HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Tidigare ordförande tog strid mot HGF – fick betala sex miljoner

Stockholm Cirka sex miljoner kronor. Så mycket har den juridiska tvisten med Hyresgästföreningen kostat Greger Björkegren, före detta ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. Men trots senaste förlusten i hovrätten tycker han att han fått viss upprättelse.
Greger Björkegren, före detta ordförande i Hyresgästföreningen i Stockholm.
Greger Björkegren, före detta ordförande i Hyresgästföreningen i Stockholm.

Hem & Hyra har skrivit flera artiklar om Greger Björkegren, tidigare ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm, som suspenderades 2014 och tvingades lämna sina förtroendeuppdrag.

Det slutade med att Greger Björkegren gick till tingsrätten och stämde Hyresgästföreningen på 1,5 miljoner kronor för förlorad arbetsinkomst. Han menade bland annat att han hade gått miste om sitt arvode eftersom hans uppdrag avslutades i förtid. Men även att avstängningen i fem år gjorde att han inte kunde väljas om till ordförande i ytterligare två år. Han krävde också att tingsrätten upphävde suspenderingen.

Läs ocksåAvsatt ordförande stämmer HyresgästföreningenGreger Björkegren, före detta ordförande i Hyresgästföreningen i Stockholm.

Men tingsrätten gick på Hyresgästföreningens linje och beslutade att Greger Björkegren skulle betala Hyresgästföreningens rättegångskostnader, 2,5 miljoner kronor. Utöver detta så uppgav Björkegrens ombud att notan för denne slutade på 1,7 miljoner kronor. Det betyder att kostnaden för Greger Björkegren hamnade på strax över fyra miljoner kronor.

Men det slutade inte där.

Greger Björkegren överklagade tingsrättens dom till Svea Hovrätt som i sin färska dom går på tingsrättens linje och fastställer tingsrättens domslut.

Läs ocksåBjörkegren överklagar beslut om suspendering

Förlusten i hovrätten innebär att Greger Björkegren får betala ytterligare en miljon, 1 063 541 kronor, i rättegångskostnader till Hyresgästföreningen. Utöver sina egna kostnader för ombud.

”Det är väldigt mycket pengar, men man får inte med sig några pengar till himlen”

Greger Björkegren berättar att processerna kostat honom totalt sex miljoner kronor, pengar som han har betalat till de juridiska ombuden.
– Det är väldigt mycket pengar, men man får inte med sig några pengar till himlen. För mig har det varit viktigt att få dokumenterat att allt som sagts om mig inte stämmer. Det känns viktigt att rentvå mitt rykte eftersom det här har gjort att jag inte är anställningsbar, säger han.

Vad anser du om hovrättens dom?
– Jag förlorade men samtidigt tycker jag domen visar att man inte har kunnat bevisa att det jag blev suspenderad för stämmer, säger Greger Björkegren.

Mårten Lundmark, Hyresgästföreningens juridiska ombud, kommenterar hovrättsdomen så här.
– Det är positivt att de fastställer tingsrättens domslut och att de slår fast att det funnits särskilda skäl att suspendera Greger Björkegren.

Men även om det var ett enigt domslut så kritiseras regionstyrelsen i Hyresgästföreningen region Stockholm för sin hantering av suspenderingen.

Läs ocksåÄnnu oklart angående suspenderade ordföranden

Inför mötet fick till exempel regionstyrelsens ledamöter inte reda på att suspenderingen skulle tas upp, det fanns inte med på dagordningen. Det var först på sittande möte som vice ordförande föreslog att punkten ”Förtroende för regionordförande” skulle läggas till. Greger Björkegren fick inte heller yttra sig inför styrelsens beslut att suspendera honom utan ombads lämna rummet när frågan skulle diskuteras.

”Även om ärendet i detta fall måste bedömas som extraordinärt och de normala rutinerna för beredning av ärenden inte kunde följas, måste styrelsens hantering av ärendet anses strida mot grundläggande rättsprinciper och kan inte heller anses förenlig med god föreningssed ” , står det i domslutet.

Greger Björkegren lyfter också fram att hovrättslagmannen Per Carlson, hade en skiljaktig motivering.

”Av det anförda framgår att det sätt på vilket regionstyrelsens majoritet behandlade
frågan om suspension inte alls svarade mot de krav som måste ställas på förfarandet
vid beslut av detta slag. Tvärtom framstår det sätt på vilket frågan hanterades som
något av ett skolexempel på hur det inte får gå till i en förening som HGF”, skriver Per Carlson.

– Det här tycker jag bekräftar att det inte hanterades på rätt sätt, säger Greger Björkegren.

När Greger Björkegren överklagade regionstyrelsens beslut om suspendering till förbundsstyrelsen i Hyresgästföreningen så handlades ärendet på ett bättre sätt, enligt hovrätten. ”och måste under alla förhållanden ha
läkt de brister som förekommit i samband med hanteringen av beslutet i regionstyrelsen”.

Mårten Lundmark, Hyresgästföreningens juridiska ombud, hur ser du på kritiken mot regionstyrelsen och skrivningen ”ett skolexempel på hur det inte får gå till” ?
– Hovrätten är enig i sitt domslut men en hovrättslagman har en skiljaktig mening i sin motivering. Jag noterar vad han skriver men det finns förklaringar till att det hanterades så i regionstyrelsen, det var en speciell situation.

Hovrätten skriver också att Hyresgästföreningen inte har tillräckligt stöd för flera påståenden som framförts och som ligger till grund för suspenderingen. Men när all bevisning vägs samman så anser hovrätten att Hyresgästföreningen har bevisat att det funnits särskilda skäl att suspendera Greger Björkegren. Och att tingsrättens domslut därför inte ska ändras.

I domen står att Hyresgästföreningens bevisning inte håller i alla delar, kommentar?
– Det betyder bara att Hgf inte lyckats bevisa allt av det som lagts Greger till last. Men det viktigaste är att hovrätten anser att Hyresgästföreningen utifrån den samlade bevisningen visat att det fanns särskilda skäl att suspendera Greger Björkegren, säger Mårten Lundmark.

Greger Björkegren har inte bestämt sig för om han kommer att ansöka om prövningstillstånd och försöka överklaga domen till Högsta domstolen. Om han skulle överklaga så är det bland annat för att få prövat om fullmäktige har rätt att upphäva ett beslut som regionstyrelsen har tagit. I fallet med hans eget ärende så ville en motion att fullmäktige skulle upphäva hans suspendering. Men fullmäktige valde att inte ta upp ärendet.
– Jag tycker att fullmäktige ska kunna upphäva regionstyrelsens beslut så det vore intressant att pröva vad som gäller, säger han.

Hans suspendering gick ut i oktober 2019 och det kan bli så att han gör comeback inom Hyresgästföreningen.
– Jag har fått en del förfrågningar, vi får se, säger han.

Läs också Förre ordföranden överklagar dom om suspendering

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.