Boverkets chefsekonom välkomnar Hem & Hyras avslöjande: ”Varför så dyrt med särskilt boende?”

Enligt regeringen är det för ­komplicerat att ta fram boende­kostnader för särskilda boenden. Statliga ­Boverket har inte heller lyckats. Men det har Hem & Hyra gjort. Och kan dessutom avslöja att statens egen statistikbyrå SCB har siffrorna, utan att veta om det.

Statliga Boverkets chefsekonom Bo Söderberg skiner upp. Han är ­exalterad över att Hem & Hyra lyckats få fram ­statistik över boendekostnader på ­särskilda boenden för äldre. Något som han och hans kollegor efterfrågade i en utredning redan år 2018.

– Jag har själv velat ta reda på det här och misslyckats. Nu kan jag konstatera att Hem & Hyra och er utmärkta journalist har gjort det. En elegant insats, säger Bo Söderberg.

Hem & Hyra har tagit fram statistik på boendekostnader för Sveriges ­fattigaste pensionärer, de som får bostadstillägg (som förr hette bostads­bidrag). Det är Pensionsmyndigheten som ­betalar ut bostadstillägg för ­pensionärer. Myndig­heten tar förutom bostadsyta in ­kostnader för bland annat hyra, el och sophämtning som underlag för att ­kunna bestämma nivån på bostadstillägget. Den sammanlagda summan klassas då som boendekostnaden. Övriga kostnader som tillkommer på ett särskilt boende som mat och omvårdnad, är inte medräknat i boendekostnaden.

Tvingas in i höga kostnader

Hem & Hyra har begärt ut siffror från Pensionsmyndigheten för att ta reda på skillnader i boendekostnad för ­sär­skilda boenden jämfört med vanliga hyreslägenheter. Statistiken omfattar alla Sveriges 290 kommuner.

Det visade sig att i många kommuner är det mer än dubbelt så dyrt att bo på ett särskilt boende jämfört men en vanlig hyreslägenhet. Storfors i Värmland är värst, där är det 160 procent dyrare att bo på särskilt boende.

Bo Söderberg.

Bild: Boverket

Bo Söderberg som även är adjungerad professor på avdelningen för fastighetsekonomi och finans på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm menar att det är viktigt att det finns statistik över boendekostnaden för gamla och sjuka pensionärer.

– Varför ska det vara så väldigt mycket dyrare på ett särskilt boende? frågar han sig.

– Och varför ska vi utsätta de som byggde landet för det här? Bara för att de är gamla och inte kan tillvarata sina intressen och hävda sin rätt. Ska vi ta pengar från dem bara för att vi kan, frågar sig Bo Söderberg.

Jag har i nuläget inte för avsikt att vidta några åtgärder för att få fram sådan statistik.

Lena Hallengren (S), Socialminister

Statistiken visar att per kvadratmeter är de särskilda boendena ­mycket dyrare än vanliga hyres­lägenheter. Särskilda boenden är ofta små, runt 30-40 kvadratmeter. På den ­reguljära hyres­marknaden är mindre lägenheter ­dyrare per kvadratmeter än större i lägenheter. I siffrorna från Pensionsmyndigheten så är de vanliga hyreslägenheterna ofta större än de särskilda boendena.

Går det ändå att ­jämföra och dra slutsatsen att de ­särskilda boendena är dyrare?

– De som måste ­flytta till ett särskilt boende har ofta inget val. De kan inte välja ett billigare boende. Därför är det i högsta grad jämförbart, säger Bo Söderberg.
Så sent om i mars i år klargjorde social­minister Lena Hallengren, som ansvarar för äldrefrågor i regeringen, att regeringen inte hade för avsikt att ta fram siffror på bostadskostnaderna för Sveriges gamla och sjuka. Så här svarade ministern på en skriftlig fråga i riksdagen:

”Att ta fram korrekt statistik över ­hyror i landets särskilda boenden för äldre ­skulle således kräva ett omfattande ­utredningsarbete. Jag har i nuläget inte för avsikt att vidta några åtgärder för att få fram sådan statistik.”

– Det är absolut ett missförhållande att staten säger att det inte går att få reda på och att statistikmyndigheten inte beredd att ta fram den här typen av siffror, säger Bo Söderberg.

Bild: Tomas Ohlsson

Ingrid och Kent Wallqvist har varit gifta i 55 år. De sista åren har Kent bott på särskilt boende.

”Gjorde en stor blunder”

Hem & Hyras efterforskningar visar att samma siffror som tidningen begärt ut från Pensionsmyndigheten redan skickas in till Statistiska centralbyrån, SCB. Men inte till avdelningen som sysslar med hyresstatisk. Från den avdelningen kommer följande svar på mejl:

”Specialbostäder ingår inte i vår hyres­statistik, så vi har inte heller möjlighet att ta fram statistik om boende för äldre.”

Men enligt Pensionsmyndigheten så lämnas uppgifter om boendekostnad till SCB. Till en avdelning som jobbar med ”Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar”, ­FASIT. I korthet handlar det om en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringarna i skatte-, avgifts- och transfereringssystem för individer och hushåll.

Två statliga myndigheter, Boverket och SCB, lyckas inte ta fram siffror över boendekostnader för våra gamla och sjuka. Varför?

– Vi gjorde en stor blunder 2018 när vi tog fram en rapport som jag var ansvarig för. Vi var fantasilösa och tänkte inte tillräckligt långt. För uppenbarligen går siffrorna att få fram, säger Bo Söderberg.

Är det ett misslyckande?

– Jag kan bara erkänna att jag hade velat vara den som fick fram den här ­statistiken. Det är viktigt att vi känner till förhållandena för fattiga ­pensionärers sista år på dyra boenden, säger Bo ­Söderberg.

Fakta. Så gjorde vi

På våra frågor ­svarade både ­Boverket och SCB att det inte gick att få fram ­boendekostnader för särskilda boenden. Vi fortsatte undersöka och kom fram till att Pensionsmyndigheten samlar in ­siffror när bostadstillägg beräknas. Många pensionärer får bostadstillägg, i materialet handlar det om 23 000 ­pensionärer på särskilda boenden. Totalt bodde cirka 108 000 personer på ­sär­skilda boenden under år 2020.

Hem och Hyra bad Pensions­myndig­heten att samman­ställa boendekostnaden för alla ­pensionärer som får bostads­tillägg. Något myndigheten normalt inte gör. Sammanställningen visade att det är dyrare att bo på särskilt boende jämfört med vanlig hyreslägenhet.