HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Västerås: ”PFAS är inte något problem för oss”

Nyheter Mälarenergi försörjer 140 000 personer med dricksvatten. Där har man PFAS-halter som är bland de högsta i landet, men de eftersom de ligger långt under Livsmedelsverkets gräns anses det inte vara ett problem.
Foto: Getty
Nära 1,5 miljoner svenskar har dricksvatten med tydligt förhöjda PFAS-halter, visar Hem & Hyras kartläggning.

Hem & Hyra har kartlagt halterna av de hälsofarliga PFAS-ämnena i svenskt dricksvatten (se faktaruta nedan). Detta efter att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsa föreslagit mycket kraftigt sänkta riktvärdena för de två vanligaste ämnena.

I de allra flesta vattenverk är halterna försvinnande små, men bland dem som har över 10 nanogram per liter totalt återfinns Hässlö och Fågelbacken i Västerås. Tillsammans försörjer de 140 000 personer med dricksvatten.

Läs ocksåGiftet som 1,5 miljoner svenskar dricker

Representanter från Mälarenergi ifrågasätter Hem & Hyras kartläggning och vill inte svara på frågor på telefon, utan skriver svaren i mejl:

Varifrån kommer PFAS-föroreningarna?

Läs ocksåSänkning av gränsvärden för PFAS dröjer

”Det finns ingen naturlig förorenare. Hässlö ligger visserligen nära Västerås flygplats men halterna är väldigt låga och därför inte problematiska idag. Fågelbacken ligger inte nära någon sådan verksamhet.”

Ser ni PFAS-föroreningarna som ett problem?

”Dricksvattenkvaliteten är vår högsta prioritet och naturligtvis tar vi PFAS på allvar. Det är därför Mälarenergi tar prover som ska upptäcka eventuell PFAS i vattnet två gånger om året. Men proverna visar att vi har mycket låga halter, under 10 ng/liter. Det innebär att vi håller oss långt under Livsmedelsverkets gränsvärden.”

Läs ocksåGrannens larm: Drick inte vattnet!

Det stämmer att de enskilda ämnena alla ligger under tio nanogram per liter. Men om man räknar ihop de elva PFAS-föreningar som Livsmedelsverket räknar, så ligger Hässlö på totalt 28 och Fågelbacken på 11 nanogram per liter. Det är tydliga föroreningar och högre halter än på de allra flesta platser i landet. Samtidigt är det långt under dagens åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter.

Gör ni något åt dem? Pågår försök, forskning eller diskussioner om PFAS-rening?

”Allt dricksvatten renas i flera steg, men eftersom PFAS inte är något problem för oss har vi ingen särskild rening för det idag. Ämnet berörs dock i vår verksamhet för att vi hela tiden ska öka vår kunskap och känna oss trygga med dricksvattenkvaliteten”,skriver Mälarenergi.

Många experter förväntar sig att riktvärdena kommer att sänkas kraftigt efter Efsas rapporter – hur tänker ni kring det? Väntar ni på beslut från Livsmedelsverket eller kommer ni att agera tidigare?

”Vi behöver mer underlag som inte kommer förrän om troligen ett år.”

Fakta: PFAS och dricksvattnet
  • PFAS är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen, tillverkade av människan.
  • De används bland annat i brandskum, impregnering, smink och skidvalla.
  • På senare år har man upptäckt att PFAS läckt ut i vatten och återfunnits i dricksvatten på flera håll.
  • Senaste forskningen visar att människors hälsa kan påverkas på flera sätt av PFAS-ämnen.
  • Före jul föreslog Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en mycket kraftigt sänkning av ”tolerabelt dagligt intag” för ämnena PFOS och PFOA.
  • Livsmedelsverket inväntar nästa rapport från Efsa innan man ändrar den svenska åtgärdsgränsen, som i dag ligger på 90 nanogram per liter för elva olika PFAS-föreningar.
  • Ingen vet var den nya gränsen kommer att hamna, ingen har heller haft en samlad bild över vilka halter som finns i svenskt dricksvatten.
  • Hem & Hyra begärde därför de senaste analysrapporterna från 65 vattenverk som bedömts kunna vara påverkade av PFAS, enligt en inventering som Livsmedelsverket gjorde 2014.
  • De allra flesta hade ej mätbara eller mycket låga halter. Tio vattenverk hade halter över tio nanogram per liter. Se hela listan här.
Läs också Felaktiga rör orsakade stor vattenskada – kan hända i andra hus i Sverige Hem & Hyra granskar: Så mycket miljögift finns i dricksvattnet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.