HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Vattenbristen kan ge dig rätt till sänkt hyra

Nyheter I sommar kan vattensituationen bli den allvarligaste på 100 år. På vissa håll har regleringar redan införts för att minska förbrukningen. Men vad händer med hyran om man inte kan diska och duscha som vanligt?
Foto: www.sgu.se
En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.

De senaste månadsrapporterna från SGU, Sveriges geologiska undersökning, visar att läget är kritiskt. Vattenbrist hotar i stora delar av landet och svenska myndigheter gick därför nyligen samman med en uppmaning om stärkt beredskap.

Redan vid mätningen i april ansågs läget så akut på vissa håll att man lokalt infört regleringar för att spara på vattnet och reducera förbrukningen.

Läs ocksåEnorm skillnad i pris för vatten och avlopp

Den senaste mätningen i maj visar att situationen har förvärrats ytterligare. Ett flertal mätstationer visar nu nivåer nära de lägsta uppmätta någonsin för årstiden.

Nivåerna är under eller mycket under de normala i större delen av landet. Det är endast de västra och norra delarna av Sverige som har nivåer nära eller över de normala.

En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från de stora grundvattenmagasinen. Redovisningen av nivåerna i små grundvattenmagasin är däremot främst ett stöd för dem som har egna brunnar.

Annons
Läs ocksåSå mycket kan din hyra sänkas

– Som privatperson är det bra att spara på vattnet, oavsett om man har enskild eller kommunal vattenförsörjning, säger Nils Ohlanders, grundvattengeolog på SGU.

Men vad händer om vattenbristen blir så akut att jag inte längre kan duscha och diska som vanligt? Kan jag kräva reducering av hyran då? Johan Candler, jurist på Hyresgästföreningens nationella rådgivning, förklarar att det faktiskt kan bli aktuellt med avdrag på hyran.

– Utgångspunkten bör vara att hyresgäster som inte har tillgång till vatten för normalt hushållsbruk har rätt till rimlig hyresreduktion, och detta oavsett vad orsaken till bristen är. Det finns ett rättsfall från 1950-talet där Högsta domstolen gav en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran för den tid det saknats tillgång till vatten på grund av att myndighet beslutat om vattenransonering, säger han.

Läs ocksåVattenbrist påverkar nybygge

Hur stor hyresreduktion kan tänkas bli är dock knepigt att bedöma.

Annons

– Det kommer bland annat att bero på om vattenkostnaden ingår i hyran eller om den debiteras separat från hyran utifrån hyresgästens förbrukning. Hyresnedsättningen bör rimligtvis bli något större där vatten ingår i hyran. Men även om vattenkostnaden debiteras separat borde en nedsättning kunna bli aktuellt i de fallen hyresgästen inte längre har möjlighet att själv reglera sin vattenförbrukning, säger Johan Candler.

Han tillägger också att det förmodligen är först när ransoneringen innebär att man inte längre kan använda den mängden vatten som får anses vara ”normalt” för hushåll och hygien som det räknas som en brist.

– Därför är det inte säkert att en hyresgäst som av olika skäl gör av med mycket vatten kommer att kompenseras fullt ut. Som vanligt behöver varje fall bedömas enskilt, men om hyresvärden nekar att kompensera hyresgästen kan man vända sig till Hyresgästföreningen för en närmare bedömning gällande sin egen situation, säger Johan Candler.

Fakta: Här är läget värst just nu

Större delen av Götaland, Svealand samt sydöstra Norrland har nivåer under eller mycket under de normala i de små magasinen.

När det gäller grundvattennivåerna i de stora magasinen är nivån under eller mycket under de normala i större delen av landet.

Följ utvecklingen på www.sgu.se

Fakta: Hjälp till att spara vatten

Duscha i stället för att bada.
Se till att disk- och tvättmaskinerna är fyllda innan du kör dem.
Diska inte under rinnande vatten.
Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd mugg.
Låt inte kranen stå och rinna för att vattnet ska bli kallt. Fyll i stället en tillbringare och ställ in i kylskåpet.

Läs också Så stökigt får du ha det hemma utan att bli vräkt Saneringsfirman: Så kan det se ut när vi kommer hem till hoarders

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.