HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Strypt resande när Aros-Gävle måste spara

Uppsala Det blir färre resor och möten för de förtroendevalda inom Hyresgästföreningen Aros-Gävle nu när regionen nu ska spara pengar. Exempelvis blir det inget deltagande i Almedalsveckan. "Det har ett symbolvärde att vi håller vår budget", säger ordföranden Torbjörn Rönnkvist.
"Vissa möten kan ske via Skype", säger regionordförande Torbjörn Rönnkvist.

Som Hem & Hyra berättade här förbereder Hyresgästföreningen Aros-Gävle ett nytt sparpaket sedan det sent på året visat sig att regionen är på väg mot ett underskott med en och en halv miljon kronor.

– Det känns bekymmersamt med tanke på att vi nyligen höjt medlemsavgiften, säger Torbjörn Rönnkvist, regionens ordförande.

Läs ocksåHyror pressas upp av konceptGrafik om hur styckerenoveringar går till.

De stora besparingarna väntas göras inom tjänstemannaorganisationen. Beslut om åtgärdspaket tas vid ett styrelsemöte i februari.

Men den ekonomiska situationen får också konsekvenser för Hyresgästföreningens förtroendevalda och deras arbete.

– Det har ett symbolvärde att vi tar vår del av ansvaret, säger Torbjörn Rönnkvist.

Läs ocksåHyror pressas upp av konceptGrafik om hur styckerenoveringar går till.

Regionen avstår från att skicka förtroendevalda till politikerveckan i Almedalen sommaren 2019 och det blir minskat utbyte med de övriga regionerna.

Arbetsgrupperna som arbetar med exempelvis miljö, integration och bostadspolitik ska ses över.

– Det kan bli aktuellt att slå ihop grupper eller hålla någon vilande, berättar Torbjörn Rönnkvist.

Läs ocksåDubbla hyran efter renovering

Andra möten ska, om det är möjligt, hållas via exempelvis skype för att kostnaderna för att resa och bo ska kunna minimeras.

Dilemmat är att neddragningen sker i en tid då Hyresgästföreningen samtidigt har stort behov av att arbeta utåtriktat och opinionsbildande.

Det nuvarande systemet för hyressättning är satt under press. Beroende på hur det går med regeringsbildningen kan det bli aktuellt med marknadshyror som Hyresgästföreningen är så stark motståndare till.

– Vi måste förbereda oss inför olika scenarier. Exempelvis att det kan bli extraval. Då måste vi vara på tårna.

Visst ekonomiskt utrymme finns kvar hos de 20 föreningarna inom regionen Aros-Gävle, vika hittills bara förbrukat i genomsnitt 75 procent av årets tilldelade medel.

– Avsikten är att vi inte ska behöva minska på folkrörelsearbetet, säger Torbjörn Rönnkvist.

Läs också Deponering kan vara ett farligt beslut Omstridda skatteklipp kan komma att stoppas

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.