Annons

Suspension tas upp på höstmöte

Halland Två förtroendevalda har stängts av från sina uppdrag i Hyresgästföreningens västsvenska region under 2015. Inför fullmäktige idag ifrågasätter en av dem om processen är rättssäker.

I kväll samlas regionfullmäktige i Hyresgästföreningen region västra Sverige för sitt årliga höstmöte. På dagordningen står bland annat nästa års budget, samt beslut om vilka 20 förtroendevalda som ska företräda regionen på Hyresgästföreningens nationella förbundsstämma i juni nästa år.

Fullmäktige har också fått en medlemsmotion på sitt bord. Det är Ulf Granath, avstängd ordförande för Frölundaföreningen, som vill att fullmäktige uppmanar förbundsstämman att ändra Hyresgästföreningens stadgar när det gäller suspension från förtroendeuppdrag inom föreningen.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

”Denna paragraf används i dag på ett mycket felaktigt sätt”, skriver Ulf Granath i sin motion. Han anser att det i dag går att ”få bort någon från organisationen” på godtyckliga grunder, och att dagens system varken är rättssäkert eller demokratiskt.

– Paragrafen är för vagt utformad, den måste vara mer stringent. Till exempel måste den som hotas av suspension få en ärlig chans att försvara sig och ge sin version, kanske även kalla vittnen, säger Ulf Granath till Hem & Hyra.

I sin motion önskar han också att skälen för suspension tydligt ska framgå, att det ska krävas synnerliga skäl för en sådan åtgärd samt att den som berörs ska ha möjlighet att få sitt ärende prövat av en oberoende juridisk enhet. Han vill också korta den maximala tiden för avstängning från fem år till sex månader.

Annons
Läs ocksåMinusbudget på tio miljoner klubbad i StorgöteborgHyresgästföreningen region Västra Sverige har haft höstfullmäktige och antagit budget och verksamhetsplan för 2024 och 2025.

Men regionfullmäktige får inte lov att ta något beslut om att ändra stadgarna, konstaterar regionstyrelsen i ett skriftligt svar. Det är bara förbundsstämman som kan det. Styrelsen konstaterar också att det är ”ytterst ovanligt” med beslut om suspension. Det sker exempelvis då någon ”inte följer stadgeenligt fattade beslut (…) eller bryter mot de etiska reglerna. Suspension kan också komma ifråga när det skett många överträdelser över tid och när personliga samtal med den berörda personen om dessa överträdelser ej lett till några förändringar.”

Den knapphändiga informationen om sakskäl förklarar styrelsen med att man vill skydda den person som riskerar suspension, men också dem som eventuellt bidragit med information i ärendet. Styrelsen påpekar också att stadgarna redan i dag ger utrymme för den som berörs att ge sin version – och ändra sitt beteende – i god tid innan ett suspensionsärende ens uppstår.

”En förening är inte en domstol. En förening har rätt att själv utse vilka som kan företräda organisationen”, poängterar regionstyrelsen. Därför avfärdar man också behovet av en särskild juridisk enhet, bortsett från de fall då man behöver rådfråga juridisk expertis.

Läs ocksåBäst i hela landet – medlemmarna ökar i rekordfartBildmontage. Joel Ahonen, gruppchef för medlemsutveckling i region sydost, gläds åt ökande medlemsantal. Regionfullmäktige i Nässjö.

Ulf Granath avfärdar de argumenten.

Annons

– Hyresgästföreningen är inte vilken förening som helst, det är en demokratisk folkrörelse. Och givetvis vet jag att det är förbundsstämman som bestämmer stadgarna, det är därför jag skrivit att fullmäktige ska lämna motionen vidare dit som sin egen. Men jag tänker skicka den själv om det behövs, jag kommer inte att låta mig tystas, säger Ulf Granath.

Höstfullmäktige börjar klockan 18.00 på hotell Radisson Blu i Göteborg.

Läs om regionens senaste årsmöte här.

Läs också Starkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg Agnetha Andersson ny regionordförande efter votering – "Tack för förtroendet" Tre om ordförandeposten för Hyresgästföreningen i BohusÄlvsborg-Skaraborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.