Annons

Tvångsåtgärd: Malmö stad vill bestämma över var femte nybyggd lägenhet

Malmö Nya hårda krav väntar den som vill bygga hyreslägenheter i Malmö. Var femte lägenhet ska kunna gå till folk med försörjningsstöd eller direkt till bostadssociala insatser. Och hälften av de nybyggda lägenheterna måste lämnas till en bostadskö.
Foto: Anders Paulsson/Malmö stad
Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd i Malmö stad.

Alldeles för få privata fastighetsägare godkänner nya hyresgäster med försörjningsstöd. Och den allra tyngsta bördan landar på MKB, det kommunala bostadsbolaget. Ohållbart, resonerar den politiska majoriteten i kommunstyrelsen, som nu tagit beslut om en ny och betydligt tuffare markanvisningspolicy. Aldrig tidigare har fastighetsägare som vill bygga på Malmö stads mark mött så hårda krav.

– Det här var enda lösningen, som vi kunde se det, för att få alla att ta sin del av ansvaret i stället för att några få hyresvärdar får bära hela bördan, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden i Malmö stad.

För att över huvud taget kunna få markanvisning måste hyresvärden gå med på att lämna var tionde lägenhet direkt till Malmö stad som då blir förstahandshyresgäst och hyr vidare i andra hand till behövande. Lägenheten går alltså till stadens bostadssociala verksamhet. Var tionde lägenhet ska nu också lämnas till den regionala bostadskön Boplats Syd och där ska försörjningsstöd räcka till som en godkänd inkomst. Lägenheten måste dock inte ligga i det nybyggda huset utan kan komma från något av fastighetsägarens andra hyreshus i staden. Och dessutom: hälften av de nybyggda lägenheterna ska förmedlas via en transparent bostadskö.

– Vi har en koncentration av folk med försörjningsstöd i vissa områden och det här är ett sätt att fördela bördan över staden. Det är viktigt att påpeka att det inte är så att folk med försörjningsstöd missköter sitt boende. Det hänger inte i ihop med vilken typ av inkomst man har, säger Andreas Schönström.

Men är det inte rimligt att en hyresvärd själv får bestämma över sin egen fastighet?
– Jo, det är ett argument som förs fram. Men det är vi, staden och medborgarna, som äger marken och vi har rätt att sätt upp villkoren när vi överlåter den. Det gagnar alla Malmöbor, säger Andreas Schönström.

Annons
Läs också400 dagar i "tillfälligt boende"
Helena Nanne (M), ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutet togs på kommunstyrelsens senaste sammanträde, men först efter en längre diskussion. Och Moderaterna är kritiska. Den nya policyn är orättvis, menar de.

– Förslaget innebär en stor orättvisa. Bidragstagare får dyra och nybyggda lägenheter betalda av skattebetalarna som vanliga arbetare inte har råd med. Det orsakar en mycket skadlig inlåsningseffekt där bidragstagare i praktiken inte kan lämna bidragsberoende till förmån för arbete eftersom de då förlorar en lägenhet de inte längre har råd med, säger Helena Nanne (M), ledamot i kommunstyrelsen.

Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd, anser att de nya reglerna kan skrämma bort mindre fastighetsägare.

Läs ocksåFemdubblade hyror när Malmö stad betalar akutboende till hemlösa
Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd.

– Jag förstår att Malmö stad använder de verktyg som står till buds men vissa delar kommer att bli svåra för mindre hyresvärdar. Nu blir det 20 procent av lägenheterna som försvinner plus att man lämnar ifrån sig hälften till bostadskön. Att inte ha rådighet över sitt eget bestånd skapar ett mycket högre risktagande och kräver att man är en stor fastighetsägare, säger Susanne Rikardsson.

Annons

Kommunfullmäktige kommer att besluta om den nya markanvisningspolicyn på sitt nästa sammanträde i slutet av oktober.

 

Läs också Värdarnas hårda krav – då får du nobben om du vill bo i Malmö Gratis kommunal bostadskö försvinner och ersätts av större som kostar Trädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.