Annons

Stresslarm på Hyresgästföreningens regionkontor i Göteborg

Göteborg Arbetssituationen på Hyresgästföreningens regionkontor i Göteborg har varit tuff i flera år. Nu slår fack och skyddsombud larm till Arbetsmiljöverket.
Foto: AnnaKarin Löwendahl

Hög arbetsbelastning, långvariga sjukskrivningar, stress och stor personalomsättning har under lång tid präglat och försvårat arbetet på Hyresgästföreningens regionkontor i Göteborg.

Det menar samtliga skyddsombud och fack på arbetsplatsen, som nu har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Regionkontoret har ungefär 90 anställda.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Enligt skrivelsen har arbetsgivaren visserligen gjort insatser för arbetsmiljön, men dessa har ofta kommit för sent. Det uppges också finnas stora brister i arbetet med att förhindra att liknande situationer uppstår på nytt.

För drygt två år sedan flyttade kontoret till nya, aktivitetsbaserade lokaler. I kombination med täta omorganisationer och bristande systematiskt arbetsmiljöarbete har det bidragit till dagens situation, menar skyddsombud och fack.

Flertalet långtidssjukskrivningar är stressrelaterade. Omsättningen på personal är förhållandevis hög, och ofta dröjer tillsättningen av vakanta tjänster vilket skapar ett vakuum.

Annons
Läs ocksåMinusbudget på tio miljoner klubbad i StorgöteborgHyresgästföreningen region Västra Sverige har haft höstfullmäktige och antagit budget och verksamhetsplan för 2024 och 2025.

Pressen på regionkontoret märks av även hos medlemmar och förtroendevalda.

– Jag vet att förtroendevalda har reagerat. Blir personal sjukskriven så uteblir den som normalt brukar stötta. Folk säger att de inte får den hjälp de behöver. Personalen hinner inte med. Vi har alltid mycket på gång samtidigt. Då märks det snabbt om någon är borta, säger Rahim Maatoug, skyddsombud och ordförande för kontorets Handelsklubb.

Han menar att skrivelsen till Arbetsmiljöverket innebär en uppmaning till samtliga parter på arbetsplatsen.

Läs ocksåStarkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg

– Den är ett sätt att se om även vi i skyddet och facket brister, om vi kommer in för sent med våra åtgärder, säger Rahim Maatoug.

Pedram Kouchakpour är regionchef för Hyresgästföreningen i region Västra Sverige. Han säger att arbetsplatsen fungerar bra på många sätt, men att det alltid finns anledning att vara självkritisk och utveckla arbetsmiljön.

Annons

– Det finns saker vi behöver jobba vidare med, till exempel vad gäller stress i arbetet. Vi har gjort en omorganisation som ett led i att skapa bättre förutsättningar för oss att klara av vårt uppdrag, säger han.

Pedram Kouchakpour bekräftar att antalet sjukskrivningar under det gångna året har varit för många i relation till ledningens ambitionsnivå.

– Omorganisationen som vi gjorde under början av året har skapat oro, som vi tar på största allvar. Vi jobbar kontinuerligt med de här frågorna. Vi kommer nu närmast att se över de brister som kan finnas i rutiner och vidta konkreta åtgärder, säger han.

Fakta: Begäran om åtgärder kring arbetsmiljön
  • Anställd eller skyddsombud som upptäcker brister i arbetsmiljön ska till att börja med kontakta arbetsgivaren och be att problemen rättas till.
  • Om det inte räcker har skyddsombud rätt att begära åtgärder hos Arbetsmiljöverket med stöd i arbetsmiljölagen.
  • Om anmälan uppfyller de formella kraven så prövar Arbetsmiljöverket begäran. Det sker oftast genom inspektion.
  • Prövningen kan leda till föreläggande, förbud eller beslut om att inte göra någon åtgärd. Samtliga beslut kan överklagas av de berörda parterna.
Läs också Tio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nytt Han går i täten för 67 000 västsvenska hyresgäster: "Vi måste kunna ha högt i tak" Storgöteborg mobiliserar inför valet – medlemsökning i fokus för Västra Sverige

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.