrare än beräknat.

Annons

SKL:s sammanställning visar att antalet planlagda bostäder varierade kraftigt under 2016 och 2017. Allra flest, mätt i antal per 1  000 invånare, fanns i Trosa, Knivsta och Nyköping tätt följt av en rad kommuner i Stockholms län. Även Gällivare hamnar högt på den listan. Så här ser det ut i din kommun.

Läs ocksåNy lag ska snabba på överklaganden

Detaljplanen speglar dock inte hela sanningen. Att det finns mark avsatt för bostadsbyggen innebär inte alltid att det snart finns fler bostäder. I ett hundratal kommuner finns det enligt SKL:s sammanställning få eller inga aktörer som vill bygga – trots att det är bostadsbrist.

SKL efterfrågar nya initiativ, varav minst ett som Hyresgästföreningen också vill se.

Annons

– Ska det bli tillräckligt byggt på svaga marknader, då behöver staten vara med och lösa finansieringen, säger Gunilla Glasare.

Läs ocksåMyndighet: För lite konkurrens när bostäder byggs

– Det har lagts flera bra utredningsförslag på senare tid om hur staten kan hjälpa till, som bör genomföras. Det handlar till exempel om att införa statliga topplån till den som bygger, att låta fler som bygger få ta del av statens garantier mot kreditförluster och att betala ut investeringsstödet till nya hyresrätter i tidigare skeden.

Fakta: Beviljade bygglov kommun för kommun

Tillbaka till artikeln


Tillbaka till artikeln

Läs också Grannar i Danderyd piggast på att överklaga Kommunens känga till regeringen: ”Orimligt att bli lämnad så ensam” Mögliga skrubbar och källarrum utan brandskydd – här är batteriboomens baksida

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.