HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

”Sluta skyll ifrån er och börja bygga tillsammans”

Nyheter Staten, kommunerna och byggherrarna motarbetar varandra. Men ett gemensamt byggavtal skulle det bli enklare att samarbeta – och svårare att dra sig ur.

Innan spaden kan sättas i marken finns det flera intressen och behov som ska uppfyllas.

Ofta slutar det med baklås. Staten skyller på kommunerna, som i sin tur pekar på för hårda byggkrav och brist på statligt stöd. Och byggherrarna vill försäkra sig om att gå med vinst innan man kastar sig in i ett mångmiljonprojekt.

Läs ocksåHannas familj fast i väntrummet efter flykten från Ukraina – ”Vill kunna klara oss själva”Hanna Veretennykova och Oleg Makarov med barnen Maria och Michael är flyktingar från Charkiv i Ukraina. Tack vare massflyktsdirektivet kan de stanna i Sverige, men det går för närvarande inte att komma vidare i asylprocessen.

Lösningen är att i stället dela på ansvaret och med gemensamma ansträngningar motarbeta bostadsbristen, skriver sju kommunalpolitiker i ett blocköverskridande inlägg i SvD:s Brännpunkt.

Gemensamt föreslår de att staten, kommunen och byggherrarna ingår ett så kallat intentionsavtal inför ett byggprojekt. Tanken är att kommunen ska ta på sig ansvaret för planering och initiativ medan staten lovar att leverera nödvändig infrastruktur – och bostadsbolagen försäkrar i sin tur att planerna förverkligas enligt tidsplan.

Eva Nypelius (C), ordförande i programberedningen för ökat bostadsbyggande på Sveriges kommuner och landsting, använder Finland som gott exempel. Där är intentionsavtal en naturlig del vid skapandet av nya bostadsområden.

Läs ocksåGravida Maria om sitt korttidskontrakt: ”Glad bara jag inte behöver flytta under förlossningen”Robin och Maria bor på korttidskontrakt. Det innebär lågt eller inget underhåll och att de inte vet när de måste flytta.

– Finland bygger betydligt mer per invånare. I Sverige skyller vi på varandra och ingenting händer. Vi vill vända på perspektiven och på så vis hitta en samordning och ett gemensamt synsätt, säger hon till Hem & Hyra.

Genom en samplanering skulle det gå att framgångsrikt exploatera även områden som i dagsläget inte anses vara de allra mest attraktiva.

– Ser man samtidigt till att det finns bra kommunikationer ut till bostäderna behöver man inte bara bygga i centrala Stockholm, säger Eva Nypelius.

Läs ocksåAllt fler osäkra kontrakt i Göteborg – privatvärdarna har flest

Huvudansvaret för bostadsbyggandet i Sverige ska fortfarande vila hos staten samt kommunen – och det är byggherrarnas kalkyler som får avgöra om projektet i slutändan är möjligt.

Men Eva Nypelius vill ta ett steg bort från dagens situation, där marknadens krafter fått en för stor roll.

– I dag väntar byggherrarna gärna på ett mer lönsamt läge att börja bygga – trots att det finns mark tilldelad, och trots att bostäderna behövs och finns med i kommunens planering.

Några sanktioner mot den som bryter avtalet ska förhoppningsvis inte behövas, menar hon.

– Det ska mycket till för att man bryter ett ingått avtal. Och i första hand handlar det här förslaget om att få igång debatten om ett gemensamt synsätt.

Fakta: Statens åtaganden

Avpassa staliga infrastrukturinvesteringar till planerad bostadsutbyggnad.
Ge besked om hur staten ser på allmäna intressen och eventuella riksintressen – i ett tidigt skede.
Använda statligt ägd mark på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Fakta: Kommunernas åtaganden

Arbeta aktivt för ökat bostadsbyggande.
Samverka med varandra regionalt.
Effektivisera sina planerings- och beslutsprocesser.
Stå emot tillfälliga och lokala opinioner.

Fakta: Byggherrarnas åtaganden

Förverkliga de planer som tilldelats dem snabbt och i tid.
Samverka för ett effektivare plangenomförande.
Verka för minskade byggkostnader och en bättre konkurrens i alla skeden av byggprocessen.

Läs också Noll nya hyresrätter i Vaxholm på sju år – "det är skandal" Moa, 25 år med Aspergers - "Svårt att ta in att jag fått ett eget hem"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.