Annons

Utredare: ”Staten måste ut på banan”

Nyheter I dag sköter kommunerna själva sin bostadsplanering. Nu föreslås att länen och staten ska få viktigare roller. "Staten måste steppa upp" säger utredaren Rose-Marie Frebran.

Kommunerna har monopol på att bestämma hur marken inom kommunen ska användas och bebyggas. De har också ansvar för att det finns bostäder för kommunens invånare.

Detta ska inte ändras, men efter 1,5 års utredande föreslår nu den statliga Bostadsplaneringskommitten att regionerna och staten ska bli bättre på att hjälpa kommunerna att ta sitt ansvar.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

På regional nivå handlar det bland annat om att samordna planerna för transporter, tillväxt, kollektivtrafik och annan fysisk planering med kommunernas bostadsplanering.

– All planering sker i stuprör i dag. Bostadsförsörjningsplaneringen sker ofta vid sidan av annan planering även inom den egna kommunen. Mellan kommunerna är frågan knappt synbar och på regional nivå närmast obefintlig, konstaterade ordförande Rose-Marie Frebran när hon presenterade kommitténs betänkande på måndagen.

Där föreslås att varje län ska ha en planeringsfunktion, där man samordnar den fysiska planeringen i regionen. Det ska underlätta för kommunerna att ta fram planer för bostadsbyggande.

Annons
Läs ocksåTrädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre"John Tizzard, trädgårdsarkitekt.

Dessutom föreslår kommittén att regeringen minst en gång per mandatperiod ska besluta om en nationell strategi för bostadsbyggande. I dag ska kommunerna förhålla sig till ett 100-tal statliga mål och ett 20-tal myndigheters agerande, enligt utredningen.

– Staten måste ut på banan och tala om vad som är viktigt i bostadsförsörjningen. Det är otydligt för kommunerna som ställs inför en ofta omöjlig prioritering mellan målen. Sverige är också unikt  genom att inte ha en statlig strategi för bostadsförsörjningen, säger Rose-Marie Frebran.

Bostadsplaneringskommittén har varit parlamentarisk, det vill säga sammansatt av politiker från de olika politiska partierna. Det är en stor styrka att det finns en bred politisk uppslutning bakom förslagen, tyckte bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) när har tog emot betänkandet.

Läs ocksåNya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö"

Han är positiv till talet om att ”staten måste ut på banan”.

–Det är SÅ välkommet! Staten måste ta en mer aktiv roll och det är väldigt skönt att en bred parlamentarisk utredning kommer till den här slutsatsen. Det skapar en bred bostadspolitisk ansats, säger han.

Annons

Förslagen kräver bland annat en ny lag om regional fysisk planering och kan träda i kraft tidigast 1 januari 2019. Innan dess ska förslagen ut på remiss.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, tror inte det mildrar bostadsbristen.

– Det är viktigt med regional samordning i bostadsförsörjningen och det är möjligt att kommitténs förslag bidrar till det. Men förslagen ger inte fler bostäder, säger Johan Persson, ordförande i SKL:s samhällsbyggnadsberedning.

Läs också Noll nya hyresrätter i Vaxholm på sju år – "det är skandal" Forskaren: Nyproduktionen måste minska – "en het potatis" Bostadsministern lovar åtgärder kring renovering före valet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.