Annons

”Var aktiva och sök brett”

Göteborg Så här svarar Socialdemokraterna i Göteborg på frågorna från Hem & Hyra och Göteborg Direkt, genom stadssekreterare Moa-Lisa Fransson.

Tillbaka till listan över Göteborgs partier

Moa-Lisa Fransson

1. Vad är ert råd till ett ungt par som vill flytta ihop och sätta bo i Göteborg 2018?

– Det bästa rådet är nog att vara aktiva och söka brett. Det är stor skillnad mellan stadsdelar hur lång tid det tar och hur svårt det är att hitta bostad. Det pågår en enorm stadsutveckling i Göteborg just nu och bostadssituationen kommer att förbättras framöver. På sikt kommer vi att bygga bort bostadsbristen.

2. Vad vill ditt parti göra för att det ska byggas fler bostäder i Göteborg?

– Vi har ett mål att bygga minst 60 000 bostäder under de kommande tio åren, varav minst 30 000 ska vara hyresrätter. Vi vill få till en högre takt i framtagandet av detaljplaner, stärka samordningen inom staden, utveckla modellen Bostad2021 och se till att allmännyttan satsar kraftigt på nyproduktion. Vi vill också se ett särskilt långsiktigt stadsbyggnadslyft i Angered, Biskopsgården och Tynnered.

3. Hur ska de nya bostäderna finansieras?

– Socialdemokraterna nationellt har kraftigt ökat stödet till byggandet. Göteborg har de senaste två åren har fått sammanlagt 230 miljoner kronor i byggbonus. Därför behövs en s-ledd regering även nästa mandatperiod. I Göteborg har den kommunala allmännyttan en mycket god och välskött ekonomi och har inga svårigheter att finansiera de stora satsningar som är på gång.

4. Är dagens hyror i nyproduktion rimliga?

– Nej, och den stora underliggande anledningen är bostadsbristen. Det är oerhört viktigt att kraftigt öka byggandet av alla sorters bostäder, men naturligtvis speciellt hyresrätter i allmännyttan. Samtidigt står nyproduktion bara för en liten del av det totala beståndet. En klok och långsiktig renoveringspolitik är viktigt för att säkerställa att det finns många billiga bostäder.

5. Var tredje hyresgäst kan tvingas flytta på grund av hyreshöjningar när miljonprogrammen renoveras. Vad vill ditt parti göra åt detta?

– Den kommunala allmännyttan i Göteborg jobbar mycket medvetet med detta och har som tydligt mål att ingen ska behöva flytta från sin bostad på grund av renoveringar. Vi har också stärkt hyresgästernas inflytande över renoveringsnivån.

6. Hur ska man bryta boendesegregationen i Göteborg?

– En nyckel är blandade upplåtelseformer i alla bostadsområden. Vi jobbar för att det ska byggas hyresrätter i områden där bostadsrätter dominerar, men även att utpräglade hyresrättsområden ska kompletteras med bostadsrätter. Vi vill också se särskilda satsningar på våra ytterstadsområden där det finns goda möjligheter att koppla samman staden bättre.

Tillbaka till listan över Göteborgs partier

Fakta: Hem & Hyra granskar inför valet
  • Bostadsbristen känns i magen på många västsvenskar. I ett unikt samarbete granskar Hem & Hyras Göteborgsredaktion den lokala bostadspolitiken tillsammans med tidningen Göteborg Direkt.
  • På webben möter du varje vecka fram till valet en av alla de cirka 225 000 personer som hoppas på en lägenhet via Boplats Göteborg.
  • Under augusti publicerar vi även vår stora, gemensamma valguide. Där kollar du snabbt vad Göteborgs olika partier vill göra åt lägenhetsbristen, dyra nyproduktionshyror, renovräkningar och andra brännande bostadsproblem.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.